EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

mörker vs ljus

NwoPosted by Emma 2016-03-13 17:57:23

Att vara en sanningssökare är ofta ett tungt och ensamt uppdrag..
Det är lätt att känna missmod och hopplöshet på vägen ju mer man vaknar inför hur starkt och omfattande mörkret som parasiterar vår värld är, hur det är opererar, hur länge det har pågått och hur det smittar ned människor och förgiftar deras sinnen…
Ju mer sanningen öppnar sig och ju mer man läser och förstår, desto tydligare blir det att den verklighet vi lever i, alltmer liknar en mardröm.. och det gör ont att se och inse, smärtan blir närapå outhärdlig ibland.
Att finna hopp, styrka och framtidstro är inte alltid enkelt, för det är som att självaste livskraften försvinner på vägen.

Ibland känns det som att verkligheten inte är så verklig som den vill ge sken av, att den mer påminner om sagans, mytens och filmens värld.. Just nu känner jag en liknelse med Frodo i Sagan om ringen, som bär på den mörka energin från ringen, som blir plågad av dess kraft och sjuk av såret från ondskans svärd.. men som ändå kämpar, som ändå går framåt fastän allt känns hopplöst och mörkt, och fastän ondskan i världen känns så omfattande och stor..

För när vi ser det med världsliga mått är det svårt att tro hur vi ska kunna göra någon skillnad. Vi är så få som har vaknat som vågat se mörkret i vitögat.. och vi som gör det blir motarbetade… både av ondskan i sig självt men också av den destruktiva kraften som den för med sig.. många människor som väljer att fortsätta sova gör det även för att skydda sig själva.. de orkar inte ta in smärtan som sanningen medför, så det gör allt de kan för att slå bort den genom att rikta ilska mot dem som försöker väcka dem..
Jag förstår dem, att se sanningen gör ont och det kräver både mod och styrka för att inse att man levt i en lögn.. alla är inte redo att se det..


Frågan är hur mycket vi egentligen kan göra på detaljnivå i värdsliga mått mätt. Allt fler av våra rättigheter tas ifrån oss, våra politiker sålde ut oss för flera år sedan, och allt det som sker nu har planerats sedan längre. Den globala eliten som parasiterar vår värld har alla ekonomiska resurser, de äger de flesta länders ledare och de har kommit flera hundra år före oss i sin teknik, de använder sig av svart magi och har samarbetat med utomjordingar i mer än 70 år… Deras plan är att decimera världens befolkning och de har många verktyg till sitt förfogande. Dagsagendan nu är bland annat förintandet av den vita rasen i Europa, med fokus på Sverige och Tyskland, eftersom vi är dem som i större utsträckning börjat vakna och även för att förhindra framskapandet av profetian om ljuset från norr. De vill förinta oss för att vi utgör deras största hot. Massmigrationen är ett av deras starkaste vapen mot oss hitintills …
Så med värdsliga mått mätt, har vi inte så stor chans att stoppa dem som det verkar.. Trots det är det viktigt att vi går samman på ett fysiskt plan för att säga ifrån och stoppa dem på alla sätt vi kan.

Att tänka på Frodo ger mig hopp i en mörk tid..
För hur mörkt det än ser ut så finns det ändå en väg… det gör det.. vi är så långt mer kraftfulla än vi trott och sanningen vaknar mer och mer i människors hjärtan nu.. Att finna en gemenskap med likasinnade, att hålla modet uppe och stödja varandra på vägen är viktigt nu.. Vi har inte sett slutet av detta än. Och det som dolts för oss mest av allt är insikten om vår egen inre kraft, att vi är kraftfulla skapare av vår verklighet och att ljuset är så mycket starkare än mörkret…

