EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Om argumentering

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-13 18:38:31

Det finns ett värde i att upplysa, spekulera och att resonera, men jag ser inget värde i att argumentera (mer än möjligen när det gäller obetydliga personliga saker där man endast använder argument baserade på egna erfarenhet, men även där föredrar jag resonerande framför argumenterande).

I den bästa av världar så hade argumentation kunnat vara en bra sak, men inte i vår värld där människor har bekräftelsebehov och finner ett värde i att överträffa och känna sig bättre än andra, men huvudanledningen till att jag inte finner något värde i argumentationer beror på att hela systemet är byggt på lögner där de äldsta lögnerna är många tusentals år gamla. Och de allra, allra flesta människor av idag är inte allvetande utan går omkring och tror på massor av olika saker och har massor av teorier som inte är sanna, men som de tror är sanna och bara för att någon kan tala för sig och har många argument så betyder det inte att personen bär på sanning. Det är ett problem att människan i sin blinda tro blivit grundlurad om hur saker och ting förhåller sig genom att de förlitat sig på andras argument och när människor förlitar sig på andras argument förslappas de i sin egen kreativa tankeförmåga.

I argumentation hänvisas ofta argument och tes till forskning, utbildning, statistik, historia och erkända auktoriteters uttalanden, myndigheters rekommendationer osv men det finns en stor fara i att förlita sig på dessa och andra liknande hänvisningskällor när det handlar om att bilda sig en uppfattning, eftersom det allt mer idag visat sig att inget av det vi förlitat oss på stämmer, forskningen är mutad, utbildningsmaterialet är vinklat och syftar till att programmera människor till liktänkande där alla ska lära sig att memorera och repetera det som systemet vill att människor ska tro och tänka (oftast baserad på forskning mm som ofta är falsk) med ytterst lite utrymme över för eget tänkande, statistiken är skev och vinklad, historien är fylld av lögner, auktoriteter är mutade och många historiska auktoriteter tillhörde hemliga sällskap och var en del i en dold agenda osv. exemplen är många. Tydlig är i vilket fall delar av sanningen har hållits dold för oss och andra delar har förvanskats och kryddats med lögner.

Dessutom finns det ofta en ton av arrogans och därmed dömande i argumentationer samt att de ofta är befläckade av ilska vilken blir tydlig genom användandet av diverse härskartekniker och där behovet av att få rätt till varje pris är det som driver diskussionen, oavsett om man har rätt eller inte, bara för att vinna samtalet och ernå respekten och bekräftelsen som vinsten ger. För vad annars fyller funktionen av att vilja vinna? Bottnar inte den mer i ett bekräftelsebehov, en ”jag är den som vet mest, jag är bättre än dig” känsla, snarare än att vilja berika andra med kunskap och ta del av andras? Bakom alltför många tillrättavisningar och ”du gör/tänker/har fel” finns ett ego som gillar att peka finger och veta bäst i all ”välmening”. Det är framförallt ödmjukheten som saknas hos människor som rabblar argument i syfte att få rätt bara för sakens skull. Naturligtvis finns det undantag och men jag gillar inte att någon måste vinna eller få sista ordet och oavsett om de bär på sanning eller ej, så finns det långt mer utvecklande sätt att samtala på.


Därför är det enda sättet som jag ser det är att tänka själv, att syna och ifrågasätta allt, söka svar genom att ta del av olika material, sammanställa och smälta informationen och utifrån det skaffa sig en uppfattning och i detta arbete även lyssna både på magkänsla och intuition.

Själv är jag en innerlig sökare av sanning och är mycket intresserad av att ta del av kunskap och information på många områden och finner ett värde i att resonera med andra för att komma vidare i min förståelse men som alltid för min del så kommer jag alltid att söka/hitta/ tänka ut en egen förklaringsmodell eftersom jag vill se saker i ett större perspektiv och tänka utanför boxen för det finns alltid en ny box att öppna, människan är fortfarande inte allvetande och har ännu inte nått multidimensionellt tänkande och är därmed begränsade av sin nuvarande nivås perceptionsförmåga och kan därför inte förstå allt. Om jag är helt fel ute i antaganden och har gått vilse i felaktiga iakttagelser eller gör fel i en uppgift tar jag gärna hjälp av någon som vet mer, men jag kommer aldrig att uppskatta att någon anser att, att ha rätt i sak är synonymt med att ernå någon form av seger.

