EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Om vaccin

NwoPosted by Emma 2018-03-14 20:46:41

När jag ändå rört vid teman som SSRI och hjärnan och indoktrinerandet av barn på sista tiden så passar det även i sammanhanget att kort ta upp ämnet Vacciner.

Vaccin är galenskap skapad ur ondska som generar lidande ofta för resten av livet. De som blint lyder order och förgiftar barn, djur och vuxna med tungmetaller och annat skadligt i tron om att de gör något bra vinner pris i ignorans och om de är medvetna om vad dessa vacciner består av och genererar så är de psykopater, hårt uttryckt ja, men det är riktigt illa att ge små bebisar och godtrogna människor, samt kommande generationer (mödrar avgiftas delvis på genom att barnen "tar över" tungmetallerna i sina kroppar) allvarliga men för livet.

Våra kroppar är fantastiska och vårt immunförsvar gör allt det som vaccin påstås göra men utan biverkningar, utan sterilitet, utan hjärnskador och utan andra livslånga lidanden som ett resultat av tungmetallförgiftningen. Finner det märkligt att så många människor fortfarande inte inser detta.

Dr Russell Blaylock är en pensionerad neurokirurg med mycket kunskap om vad som sker i hjärnan efter vaccinering, lyssna på honom här: https://www.youtube.com/watch?v=v5xHV8_Njfc

Visste du för övrigt att barn får sitt immunsystem det första året från sin moder via bröstmjölken. Barn som matas med modersmjölksersättning får sålunda sämre immunförsvar. Ammade barn kan därmed hantera och stå emot sjukdomar och virus samt tungmetaller från vacciner bättre. Han rekommenderar minst 1 år fram till 2 år av amning för ett gott immunförsvar. ca 29 min in.

”The higher the dose of mercury injected in a child, the worse the brain development was effected, particularly language development and higher brain function” ca 46.29 min in.

Mer om Russel Blaylock här: http://vaccine-injury.info/russell-blaylock.cfm  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post67

Defend the truth

NwoPosted by Emma 2018-03-14 17:31:27

"The Universe will respect unity over duality, it will respect dark care over no care, that is why they (the controllers) are so successful and that’s why we are basically continuing to be conquered." Mark Passio
https://www.youtube.com/watch?v=zmxVq83MjdA

There is a war on humanity, a war on nature, a war on true care, a war on morality, and a war on truth.
We are in the situation we are in, becuse most people do not care about the truth and most people do not care about existece enough to defend it. Thus we have put this upon ourselves by giving away our responsibilities and powers to an outer authorithy.

In order for freedom to arise and for us to survive (when it comes down to it) we have to understand why we are in the situation we are at, we have to work with our shadow-self, gain real knowledge about life and about natural law, defend our natural rights, defend the truth and defend existence and stop following orders.

Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post66

Barn av idag

NwoPosted by Emma 2018-03-13 11:24:34

De som styr vår värld har en illvillig plan för mänskligheten, som ett led i planen på att decimera världens befolkning önskar de zombifiera, dvs. avtrubba och stänga av människor emotionellt. De önskar psykopatisera oss genom att få oss att vara och verka i reptilhjärnan (hjärnstammen) vilken är ansvarig för automatiska kroppsliga funktioner och människans primitiva behov, väl där opererar människan själviskt och är i avsaknad av moral och samvete eftersom däggdjurshjärnan som är ansvarig för känslor och minnen, samt neocortex som styr över människans förmåga att tänka, förstå och analysera sina och andras handlingar inte är aktiva. När reptilhjärnan ensam är ansvarig kör den på autopilot och får människor att bli mer och mer barbariska och till och med psykopatiska.