Vad är ljus? Ljus är sanning och information, ljus är kraft och villkorad och villkorslös kärlek samtidigt förenad i en ren energiform. Ett sant ljus kan lysa upp mörkret, ett sant ljus bär på kraften och vetskapen om sin egen essens, ett sant ljus vittnar om den inre skaparkraften (att vi är skaparen samtidigt som vi är det skapade).
Ett sant ljus har mött sitt inre mörker, accepterat, omfamnat och helat det. Det är därför våra inre sår gör sig påminda nu, det är därför många mår dåligt nu, för vi uppmanas att titta inåt i dessa tider. Vi uppmanas att se vårt inre mörker och omfamna det, hela det, för när vi gör det, läker vi, vi blir sanna, vi blir äkta, vi blir ljus.. och vart vi än går fram så bär vi vittne om vårt ljus för andra.
Men när vi är sant helade behöver vi inte sprida information, vi behöver inte säga något till någon, vi behöver inte ens möta någon.. det räcker med att vi finns, att vi är och att vi lyser för andra att se, uppleva och känna. För vår energi finns i etern och det vi sänder ut påverkar alla andra i det kollektiva fältet av mänsklighetens medvetande.

Energin från att meditera och sända ljus till en person eller situation går genom detta fält, det är bra sak, men det allra starkaste och viktigaste som var och en kan göra i denna tid är att acceptera och hela sina inre sår, för när vi gör det då gör vi så otroligt mycket mer eftersom allting är så kopplat till allting annat. Så när vi helar oss själva och älskar oss själva helt och fullt då blir vi ljus och det ljuset bär på en så stark kraft att det transformerar världen.. för mörker kan inte överleva i så mycket ljus, det säger sig själv.. det lyses upp.


Därför går vägen till yttre frid, fred och frihet genom oss själva… vi är vägen, vi är svaret, vi är sanningen..

Och så är det  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post21

Let the game begin

NwoPosted by Emma 2016-03-08 17:12:29

Föreställ dig att vi befinner oss mitt i ett tv-spel, scenariot ser allt annat än ljust ut, vi blir motarbetade på alla sätt och mycket mörker och ondska riktas åt vårt håll, många av dem vi trott på och litat på har blivit uppköpta och gått över till fiendesidan. Mörkrets kraft är enorm som synes och har all makt och resurser. De har hjälp av demoner, negativa utomjordingar och ett stort antal legosoldater mm.

De har många vapen till sitt förfogande som de använder mot oss. De förgiftar oss på olika sätt i syfte att göra oss sjuka, fördumma oss, sterilisera oss, skapa mental och emotionell obalans och få oss psykiskt instabila mm. Gifter finns i luft, mat, vatten och jord, vacciner, GMO, mediciner osv. Elektromagnetisk strålning sänder ut sövande frekvenser. Tv:n söver och fördummar. Internetcensuren har ökat, angiverisamhället smyger sig fram mer och mer. Våra rättigheter minskar för varje dag som går osv. Allt som är kopplat till det genuint svenska, såsom vår kultur, historia och våra rötter mm, smutskastas, förfulas och förbjuds. Vårt land håller på att invaderas av indoktrinerade extremister som vill ta över, förstöra och skada. De styrande i vårt land främjar extremismen och öppnar gränserna för våldet. Samtidigt finns det arga svenskar som inte vill annat än att försvara denna invasion och ger dem därmed rätt att skada, förstöra och inta vårt land. Dessa ”goda” svenskar riktar sin ilska mot oss. Vi har inte rätt att försvara oss, vi har inga vapen och inte heller någon större vana av stridsföring, inte heller vill vi slåss, vi är ett fredligt folks som vill andra väl, vi har inte det i oss att strida. Det svenska folket är som ett tilltänkt offerlamm i en ondskefull ritual i enlighet med Kalergiplanens framskapande med ett Pan Europa utan vita människor.

Detta är spelplanen, let the game begin!

Så vad gör vi? Hur kan vi på bästa sätt navigera oss ut ur detta mörker och stoppa ondskan som kapat vår planet och parasiterar världen och våra liv?

Vi står inför en kris nu som är större än oss själva, det handlar i första hand om att rädda Sverige, det svenska folket, vår framtid, våra barns framtid, vår kultur, vår historia och vårt existensberättigande.. vår rätt till fred, frid och frihet.

Vi har allt att kämpa för och vi har varandra, och vi kan inte låta de människor som sover och är arga, stoppa oss genom att kalla oss för olika ist-ord, det här är så mycket större än det. Det handlar om vår frihet om vår rätt att få finnas. En dag kommer de att titta på oss med tårar i ögonen och säga: tack, tack för ert mod och er styrka.