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post61

Uppfattningar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-12 18:14:24

Iakttagelse om uppfattningar. Varför verkar människor i allmänhet ogilla att andra människor är av skilda uppfattningar än dem själva? Varför investeras både tid och energi på att övertyga och omvandla andra människors tankar så att de är i linje med sina egna åsikter, och när detta inte går så används ofta olika härskartekniker såsom förlöjligande och dumförklarande mfl som ett sista steg i ledet att försöka omvända människors tankar.
Utgör olika uppfattningar och övertygelser ett hot för människor i allmänhet? Känner sig människor i allmänhet svaga när de inte får sina åsikter bekräftade genom andra? För varför måste människor ha samma eller åtminstone likvärdiga åsikter för att respektera varandra? Vad spelar det för roll om någon annan har en annan uppfattning? Kan vi inte se olika på saker och ändå respektera varandra bortom dömande? Är en människa endast sedd som resultatet av hennes övertygelser och döms och bedöms därefter?
Varför skapa konflikter av olika övertygelser i de fall de inte utgör något skada för någon? För så länge det inte handlar om att inskränka någon annan människas, djurs eller naturs naturliga rättigheter så finns det inget fel med att ha olika åsikter, tvärt om berikar det tillvaron med olika perspektiv.

Har människan inte kommit längre än till sandlådenivå? Har vi inte lärt oss något från historien?

Som ett aktuellt exempel på åsikthetsning, tag detta med huruvida jorden är rund eller platt, ett ämne i ropet för argumentation just nu, det enda syfte det hitintills tjänat är som en strategi i ledet att separera människor och skapa grupperingar och få dem att hetsa människor mot varandra vilket endast är till gagn för dem som sitter på makten i vår tid. Varför kan människor inte få ha sina uppfattningar om vilken form de anser överensstämmer med sina uppfattningar? Vad spelar det för roll vem som har rätt när dessa diskussioner får människor att fokusera på ett kritiserande och dömande av andra? Just nu känns Jordens formliga varande helt ointressant att lägga fokus på, i synnerhet när debatten är infekterad av ilska. Mer intressant är snarast att notera vad ilskan speglar, att den avslöjar en sårbarhet i form av en trigger som aktiveras när en människa känner sig hotad, vilket sker när hon själv är medveten om att hennes övertygelser inte är helt grundade.

Varför döma någon annan bara för att vi ser olika på saker? Det är ju en tillgång att vi gör det! Dessutom når all form av dömande utåt oss själva lika starkt och varför döma sig själv?

I fallet jordens form, har jag en egen teori som faktiskt inbegriper existensen av båda varianter, kan skriva om det framgent och jag har full förståelse och respekt för om andra inte finner värde i den, alla andra har rätt till sina egna uppfattningar.

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post60

Filmen The work

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 10:47:32

Dokumentären The work, vilken jag varmt rekommenderar, skildrar interner och volontärer i gemensam gruppterapi på Folsom fängelset i USA, är en mycket gripande och viktig film att se då den belyser vad varje människa behöver för att må bra och vad som kan ske när dessa behov nekas.

Känslor är naturliga och det är starkt att våga visa och ge uttryck för dem - det är sann styrka att våga visa sin sårbarhet. När vi nekas den möjligheten i barndom och sedan själva väljer att hålla tillbaka dem, så blir de från början naturliga känslorna, abnorma, de äter upp oss inifrån, och tar sig till slut destruktiva uttryck i våra liv.

Det viktigaste och finaste som finns är autenticitet, att vara sann mot sig själv och andra - alltid. Så i en tid av yta och tomhet där människor söker efter mening i tillvaron, välj att vara sann mot dig själv och andra.
Äkta människor berör.


http://www.imdb.com/title/tt5836866/?ref_=nv_sr_1
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post59

Relationsformulan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 08:56:35

För att ha och upprätthålla en välmående relation med en annan människa så finns det en mycket enkel och framgångsrik strategi. Naturligtvis är det av vikt att det råder en balans mellan givande och tagande i relationen, men den viktigaste nyckeln för en välmående och lyckosam relation är att på ett kontinuerligt plan, på olika sätt visa uppskattning i relationen genom att berömma (och i många fall även belöna) det du uppskattar hos personen och de beteenden du värdesätter, samt genom att öka toleransen med de beteenden som inte är uppskattade.