Mest energi lägger de på strategier som syftar till att zombifiera barn och unga, dels för att barn är lättast att påverka, men också för att föräldrar som borde vara dem som fostrar, sätter riktlinjer och gränser till sina barn, har gett bort den uppfostrande rollen till samhället, detta eftersom de flesta föräldrar själva är indoktrinerade, men också för att de inte har tid eller ork att själva göra det på grund av att samhället suger musten ur varje förälder genom arbete, ekonomiska eller andra bekymmer samt diverse plikter och åtaganden mm. Idag anses även barn vara mer värda än sina föräldrar, så fler och fler söndercurlar och fjäskar för sina barn och nu börjar vi att se konsekvenserna av det förhållningssättet; passiva, bortskämda, arbetsinkabala unga människor som inte bryr sig om sin omvärld, naturen eller andra människor, som är beroende av teknologi och tror att det viktigaste i livet är att ha mycket pengar, att bli kändis och att se bra ut till varje pris.
De krafters som styr skördar sina framgångar genom ”mat”, mediciner, vacciner, fluorid, vatten, chemtrails, strålning, mind control (skola, socialamedia, tv, youtube, filmer, serier, artister och musikvideos osv) mfl. När barn på ett kontinuerligt plan matas med en omoralisk, syntetisk och sexualiserad våldskultur där de fylls med visuell och ljudlig information från faktiskt våld och övergrepp, när de äter mat från djur som dött i ångest och skräck, samt när de intar kemikalier och syntetiska ämnen som syftar till att förändra deras hjärnor, när de djupindoktrineras i skolor, så blir det tydligt att se att systemet varit framgångsrikt. En hel generation av avtrubbade, bortskämda, världsfrånvarande, utseendefixerade, narcissistiska, ignoranta youtubare med könsidentitetskonflikter osv - de har skapat psykopater.
Jag är glad jag inte har några barn, det måste vara ytterst svårt för alla vakna och medvetna föräldrar där ute att fostra sina barn till att bli förståndiga, ansvarsfulla och friska individer i allt det sjuka som de utsätts för, samt svårt för föräldrar att hantera alla situationer där de blir motarbetade av orderföljare och zombifierade vuxna som hjärntvättats av systemet; såsom, andra föräldrar, lärare, läkare osv. när det handlar om vacciner, skräpmat, alla lögner om vår historia och omvärld, all strålning, indoktrineringen i skolan och stressen i allt som ska presteras där mm.
Tror att mitt hjärta skulle brista av att ha barn och bli tvingad att låta dem utsättas för allt det som syftade till att avtrubba dem, bryta ned dem mentalt, psykiskt, emotionellt, fysiskt och inte finna något stöd utifrån, utan snarast tvärtom mötas av motstånd, kamp och aggressivitet. Så till alla medvetna föräldrar där ute - en stor eloge till er, stå upp för er, ni är viktiga!!!!

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post65

Programmering

NwoPosted by Emma 2018-01-24 09:11:36

Hollywood och musikindustrin ägs och styrs av de som kapat vår värld (vilka även äger de största korporationerna, industrier och verk). Namnet Hollywood är kommet av de Keltiska druider vilka använde holly (järnek) i sina trollstavar. Filmer, tv-serier, musik-videor mm används av de som styr för att manipulera och styra människors medvetande. Genom att skapa scenarier och visuella bilder sår de frön som de vattnar då och då (repetition) med nya filmer mm med liknande tema och innehåll, har de funnit en väg att omprogrammera vårt undermedvetna i syfte att påverka och införa idéer och tankar i våra sinnen. De gör detta eftersom de har ytterst god kunskap om hur våra sinnen är konstruerade och vilken kraft vårt medvetande har att kollektivt framskapa de event och händelser som ligger i deras agenda.