Det är dags att ta tillbaka rätten till vår frihet!
Det kräver mod, inre styrka och det kräver att vi går samman, för vi kan göra det, vi kan stoppa denna ondska men vi behöver varandra och vi behöver vara enade.

Det är vi som är vakna, vi som ser klart, det är vi som måste göra det. Vi är dem vi har väntat på och vi kan inte vänta länge, det är dags att gå samman och börja jobba för detta nu!

Och kom ihåg att i en tid av mörker så räcker det med att ett ljus ska lysa klart för att mörkret ska försvinna, påminn dig själv om det när det känns som svårast, för ljuset är så mycket starkare än mörkret.

Vi är starkare än vi tror och vi har sanningen på vår sida! Sanningen ska göra oss fria som det heter och vi håller dess fana högt framför oss, det är vårt ledord i denna tid. För sanningens ljus är vår väg ut ur ondskan. Så låt oss tillsammans förverkliga profetian om ljuset från Norr.

Varde ljus och var det ljuset!!
  • Comments(2)//blogg.emmaklara.com/#post20

Om att vara sanningssökare

NwoPosted by Emma 2016-03-06 19:51:29

Det kommer en punkt i en sökares liv när man inser att det nog inte går att tala om det man läser, att sanningen är alltför för svårt att hantera för de allra flesta människor och att det därför ofta känns lättare att hålla tyst om sina kunskaper och insikter. Ändå är sökande människor vana vid att bli kallade för konspirationsteoretiker mm, men ju mer man söker och ju längre man kommer i sitt sökande efter sanning och svar desto ensammare blir vägen.. väldigt få människor vill egentligen veta sanningen, de vill leva kvar i sin trygga tillvaro..
För mig och flera andra är det annorlunda. Vi är sanningssökare.. sanningen är vårt knark, vi måste finna den, till varje pris.

Men hur kan man tala med andra människor om sina upptäckter? Kan man ens det..?
Hur kan någon som inte ens är öppen för att ifrågasätta media och makthavare mfl. vara öppen för att ta emot information om att jorden är eller åtminstone varit kapad av aliens som jobbar tillsammans med ett fåtal ondskefulla människor, en global elit bestående av framförallt judiska frimurare som livnär sig på vår rädsla och som vi är arbetsslavar för. En ondskefull elit som är roten till i princip all ondska i vår värld.. som skapar falsk-flagg operationer i nutid men även i historien, i syfte att skapa krig för att stjäla ett lands naturtillgångar mm. En elit som vill decimera befolkningen genom många olika verktyg, och helst även förinta den vita rasen genom att fullfölja Kalergiplanen, och sedan framskapa NWO (New World Order) och få världsherravälde.
Hur ska människor kunna ta emot information om att regeringar har arbetat med utomjordingar i över 70 år, att vissa kungligheter och illuminatifamiljer håller på med blodsoffer, offrar barn, ägnar sig åt pedofili och demonåkallan. Att alla större amerikanska popstjärnor och rockmusiker säljer sina själar till djävulen genom att underteckna ett kontrakt med sitt eget blod, vilket gör att flera av dem blir besatta av demoner under sina föreställningar…, att många alternativa filmer om vår värld många gånger är mer verkliga än verkligheten som vi lärt oss se den.
Hur ska människor kunna inse att vi alla är kraftfulla själar som skapar vår verklighet, när de styrande gjort allt för att förlöjliga sådant tänkande.
Hur kan man berätta om allt detta och mer för alla dem som inte ens kan se eller våga tro på det lilla…
Troligen så går det inte att berätta.. troligen är det heller inte ansvarsfullt att berätta.. de flesta människor är inte redo att höra om allt detta.. vi är före vår tid.. som tur är vi flera som kommit till samma sanning om vår verklighet, och vi får göra vårt bästa i att stödja varandra.