Den främsta anledningen till att klagande bör undvikas till varje pris är att kritik är den främsta anledningen till att relationer blir disharmoniska och tenderar att avslutas. Detta då det skapar en laddning av irritationen mellan parterna, vilket får båda att må dåligt. Minns även att det undermedvetna inte kan skilja på andra och sig själv utan tar allt som tänkts, sägs och känns personligt, därav blir ett yttre klagande och kritiserande personangrepp på sig själv.
Ytterligare en viktig faktor att inse är att all form av klagande verkar kontraproduktivt, då allt som klagas på intensifieras - alla beteenden som kritiseras och klagas på tenderar att öka.

Med andra ord receptet för en givande relation är:
1 Att visa och öka uppskattningen inför det du uppskattar
2 Öka toleransen inför det du inte uppskattar
3 Upphöra med all form av klagande och kritiserande
4 Håll en god balans mellan givande och tagande

Denna formula kan med fördel även användas i sitt eget inre self-talk, eftersom vår relation till oss själva är den viktigaste vi har och alla andra relationer speglas av våra egna känslor till oss själva. För att leva ett positivt och givande liv med hälsa och glädje är dessa faktorer sålunda lika viktiga att applicera till oss själva; att berömma sig själv över det vi uppskattar hos oss själva och ha överseende med det vi inte är lika förtjusta i. Att helt sluta klaga och kritisera oss själva för allt vi inte är som vi tycker att vi borde vara, sluta älta och kritisera oss för allt vi anser att vi borde gjort eller inte gjort, eller för att vi eller ser ut som vi anser att vi skulle vilja göra osv. Samt att ge oss själva balans i tillvaron genom att lyssna på oss själva och vår kropps behov.

Egentligen är det ganska enkelt, det är en Naturlig lag, att det vi ger energi till och fokuserar på får vi uppleva mer av i det yttre och känna mer av inom oss.


/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post58

Ära dig genom att ära andra

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-02-08 20:03:23

Ju mer en människa klagar och beklagar sig, ju mer hat, bitterhet och ilska hon ger sin energi till oavsett om hon riktar det utåt eller bär det inom sig, desto sämre mår hon och desto fler upplevelser av det hon klagar på/riktar ilska till mm får hon.
Ju mer du klagar över desto mer finner du att klaga över, ju mer ilska du känner över andra desto mer kommer andra att föda din ilska, ju mer du klagar på din kropp och ditt yttre desto mer kommer du att finna att klaga över. Det finns inga undantag, detta är naturlig lag.

Lägg även till att det undermedvetna inte kan skilja på fantasi och verklighet, på dröm eller vakenhet, det kan inte skilja på andra och annat, utan tar allt personligt. Sålunda leder all form av hat och ilska riktad till andra eller annat, till självsabotage.

Det handlar inte om att stå passiv i en tid när det mer och mer uppdagas vilka dolda agendor som ligger bakom skeenden vi upplever och vilket utnyttjande och övergrepp som människor utsatts för av ett fåtal makt- och kontrollgiriga ”vad-de-nu-än-är”. Nej, det handlar om att ta tillbaka sin kraft som en suverän varelse och släppa offrets klagande röst, för det finns ingen lösning i den, tvärtom försvagas individen och desto saker kommer det finnas att klaga på.
Lögner försvagar människor medan sanningen stärker oss. Att upplysa och informera sig om omständigheter är positivt men att fastna i att rikta ilska och klaga till höger och vänster bär inte på vare sig kraft eller lösning.
Vi behöver vår kraft och förtjänar alla att må bra och vara våra egna mästare, genom att ära livet och varandra kan vi även känna äran och glädjen den medför inom oss själva och det ger oss all den positiva näring vi behöver för att stå starka och klarsynta i en omskakande tid.

Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post57

Bokstavstrogenhet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-06 12:29:51

I fiskarnas tidsålder som vi fortfarande befinner oss i (dock i sluttampen), bär människan hybris när hon kallar sig upplyst så länge hon fortfarande tror på sagor som faktiska skeenden och tillber Gudar som aldrig funnits och ärar människor som aldrig existerat. Hon är inte upplyst så länge hon utför riter som hon aldrig förstått avser något helt annat, bär symboler som inte representerar det hon tror att det representerar. Hon är inte upplyst så länge hon läser saker bokstavligt när de är ska förstås som metaforer och liknelser. Den bok vi kallar bibeln är fylld av olika böcker nedtecknade av olika människor, med texter hämtade från gamla skrifter, historier, myter, legender och från hörsägner, där man valt bort vissa texter (exempelvis Enochs bok), skrivit om andra texter och feltolkat meningar och gjort felöversättningar. I den gamla tiden skrev man texter som metaforer och liknelser, vilka ej ska förstås och läsas bokstavligt, vilket även står i omnämnt på olika sätt i bibelns böcker tex: 2nd Corinthians 3:6. Who has made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter kills, but the spirit gives life.