Vårt undermedvetna sinne ser saker i bilder och symboler och det kan inte skilja mellan dröm och verklighet, utan tar allt det ser och upplever på en filmduk mm, som en sanning och lagrar det som referenser och minnen i sin databas. Läs med fördel mitt tidigare inlägg om hur vårt sinne fungerar här: http://blogg.emmaklara.com/#post51

Det mänskliga medvetandet är ytterst kraftfullt och vi skapar medvetet eller omedvetet vår verklighet genom vårt fokus på våra starkaste tankar, känslor och övertygelser och när många människor har samma programmeringar, dvs bär på samma minnen i sin databas (det undermedvetnas referensbibliotek), vilka matas på en kontinuerlig basis (repetition), desto större påverkan har det att framskapa skeenden på ett globalt plan. Vårt kollektiva medvetande framskapar sålunda exakt det som de som styr önskar, så länge vi inte är medvetna om hur det fungerar eller har kontakt med vårt undermedvetna. De använder därmed vårt medvetande som ett sätt att driva igenom sina illvilliga planer och trollbinder oss med sina filmer och produktioner.
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post52

Vem och varför

NwoPosted by Emma 2018-01-17 18:59:21

Människans blueprint kan liknas vid ett mjukvaruprogram, där rädsla, hat och psykopati är malware (sabotageprogram) som agerar likt ett virus, och sprider sig genom indoktrinering, programmering via propaganda, filmer, tv osv, genom skadliga frekvenser, black goo och nanopartiklar mm via chemtrails, onaturliga substanser i mat och dryck mm (fler exempel här: http://blogg.emmaklara.com/#post46).

Saturnusdyrkarna, vilka lyder under 3d-kaparna (AI dvs. artificiell intelligens mfl.), bär psykopatins infekterade vener och har kontrollerat och lekt med mänskligheten under lång, lång tid, troligen under hela vår historia i denna fjärde eller femte försöket/experimentet av civilisation på jorden.

Vi är deras slavar, de ser på oss som boskap, vi har inget värde för dem mer än som utbytbar handelsvara, men vi utgör en majoritet och när fler och fler börjar tänka självständigt, utgör vi ett hot mot deras makt. Dessutom behövs vi inte längre i lika stor utsträckning då AI tar över mer och mer av de sysslor där människan nyttjats. Genom strategier av att få människor beroende av teknologi och syntetiska ämnen mm önskar de stjäla våra medvetanden i syfte att robotisera oss skapa avatarer eller cyborgs (dvs en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar). Anar att det finns fler delar i detta men tydligt är att de som styr hatar liv och naturlig skapelse i alla dess former.

Delar i sammanhanget dessa ord från Deborah Tavares:
”There is today a global community of TI (targeted individuals). It is a deep black state targeting, controlled ground network and satellite based network and also directed energy weapons that aim and direct frequencies and terrorise millions not only in the US but abroad./…/. They are stealing our minds”

Det som kännetecknar dessa maktkapare är att en del av dem bär på mycket gamla blodlinjer som troligen går tillbaka ända till Annunaki, en plats där makten är som starkast koncentrerad på jorden är Vatikanen där den svarta påven styr (bakom den påve vi tror styr) och hans följare har mycket mycket makt, andra återfinns i topparna av de korporationer som äger världen, ytterligare andra i hemliga sällskap, inom rättsväsende, politik mm men de visar inte sina ansikten, vi hör inte deras namn, de styr ostört bakom och de namn vi ser och hör lyder sina herrar, de som är profiler utåt är aldrig självgående.

Dessutom har de gemensamt, förutom avsaknad av samvete, att de är Saturnusdyrkare, samt att de följer order och står under direkt påverkan av sina herrar, vilka inte är människor. Sedan lång, lång tid har regeringar mm runt om i världen samarbetat med utomjordingar vilka (flertalet av dem) ser på jorden och dess befolkning som sina ägodelar, flera av dem är här i vår värld och ser ut som människor, likaså finns AI mitt ibland oss och som det verkar är deras agenda att helt ta över planeten genom att genomdriva transhumanism agendan. Mänskligheten är ett experiment och detta är fjärde eller femte försöket att göra detta livsexperiment på jorden. Vi får se hur allt utspelas, men vi har en central roll i utkomsten, ska vi låta oss bli ätna eller ska vi komma till insikt om och ta tillbaka vår kraft?