En nyckel för alla sanningssökare är att ifrågasätta allt det man blivit inlärd.. precis ALLT, rensa hårddisken, ta av sig glasögonen med alla filter och söka information, och vara väldigt selektiv, för vi lever i en förljugen värd, historien är fylld av lögner, överallt är vi omgivna av lögnare, hela systemet är byggt på lögner… men mitt i allt finns också sanningen.. och det är dags att ta tillbaka den nu, hitta den i historien, i nutiden.
Stora namn från historien och historiska förlopp som vi blivit som mest inpräntade med är extra viktiga att syna, det finns en anledning till att de vill att vi ska ha denna bild om dessa människor och händelser.
En bra väg är att själv vara sann och träffa andra sanna människor och söka information och känna in när man läser om det känns sant. Ju mer man tränar sig i att känna in vad som känns rätt och sant för var och en, desto bättre urskiljningsförmåga får man. Men att våga att syna sina egna övertygelser är bland det viktigaste, de är ofta den största anledningen till att människor kunna bli så lurade.

Det är bara sanningen som kan göra oss fria från den lögn vi lever i, men det kräver mod, inre styrka, god urskiljningsförmåga och förmåga att kunna tänka utanför boxen.
Reclaim the truth!!
  • Comments(2)//blogg.emmaklara.com/#post19

Att vara vaken (fortsättning)

NwoPosted by Emma 2016-02-29 11:56:52
Det händer ibland att jag blir förlöjligad i samband med att jag skriver mina inlägg, en upplevelse som de flesta vakna människor får erfara då och då, därför skriver jag återigen en text om detta.

Att skratta och förlöjliga det som man inte förstår är en försvarsmekanism för att undvika att behöva syna sina egna övertygelser, samt även riskera att inse att man haft fel, då det skulle generera känslor av skam.. Därför gör de som förlöjligar, allt de kan för att trycka ned och verbalt mobba alla dem som utgör ett hot, med andra ord, de människor som vågat syna sina övertygelser.
De jobbar hårt för att hålla sanningen borta, för hellre leva i en lögn än att erkänna att man haft fel. Tankar som ”tysta budbäraren till varje pris, eftersom han/hon tvingar mig att se det jag inte vill se/möta hos mig själv…” rör sig på ett omedvetet plan i sinnet hos dessa människor.

De som har modet att närma sig sanningen kommer till samma insikter, men eftersom verkligheten är så fylld av människor som indoktrinerats med att tro att allt utanför det ögat kan se och uppfatta är fantasier och att allt utanför sinnets förståelse är paranoida villfarelser, så är det bara dem som har modet att ifrågasätta också dessa övertygelser, som har möjlighet att vakna på djupet...
Men det kräver mod som sagt, för verkligheten är så mycket mer än det vi någonsin kunnat ana.. och det kräver ett enormt mod att av dem som vågar syna sina egna övertygelser eftersom de blir förlöjligade, hånade, utskrattade och utstötta i takt med sina insikter. En väldigt smart indoktrinering från den Globala eliten..

En dag kommer alla människor att vakna, men det kräver att alla börjar ifrågasätta allt, ja ALLT vi blivit inlärda...
Som väl är har fler och fler människor börjat ifrågasätta och syna sig själva och sin omgivning på ett sant sätt och vaknar genom det till samma sanning.

En uppmaning i denna är alltså att ifrågasätta allt, i synnerhet sina egna övertygelser, läsa på och bli medveten om hur vår verklighet är uppbyggd. Det enda som är positivt med att alla svar inte finns serverade är att människor tvingas tänka själva och tar eget ansvar i att ta reda på sanningen och genom det, bryter de sig loss ur offermentaliteten, vilken är huvudanledningen till att vi kunnat hamna i denna situation från början. Sanningen är en otroligt stark kraft som kommer att gör oss fria som det heter.

Människor har under lång tid önskat förlöjliga andra människors som ifrågasätter och ser samband, och kallar dem för allt möjligt fånigt i hopp om att tysta dem. Men idag finns det så mycket information att tillgå att det är upp till den som ifrågasätter att bevisa att det INTE finns något samband. Så innan någon pekar finger åt någon, kan det vara bra att fråga sig själv: varför gör detta mig så upprörd? Varför vill jag förlöjliga detta? Svaret kan vara en nyckel in till det som man inte vill se och erkänna.

Att bli kallad konspirationsteoretiker eller bli kallad att ha en livlig fantasi är inte längre någonting negativt längre, snarare är det ett sunt uttryck för en tänkande människa.