De skrivkunniga med tolkningsföreträde i historien bär sålunda stort ansvar inför vår tids skeenden då de i sina texter har haft makten i sina händer att programmera en hel värld att tro på sagor. Möjligen har det funnits ett syfte med att skriva så att bara ett fåtal ska se klart vad som ämnas och att det var så de, som nu, kunde och kan ”skilja agnar från vetet”. De som vet vad symbolerna betyder och förstår att tolka skrifter metaforiskt förstår vad som ämnas, medan de som läser och ser saker bokstavligt alltid kommer att vara blinda inför vad som faktiskt avses och kämpa för att behålla sina övertygelser. De flesta människor har trott på en historia som egentligen representerar något helt annat, men då de satt sådan tilltro för historien, och investerat och utvecklat så starka känslor inför karaktärerna i historien vill de inte att det bara ska vara en saga och metafor.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.
Säkerligen det finns säkert än mer funktioner och syften med dessa skrifter. Men om de tolkas bokstavligen fördummar och förblindar de människor. För i sin omedvetenhet verkar människan som ett får som följer och (vilse-)leds av fåraherdar i ulv-klädnader (de som sitter på makten i vår tid). Och så länge hon inte kan se bortom orden och förstå det underliggande budskapet är hon dömd att upprepa historiens läxor om och om igen.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.

Som en intressant notis om hur små felaktigheter och misstag i översättning och tolkningar kan förtrolla en hel värld och vilka konsekvenser det kan få är ordet virgin (dvs oskuld vilket i sig är ett negativt anslående ord för att markera en ståndpunkt) när det omnämns i bibeln är det i ursprunget översatt från det grekiska ordet almah vilket betyder ogift eller maiden (mö) och säger ingenting om sexuell aktivitet utan kan lika gärna appliceras på en prostituerad kvinna, ändå har denna tolkning lagt grunden för en hel världs övertygelser och förfulat den kvinnliga lusten genom historien och förenat en kvinnas sexuella njutning som synd- och skamfullt. Virgin symboliserar virgo, dvs. jungfruns tecken i zodiaken och vilken föder fram sonen (sun) solen.

Ord har makt och orden ”äger” oss så länge vi är omedvetna om dess kraft och påverkan på oss.

/Emma


  • Comments(1)//blogg.emmaklara.com/#post56

Naturlig lag

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-30 10:10:25

I denna Matrixverklighet finns det bara en lag vilken alltid är verksam, denna lag är dold för de flesta människor i syfte att kontrollera oss – denna lag kallas Naturlig lag (Natural law) och är den riktiga attraktionslagen.

Naturlig lag är baserad på 7 Universella principer och en bortglömd 8:e princip.

När en Människa på djupet förstår och lever sitt liv i enlighet med dessa principer kan hon verka i samklang med dem och med Universum och skapa ett liv i flöde, istället för att som nu, genom sin omedvetenhet leva liv av begränsning och utnyttjas av dem som följer dessa principer och använder dem mot henne.

De sju principerna är:

Principen om Mentalism
“THE ALL is MIND; The Universe is Mental.” -The Kybalion

Denna princip inbegriper sanningen att allt är sinne, allt är energi, allt som existerar i var och ens verklighet föds fram och lever inom våra sinnen. Vi är alla födda av det universella sinnet.

Principen om korrespondens
“As above, so below; as below, so above.” -The Kybalion

Såsom ovan, så och nedan. Allt som existerar i din yttre verklighet är skapat av det som finns i ditt sinne. Det vi tänker och känner i våra hjärtan och sinnen får vi möta och uppleva i världen omkring oss och får återspeglat till oss via andra människor.

Principen om Vibration
“Nothing rests; everything moves; everything vibrates.” -The Kybalion.

Inget är stilla, allt är energi, och all energi vibrerar. Allt vi upplever med våra sinnen finns på en vibrationell nivå. Allting i Universum vibrerar med en specifik frekvens. Lika vibration attraherar lika eller snarlik vibration, medan olika vibrationer stöter ifrån varandra.