Jag förstår om detta är ny information och att det är lätt att avfärda den, men efter många år av läsande och lärande har jag och andra som mig som enträget söker svar, kommit fram till liknande slutsatser oberoende av varandra. Så jag uppmuntrar dig och andra att söka efter svar, de finns och ju mer man läser och lär sig desto tydligare och större blir bilden.
/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post49

Rauni-Leena

NwoPosted by Emma 2018-01-16 17:17:25

Rauni-Leena Luukanen-Kilde (15 november 1939 - 8 februari 2015) ett viktigt namn i sanningsrörelsen, var en finsk läkare och erkänd författare och föreläsare med ämnen som framförallt berörde mind control.

I denna intervju talar hon agendan hos dem som sitter på den egentliga makten i vår värld och sammanfattar här några av de strategier och metoder som de använder i sin krigsföring mot mänskligheten och vårt medvetande. Det hon tar upp i sina videos och böcker är ämnen vilka de flesta människor inte har den blekaste aning om. I videon talar hon till exempel om microchip och hur maktkaparna använder implantat, elektromagnetisk strålning och frekvenser för att styra och kontrollera människor. Som ett exempel talar hon om svininfluensavaccinet, att de som blev vaccinerade med det, chippades utan sin vetskap.
Hon talar även om vikten av att trots insikt om det som pågår, inte gå in i rädslobaserat tänkande eftersom det mer än något annat försvagar människan och bidrar till att framskapa just det som hon fruktar, och att i det snarast inse sin kraft som medskapare och hålla ett positivt fokus, inför sitt liv, inför omvärlden och inför det vi vill skapa och se för framtiden.

https://www.youtube.com/watch?v=wYOokTR2sxI

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post47

Dubbelmoral

NwoPosted by Emma 2017-04-10 18:22:00

De som sitter på makten i vårt land ger uttryck för dubbelmoral när de å ena sidan åberopar yttrandefriheten för att försvara personer som stödjer våldsbejakande extremism rätt till hatiska åsikter, men i samma anda vill tala andra människor, såsom till exempel Erik Nord, polischef i Storgöteborg, till rätta som ser ett problem i att föda människor med hatiska åsikter i sitt land.

Eriks Nord: "– De som propagerar för att inrätta en totalitär stat, oavsett om den är politisk eller religiös, och inte är svenska medborgare, sådana personer bör vi kunna utvisa. /.../. Visst får man säga att det är bra med IS och religiös extremism. Men då tycker jag inte att man ska bo och bli finansierad av Sverige. Det blir väldigt märkligt." gp.se

"Men justitieminister Morgan Johansson säger tvärnej till Nords förslag. Personer som stödjer brutala terrorsekter som IS ska både få stanna i Sverige och skyddas av yttrandefriheten, säger Johansson. Däremot ska svenskar fortfarande kunna dömas och få fängelsestraff för "hets mot folkgrupp", påpekar justitieministern.
Nu kräver Morgan Johansson att Erik Nord "förklarar sig".
– Jag skulle be honom att förklara sig. Det ska han göra, säger justitieministern."
friatider.se

Med det nu uttjänta mantrat att ”Sverige har aldrig varit tryggare”, är det väldigt uppenbart att de styrande följer en agenda som inte är för befolkningens högsta bästa. Det jag inte förstår är varför fler inte ser igenom detta?

Enligt Stefan Löfven så är vi "ett öppet och tolerant samhälle av tradition med långtgående fri- och rättigheter." gp.se

Men om man är för mänskliga rättigheter och önskar frihet för alla så kan man inte samtidigt stödja och sponsra människor som vill begränsa och förtrycka andra människors rättigheter och frihet, det säger sig självt. Hur kan man tro att det kommer något gott av det? Hur kan man inte se och förstå konsekvensen av ett alltför tillåtande samhälle?
I frihetens, godhetens och i mänskliga rättigheters namn har mer och mer förtryck, kontroll, ondska och orättvisa börjat födas fram i vårt land.
Det är inte ok.
Vad är det vi egentligen vill stå upp för i Sverige?