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta ämne här
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post17

Mindcontrol

NwoPosted by Emma 2016-02-28 13:44:05

Viktigt att inse hur pass stark påverkan subtila budskap har på människor på ett omedvetet plan. Att bli uppmärksam om dessa budskap, hur de används, vad som används och hur de påverkar, och i vilken hög grad som vi utsätts för detta (barn är extra känsliga), kan göra hela skillnaden i att gå från mind-controlled till vaken (andra saker påverkar naturligtvis också). Animerade filmer som riktar sig till barn och unga har ofta subtila budskap kopplade till sex, för att få dem att bli mer sexualiserade.

Det är fullt av subtila budskap i filmer, musikvideos och reklam, allt skapat för att påverka, styra och indoktrinera människor.

Illuminati-tecken används till exempel flitigt i Hollywoodfilmer och i den Amerikanska musikindustrin, vars branscher ägs av den Globala eliten. Här är syftet att visa makt, kontrollera och på ett bokstavligt sätt säga ”vi äger dig”. Samma tecken återfinns på dollarsedlar mm.
Om dessa tecken inte hade någon påverkan skulle de inte användas, det är uppenbart.

Se en filmmakares avslöjande här

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post16

"Godhetens" pris

NwoPosted by Emma 2016-02-26 14:26:04

Människor som förespråkar massinvandringen nu verkar leva i en verklighet som avsevärt skiljer sig från dem som ser ett stort problem som växer sig större för varje dag. De ”goda” asylförespråkarna verkar lida brist på en väsentlig insikt.. de ser inte att de i sin ”godhet” håller på att gå sin egen undergång till mötes, en undergång som drar med sig deras barn, andra svenskar, den svenska kulturen, våra traditioner och samtidigt även alla människors som flytt hit från krig och förtryck – alla äkta flyktingar.

Den övertygelse som dessa människor bär på och som i detta fall skymmer deras klarsyn handlar om en tro på att alla människor vill varandra väl och att bara människor blir väl behandlade så kommer de att vara vänliga tillbaka. Bristen på ifrågasättande av nyhetsinformation tillsammans med tron på våra politikers välvilja för folket, har skapat naiva människor.

Det går inte att vara för mänskliga rättigheter, för jämlikhet och samtidigt vara alltför tillmötesgående med islam och dess extremism. Det är mer en ideologi än en religion, en totalitär ideologi där förtryck av kvinnor, homosexuella och icke-muslimer rättfärdigas och till och med uppmuntras.. De har inte för avsikt att integreras, de vill ta över. Att som någon uttryckte, blanda kaniner och krokodiler i samma bur är därför inte realistiskt. .. för bland flyktingarna som kommit hit, finns ett fåtal sanna flyktingar, många lycksökare men även flera Is-soldater.

Denna artikel är intressant i sammanhanget: http://www.svd.se/att-hata-islam-ar-inte-en-fobi

"Kort sagt/..../ ökade kunskaper om en del förtryckande islamiska praktiker kan inge samma rädsla hos vissa svenskar som gjorde mig så pass rädd att jag inte bara lämnade utan också vände mig mot islam."

Läs även Sohelia Fors facebookinlägg i sammanhanget här: https://www.facebook.com/soheilafors/posts/832013870261133

"Nu känns det som 1978 i Iran igen. Samma film spelas upp igen. Moderata muslimska kvinnor i Sverige har också sjalen i väskan, precis som vi hade. De tvingas bära slöja för att inte råka ut för närmanden och övergrepp i förläggningar och förorter. Judar i Malmö och kristna flyktingar från Mellanöstern har förstått vad som händer och fattat samma beslut. De har börjar packa sina väskor för att lämna Sverige. De vet att det är dags att flytta vidare. Vi som är födda i Mellanöstern är inte förvirrade. Vi vet vad som kommer."

De sanna flyktingarna vet detta, de har flytt till Sverige av en anledning, men det de flydde från har nu kommit till Sverige, tack vare svenska människors ”goda vilja”. De sanna flyktingarna känner igen tecknen i det som håller på att framskapas nu i Sverige och de har börjat packa sina väskor för att lämna det land som för dem en gång stått för demokrati och frihet.