Principen om polaritet
“Everything is Dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled.” -The Kybalion.

Allting har sin motsats och dessa motsatser är identiska I sin natur, men skiljer sig i verkan och uttryck. Dessa motsatser är båda delar av helheten och utan dem skulle det inte finnas någon helhet.

Principen om Rytm
“Everything flows, out and in; everything has its tides; all things rise and fall; the pendulum-swing manifests in everything; the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left; rhythm compensates.” -The Kybalion.

Allting har sin ebb och flod, allt sinar ut och flödar, allting växer och avtar, transformeras och transmuteras. Allting har sin säsong - sin cykel och varje cykel har sitt slut och flödar in i nästa.

Principen om orsak och verkan
“Every Cause has its Effect; every Effect has its Cause; everything happens according to Law; Chance is but a name for Law not recognized; there are many planes of causation, but nothing escapes the Law.” -The Kybalion.

Inget sker av en slump, allting sker av en anledning, oavsett om en människa är medveten eller omedveten om det. För varje handling finns en konsekvens, för varje agerande en reaktion som står i direkt proportion till handlingen oavsett om det är din egen handling eller andras handlingar.

Principen om kön
“Gender is in everything; everything has its Masculine and Feminine Principles; Gender manifests on all planes.” -The Kybalion.

Allting innehåller både en maskulin och feminin aspekt.

Den bortglömda principen är principen av care – dvs. att bry sig om, att intressera sig för.
Det vi bryr oss om och värdesätter i vår vardag fungerar som vår bakomliggande drivkraft till våra tankar och handlingar. Därav verkar det vi bryr oss om som den ultimata generatorn för vår livsupplevelses kvalitet. Denna princip kan även kallas den generativa principen (från det latinska ordet genere som betyder att skapa). Det vi bryr oss om, det vi vill och lägger vår energi på är det som skapas i vår värld.

Lyssna med fördel på Mark Passio:s genomgående presentation om detta mycket viktiga och omfattande ämne, här är del 1 av 3: https://www.youtube.com/watch?v=ASUHN3gNxWo

/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post55

Saturnus kontrollmatrix

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-26 14:22:52

Människan av den gamla tiden följde stjärnorna och såg på planeterna som gudar och gav dem namn, de tillbad solen eller månen, och på vissa håll även Venus som den främste Guden. Än idag tillbes de, och då framförallt Saturnus och det är det denna text kommer att handla om.

Saturnus var den gamla solen och låg troligen mycket närmare oss än den gör idag (vi hade två solar tidigare), den tillbads av alla soldyrkande religioner som en gud i the Golden age, och gör det än idag inom Kristendom, Islam och Judendom mfl, bara det att de flesta inte känner till det. Saturnus kallas även för the black sun, då den lyste även på natten, mest synlig då på norra halvklotet (möjligen kan det vara detta som ligger till grund för legenden om att ljuset kommer från norr).
För länge sedan skedde en enorm kataklysm i vårt Universum som skakade om hela vårt solsystem. Mars som tidigare varit en bebolig planet förstördes, troligen är det därför vi kallar Mars för krigarplaneten, och att kataklysmen kan liknas vid ett krig i Universum (vissa hävdar att människan har sitt ursprung på Mars). Venus, the morning star (Isis mfl.), representerade den gudomliga feminina, gick från att vara en god gud, till att förvandlas till en serpent/drake då hon i sin omskakning på himlen liknades vid att spruta eld, (vissa kulturer i den gamla tiden ansåg henne vara en komet). På grund av kataklysmen slocknade Saturnus och troligen ändrades himlakropparnas ordning; Venus, Saturnus, Mars och Jupiter (och säkert fler himlakroppar) påverkades starkt och deras ordning förändrades och vi fick bara en sol kvar. I samband med detta drabbades mänskligheten av amnesi, möjligen var det även denna kataklysm som låg till grund för syndafloden.

Saturnus är en sträng härskare som representerar mörker, kaos och förstörelse, kontroll och auktoritet, det gamla - traditionen. Han är the Lord of the ring - ringarnas härskare.