Jag vill förtydliga att jag inte sätter detta i samband med attentaten som skedde i Stockholm i fredags, i att det skulle vara som ett uttryck för hat utfört av extremister, nej jag ser snarare ett arrangerat beställningsjobb av dem som sitter på makten vilka styr våra politiker och drar i trådar för att få oss att regera och agera på de sätt de önskar, så att de kan genomdriva sina smutsiga agendor.  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post33

Frågeställningar

NwoPosted by Emma 2016-03-22 18:19:48

Den globala eliten som parasiterar välden, ser på mänskligheten som useless eaters, de har inte varken människors, djurs eller naturens liv i sina intressen, de verkar bara leva för pengar och makt, och jobbar för att decimera världens befolkning på många plan. De har som synes allt till sitt förfogande för att döda oss.

Ju mer jag lärt mig om dem desto mer inser jag hur enkelt de kan göra detta.. de äger alla tillgångar, de äger de flesta (kanske alla) av världens regeringstoppar, de äger många länders bankväsende, domstolar, militärer, de äger media, de äger de största bolagsjättarna osv. De har hjälp av demoner, negativa utomjordingar och ett stort antal legosoldater som jobbar för dem på olika sätt, de går in i våra datorer och sociala medier för att kontrollera oss mm.
Deras verktyg är många, tex. vaccinationer, GMO, TTIP, mind control, chemtrails, virus, kemiska ämnen i maten, mediciner, fluor, elektromagnetisk strålning osv. allt för att göra oss sjuka och sterila. Samtidigt förbjuder de mer och mer det som egentligen är naturligt och bra för oss, alternativmedicin och örter förbjuds och förlöjligas mm. Massinvandringen är ett annat verktyg, detta i syfte att initiera krig och förstöra länder och ta deras resurser samt för att få många människor att dö och först ut är Europa, i enlighet med Kalergiplanen, och svenskar ligger ganska illa till där, tillsammans med vita människorna i Syd Afrika...
Eliten använder media för att styra och påverka oss och de skapar falsk flagg-operationer för att lura oss.. stor del av vår historia är i bästa fall överdriven eller vinklad och i sämsta fall fejkad, likaså är det med vetenskapen..
Eliten är väldigt intelligent och ligger troligen flera hundra år före oss i teknologi och skulle lätt kunna släcka våra liv med en enkel fingerknäppning..
Deras plan är ju uppenbarligen att minska populationen i världen… (naturligtvis vill de att några ska leva kvar som arbetsslavar men det handlar bara om max en fjärdedel av jordens befolkning… ) så varför gör de det på detta utdragna sätt? Varför inte döda oss på en gång..?


Svaret på denna fråga kan ge oss nycklar till hur vi kan både bemöta och förhindra dem…
Här är några av mina tankar och teorier


1. Möjligen är de inte så starka och kraftfulla som de vill ge sken av att vara.

2. Försöker de undvika negativ karma genom att få oss att gå med på saker, så att vi själva ger dem rätten att indirekt döda oss?

3. Har de ett lagligt kontrakt med djävulen/demoner/utomjordingar/entiteter som de måste följa?

4. Vill de leka med sina byten? Varför i så fall?

5. Har allting redan skett på ett plan och de redan spelat ut sin roll men leker i matrisen så länge det finns människor som investerar i rädsla?

6. Är det vi som är dem på ett plan och behöver bemöta mörkret inom oss med omfamning och kärlek för att mörkret utanför oss ska försvinna?

7. Är de själva bara marionetter i händerna på någon/några/något?


En annan viktig frågeställning är, varför lägger de särskilt fokus på att vilja mer eller mindre förinta just den vita rasen?

1. Är det för att fullfölja Kalergiplanen?

2. Är det för att vita människor är dem som i högre grad börjat vakna och därför utgör deras största hot?

3. Är det för att förhindra framskapandet av profetian om att Ljuset ska komma från norr (vilket handlar om en högre medvetenhet som och kan generera ett uppvaknande för planeten)?Jag har inte svaren på dessa frågor, men detta är min tankegångar just nu, komplettera gärna.

  • Comments(8)//blogg.emmaklara.com/#post22
Next »