Allt detta håller på att förändras, många svenskar har blivit så förblindade av att ”vilja andra så väl” att de inte kan se klart, det förnekar att det finns ondska även när den är uppenbar... De till och med försvarar den och ursäktar våldsbeteende snarare än att inse att de haft fel. Men i försvarandet och upprätthållandet av sin eget försvar av att inte vilja inse så vaknar deras inre mörker till liv. Fula ord, ilska och även våld riktas mot människors som försöker uppmärksamma detta problem. Deras godhet blir härigenom ett uttryck för en skenhelighet, eftersom deras goda intentioner bara är riktade åt ett håll, åt det andra hållet visar de sina rätta jag.

Jag har funderat mycket över vad som får dessa människor att fortsätta hålla fast vid sina övertygelser på bekostnad av sitt eget liv, sitt land och sin kultur och kommit fram till att det handlar om en försvarsmekanism, nämligen förnekandet. Om de skulle syna sina övertygelser och se klarare på vekligheten så skulle de inse att haft fel och det tror jag skulle innebära en känsla av skam vilket skulle vara alltför svårt för dem att känna, så de använder alla sina försvarsmekanismer för att få tyst på dem som påtalar det som de vägrar att inse.

Människor som litar blint på politiker och media, inser inte att krisen i Mellanöstern är en skapelse av den Globala eliten för att stjäla ländernas naturresurser men även skapa kaos i Europa för att initiera ww3 i syfte att få världsherravälde. Massmigrationen är ett vapen mot oss för fullfölja Kalergiplanen i förintandet av vita människor.


Vi måste kräva nolltolerans för brott som begåtts av asylsökande och utvisa dem tillsammans med alla dem som inte vill integreras. Vi måste göra det innan det är för sent, och vi måste stänga gränserna innan folkstormarna börjar på allvar..
Låt oss gå samman och säga ifrån nu, för oss själva, för våra barn, för Sverige och för allt det som är fint med vårt land. Vi har rätt att finnas, vi har rätt att leva och må bra i vårt land.


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post14

Tiden är nu

NwoPosted by Emma 2016-02-24 16:44:54

Det har hänt en del på sista tiden som skakat om tillvaron en del, vår vanligtvis lugna tillvaro känns inte lika lugn och trygg längre, det är någonting i luften... för vissa är det uppenbart, för andra känns det bara som en olustig känsla som de inte riktigt kan ta på, som att det är någonting som håller på att ske… Lögner och sanningar blandas om vartannat, människor på höga poster i landet visar sig ha ljugit och även missbrukat sin makt. Galna beslut fattas och förslag om tillåtande av barnäktenskap, incest, nekrofili och tidelag mm röstas fram. Gamla människor får det allt sämre och vissa blir till och med av med sina bostäder, samtidigt som andra människor tjänar stora belopp på att hyra ut bostäder till ensamkommande, vilket är en grupp som det istället satsas rejält på.

Människor i vardagen och på sociala forum är arga och upprörda och verkar finna en glädje i att rikta ilska mot människor med andra uppfattningar, allt är svart eller vitt. Vän- eller fiendetankar har tagit över tankebanorna hos vanliga människor, separationer och grupperingar av människor är ett faktum. Media bär både ansvar och skuld för detta då de medvetet lurar in människor i emotionella fällor utan att de flesta märker det…

Just nu lever vi i en väldigt avgörande tid och allting går väldigt fort just nu, det vi gör eller inte gör nu lägger grunden för vår framtid, för våra barns framtid, och deras barns framtid.

Så tag dig tid att stanna upp en stund idag och fråga dig själv, tror jag på mänskliga rättigheter? Är jag för humanitet? Vill jag leva ett liv i fred, frihet och hälsa? Önskar jag detsamma för andra människor? Och vill jag detsamma för mina barn och deras barn? Vill jag att naturen och djuren ska må bra?
Om svaret är ja, på minst en av dessa frågor då måste du, ja då MÅSTE du bli medveten om vad som pågår nu, och då måste du vara med och säga nej till det som håller på att framskapas nu! Det finns ingen annan väg, det finns inget annat alternativt.
Det går inte att blunda längre och hoppas på det bästa, nej det är ditt ansvar som vuxen människa att sätta dig in i det som pågår. Att och bli medveten om vad som sker nu är bland det viktigaste som var och en kan göra i denna tid.