Saturnus härskar över tid och rum. I det antika Grekland var Saturnus namn Kronos, och styrde över tiden (sekventiell tid), (från Kronos har vi fått ordet kronologi). Kronos var en skördegud med lie som attribut (härifrån kan vi också tydligt se att liemannen, en symbol för döden, representerar Saturnus), han bar långt skägg, vilket ofta är vår inprogrammerade bild av Gud – en farbror med långt skägg, och vi kan i detta sammanhang också se på Santa Claus, som en representant för Saturnus. I romersk mytologi hette Kronos just Saturnus.

Saturnus verkar som en gigantisk klocka, den sätter tiden - it Sets time (Seth var en ond egyptisk gud i det gamla Egypten som representerar Saturnus andra namn för honom är Setesh, Sutekh, Setekh och Suty). Saturnus är guden som skapar efter varandra följande sekventiell tid – den linjära tiden, den fångar oss med andra ord i tiden. I själva verket är tiden inte fixerad, den är evigt flödande och relativ.

Han styr oss än idag och kanske i högre grad än tidigare, då människor följer honom som slavar utan att veta om det. Den amnesi som mänskligheten drabbades av nyttjas av dem som styr vår värld idag och historien upprepar sig när vi inte lärt oss det förgångnas läxor. De som styr vår värld har flera gemensamma nämnare, men en av de viktigaste av dem är att de alla är Satunusdyrkare, de tillber och lyder under Saturnus. De är mycket införstådda med Saturnus påverkan över oss och är troligen även dem som skapat kontrollmatrixen.

Saturnus härskar över kontrollsystemet framförallt på dessa områden:

· Religioner, hemliga sällskap och Satanister är Saturnusdyrkare

· Banksystemet

· Politik och statliga institutioner

· Korporationer

· Lagar och rättsväsende

· Vetenskap

Det är från Saturnus vi fått namn ord och begrepp såsom Satan, Satanism, Sankt, Saint, Satyr, Sabbath (lördagen, en vilodag i ära för Saturnus) Saturnia (en ort i Italien nämnd efter Saturnus), Saturnalia (en högtid i det antika Rom, som firades den 17–23 december för att ära guden Saturnus, denna högtid är troligen även en del av anledningen till att vi firar jul). Saturnus dag är lördag - Saturday, Saturnus färg är svart och används därför som till valet av färg i prästrockar, i domstolar mm. Siffrorna 666 är tillägnade Saturnus och siffran 8 är Saturnus siffra.

EL är det judiska benämningen på Gud vilka också såg Saturnus som den faktiska guden och gör det än idag, även om de flesta inte vet om det. Från EL hittar vi namnen Elohim (demiurge, demoner, fallna ängalar, jinns och archons = skapargudar och härskare under Saturnus), elit, election, och avslutande bokstäver i namnen på alla ärkeänglar (Archangels - arch från ordet archon = härskare). I de gamla Nag hammadi skrifterna står det att the Archons (archon = ruler) kom från Saturnus.
Här kan vi anta att Annunaki kommer in i bilden, att de styrt oss från Saturnus eller möjligen tidigare styrt matrixen från Saturnus men att andra såsom AI (artificiell intelligens) mfl. tagit över, alternativt att det råder en kamp dem emellan om vem ska göra anspråk på oss.

Anti-Krist betyder inte anti som i ordet mot, utan som i ordet före, anti-Krist ska sålunda läsas som före Kristus. Där Kristus är att förstås som den nuvarande solen (läs med fördel om Astroteologi), och Anti-Krist är en benämning för den tidigare solen, dvs Saturnus.

J.R.R. Tolkien hade tillgång till mycket information som han delade med sig av i allegorisk form i sina böcker. Sagan om ringen är att ses som en allegori (dvs. en berättelse eller bildframställning vars olika detaljer har en dold innebörd). Sauron är skapat från namnet Sargon av Akkad som härskade över Mesopotamien och sägs vara den förste att skapa ett imperium, dvs. ett rike som innehöll flera olika nationaliteter. Sargon eller i detta fall Sauron representerar Saturnus, och bär även en av de viktigaste symbolerna för Saturnus – ögat (vilken återfinns som symbol på sydpolen på Saturnus, mer om detta nedan).

De som styr vår värld är som skrivet Saturnusdyrkare, på ett kontinuerligt plan använder de symboler som representerar den gamla solen, då de vet att människors undermedvetna sinne är ytterst mottagligt för bilder, tecken och symboler och enkelt kan låta sig styras av dem (det undermedvetna kommunicerar i bildform). De gör även handtecknen för att visa sin tillhörighet till Saturnus (alla de tecken som vi identifierar med illuminati).
Frågan är dock, hur de kan styra oss och hålla denna kontrollmatrix uppe? Här nedan tar jag upp de vanligaste symbolerna samt hur matrixen upprätthålls.