Här är en snabb sammanfattning om hur verkligheten ser ut: http://blogg.emmaklara.com/#post10

När du läst det tag dig sedan tid att läsa Mikael Hagenbos informativa blogginlägg här: http://hagenbo.blogspot.se/2016/02/om-ett-forlorat-land-och-nwo.html

Vi har möjligheten att förändra verkligheten, vi har kraften att påverka och framskapa en bättre värld, men vi behöver varandra för att göra det. Vi är dem vi har väntat på som det heter.

Till och med Dalai Lama talar om detta "He stated that humans have created this problem, and now we are asking God to solve it, which makes no sense. If we created this mess, we should be the ones to solve it, not God." Läs mer här

Avslutar med Mikaels citat:
”Tack för att du tar dig tid att upplysa dig. Du är skyldig dig själv, dina barn och Sverige detta. Jag önskar bara att du tänker själv.”
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post13

Att vara vaken

NwoPosted by Emma 2016-02-23 09:50:40

När jag skriver mina inlägg och lägger upp dem i olika grupper på Fb blir jag ibland ifrågasatt om jag diktat ihop på allting med hänvisning till en alltför livlig fantasi mm. Detta tror jag är ett fenomen som de flesta vakna människor får erfara, både på nätet och i sin omgivning. Att förlöjliga dem som vågat syna sina övertygelser och är öppna nog för att tänka utanför boxen är vanligt och det beror på att människor är rädda, de förlöjligar annorlunda och tänkande människor eftersom dessa människors övertygelser hotar deras verklighetsuppfattning, vilken de investerat i lite för mycket i, ja närapå identifierat sig med. Därför krävs det mod att tänka utanför boxen eftersom det kan innebära att man riskerar att bli utsatt för förlöjligande mm..

Det finns väldigt lite sann fakta i den verklighetsbild som vi serveras, inte ens det som påstås vara fakta är fakta, en uppmaning är därför för alla i denna tid att tänka själva, söka information (som inte är ägd av de styrande inom systemet) och dra egna slutsatser. Att stirra sig blid på påstådd fakta är tyvärr en av anledningarna till att vi kunnat bli så överkörda. Historieböckerna är falska, medias rapporteringar är vinklade i bästa fall och falska i värsta fall, forskare mutas och presenterar falska och vinklade undersökningar, politiker ljuger osv. Vi lever i en värld så full av lögner så att bli kallad konspirationsteoretiker eller bli kallad att ha en livlig fantasi inte är någonting negativt längre, snarare är det ett sunt uttryck för en tänkande människa, en alternativ benämning skulle vara omvärldsanalytiker.

Jag skulle verkligen önska att det var så väl, att jag hittat på allt det som jag tar upp jag skriver om, det skulle vara underbart! Men idag vaknar människor och kommer fram till samma insikter, de ser vad som pågår, de inser att de blivit lurade och de vill ta reda på sanningen, och ju mer de gräver och nystar, läser och tar del av desto mer växer samma bild fram och det är ingen vacker bild. Sanningen finns därute med det kräver mod att se den. Modet att ifrågasätta sina övertygelser och modet att tro på sanningen även om vi riskerar att bli förlöjligade och tystade av dem som inte vill se det uppenbara.

Det enda som är positivt med att alla svar inte finns serverade är att människor tvingas tänka själva och tar eget ansvar i att ta reda på sanningen och genom det, bryter de sig loss ur offermentaliteten, vilken är huvudanledningen till att vi kunnat hamna i denna situation från början. Sanningen är en otroligt stark kraft som kommer att gör oss fria som det heter. Tills dess får vi som är vakna, stödja och stärka varandra.

Samtidigt kan man fråga sig om vi varit de sovande, och om några människor varnade oss om att vi stod inför en annalkande katastrof och katastrofen sedan var ett faktum, så skulle vi säkert bli arga på dem för att de inte försökte väcka oss snabbare.

Så vi som är vakna, vi gör ett bra jobb :)

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post12
« PreviousNext »