De två viktigaste symbolerna för Saturnus är hexagonen som också är Davidsstjärnan (vilken i sitt rätta namn är Saturnusstjärnan - hexagrammet), likaså är kuben en avbild av Saturnus hexagon (se bilder), anledningen till att Hexagonen representerar Saturnus är att formen av en hexagon går att ses på Saturnus nordpol. Den andra symbolen är ögat då det på sydpolen på Saturnus finns en figuration som ser ut som ett öga. Både hexagonen med dess efterliknar i den sexuddiga stjärnan och kuben samt ögat återfinns i många symboler fullt synliga runt omkring oss.

Både ögat och hexagonen på Saturnus båda poler stormar och avger ljud (läs om och se videos om Kymatik - cymatic), och sänder en frekvens som ringarna runt Saturnus förstärker och sänder till jorden för att med månens hjälp, vår måne är inte naturlig, men placerades där den är och används i syftet, i att bistå Saturnus och hålla uppe kontrollmatrixen vi lever i och upplever som vår verklighet.

Ringarna runt Saturnus är inte solida, utan består av ett enormt elektromagnetiskt fält med troligen någon form av kristaller mm som rör sig - dansar och sänder ut frekvenser, och fungerar som ett mottagaröverföringssystem – en enorm antenn. Genom rymdforskningen via Voyager och Cassini (rymdfarkoster) har man uppmätt att det runt Saturnus sänds ut jättestarka radiovågor, vilka påverkar oss starkt och får oss att fastna i och bara uppleva denna illusion av verklighet, en falsk verklighet, såsom virtual reality. Saturnus frekvenser och möjligen andra vågor som sänds (broadcasts) från den gamla solen fungerar som en brandvägg, så att vi inte kan se bortom illusionen. Här är en video med Saturnus ljud: https://www.youtube.com/watch?v=Sh2-P8hG5-E

Den svarta kuben (som kan skönjas i Hexagonen) är en mycket viktig symbol för Saturnus och återfinns såväl som symbol i religioner tex. Kaba (Kaaba) stenen i Mecka, samt som i monument, statyer och symboler vilka också representerar ägande, makt, kontroll mm. över människor.
Saturnus styr över Stenbockens tecken, därav är en av symbolerna för Saturnus just getabocken med alla dess attribut och efterlikanden – Baphomet och Pan, satyr, faun, bockhorn, bockfötter, gethuvud, getögon mm.
Månskäran, är inte en symbol för månen i den gamla tiden, utan en direkt symbol för Saturnus som har formationen av en roterande månskära på sin himlakropp, se bilder.
Andra viktiga symboler för Saturnus är tjuren (Moloch mfl) och ugglan, vilka är vanligt förekommande symboler inom olika hemliga sällskap mm.
Ringen är en symbol för Saturnus på grund av dess ringar, och en intressant notis är att det är på grund dem som vi i ceremoni använder ringar i giftermål.

Detta ämne är mycket omfattande och min text här är bara att anses som en introduktion, jag uppmuntrar alla som känner resonans med texten att själva söka vidare för att se den större bilden om hur kontrollmatrixen fungerar och hur allt hänger ihop. Jag rekommenderar dem som önskar mer information att lyssna på och läsa texter och böcker av: David Talbott, Jordan Maxwell, David Icke, Jay Weidner, Troy McLachlan, Norman Bergrun, Mark Passio mfl.

Avslutar denna långa text med dessa ord.
Bortom kontrollmatrixen finns den ursprungliga skaparen som vill väcka oss ur vår amnesi, så att vi kan minnas vilka vi är och vakna upp från drömmen och se att vi är ren medvetenhet bortom begränsning, bortom tid och rum, för matrixen är bara en dröm inom drömmen som vi tror är verklig, så länge vi tror att vår verklighet definieras av våra sinnens perception. Men det – vi – är så mycket större än så, vi är rent medvetande som upplever sig självt och ju fler av oss som vaknar upp från denna masshypnos, desto snabbare kan vi frigöra oss från denna livsfientliga begränsade kontrollmatrix och nå vårt fulla varande.

/Emma

  • Comments(3)//blogg.emmaklara.com/#post54
Next »