EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Att vara vaken (fortsättning)

NwoPosted by Emma 2016-02-29 11:56:52
Det händer ibland att jag blir förlöjligad i samband med att jag skriver mina inlägg, en upplevelse som de flesta vakna människor får erfara då och då, därför skriver jag återigen en text om detta.

Att skratta och förlöjliga det som man inte förstår är en försvarsmekanism för att undvika att behöva syna sina egna övertygelser, samt även riskera att inse att man haft fel, då det skulle generera känslor av skam.. Därför gör de som förlöjligar, allt de kan för att trycka ned och verbalt mobba alla dem som utgör ett hot, med andra ord, de människor som vågat syna sina övertygelser.
De jobbar hårt för att hålla sanningen borta, för hellre leva i en lögn än att erkänna att man haft fel. Tankar som ”tysta budbäraren till varje pris, eftersom han/hon tvingar mig att se det jag inte vill se/möta hos mig själv…” rör sig på ett omedvetet plan i sinnet hos dessa människor.

De som har modet att närma sig sanningen kommer till samma insikter, men eftersom verkligheten är så fylld av människor som indoktrinerats med att tro att allt utanför det ögat kan se och uppfatta är fantasier och att allt utanför sinnets förståelse är paranoida villfarelser, så är det bara dem som har modet att ifrågasätta också dessa övertygelser, som har möjlighet att vakna på djupet...
Men det kräver mod som sagt, för verkligheten är så mycket mer än det vi någonsin kunnat ana.. och det kräver ett enormt mod att av dem som vågar syna sina egna övertygelser eftersom de blir förlöjligade, hånade, utskrattade och utstötta i takt med sina insikter. En väldigt smart indoktrinering från den Globala eliten..

En dag kommer alla människor att vakna, men det kräver att alla börjar ifrågasätta allt, ja ALLT vi blivit inlärda...
Som väl är har fler och fler människor börjat ifrågasätta och syna sig själva och sin omgivning på ett sant sätt och vaknar genom det till samma sanning.

En uppmaning i denna är alltså att ifrågasätta allt, i synnerhet sina egna övertygelser, läsa på och bli medveten om hur vår verklighet är uppbyggd. Det enda som är positivt med att alla svar inte finns serverade är att människor tvingas tänka själva och tar eget ansvar i att ta reda på sanningen och genom det, bryter de sig loss ur offermentaliteten, vilken är huvudanledningen till att vi kunnat hamna i denna situation från början. Sanningen är en otroligt stark kraft som kommer att gör oss fria som det heter.

Människor har under lång tid önskat förlöjliga andra människors som ifrågasätter och ser samband, och kallar dem för allt möjligt fånigt i hopp om att tysta dem. Men idag finns det så mycket information att tillgå att det är upp till den som ifrågasätter att bevisa att det INTE finns något samband. Så innan någon pekar finger åt någon, kan det vara bra att fråga sig själv: varför gör detta mig så upprörd? Varför vill jag förlöjliga detta? Svaret kan vara en nyckel in till det som man inte vill se och erkänna.

Att bli kallad konspirationsteoretiker eller bli kallad att ha en livlig fantasi är inte längre någonting negativt längre, snarare är det ett sunt uttryck för en tänkande människa.

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta ämne här
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post17

Mindcontrol

NwoPosted by Emma 2016-02-28 13:44:05

Viktigt att inse hur pass stark påverkan subtila budskap har på människor på ett omedvetet plan. Att bli uppmärksam om dessa budskap, hur de används, vad som används och hur de påverkar, och i vilken hög grad som vi utsätts för detta (barn är extra känsliga), kan göra hela skillnaden i att gå från mind-controlled till vaken (andra saker påverkar naturligtvis också). Animerade filmer som riktar sig till barn och unga har ofta subtila budskap kopplade till sex, för att få dem att bli mer sexualiserade.

Det är fullt av subtila budskap i filmer, musikvideos och reklam, allt skapat för att påverka, styra och indoktrinera människor.

Illuminati-tecken används till exempel flitigt i Hollywoodfilmer och i den Amerikanska musikindustrin, vars branscher ägs av den Globala eliten. Här är syftet att visa makt, kontrollera och på ett bokstavligt sätt säga ”vi äger dig”. Samma tecken återfinns på dollarsedlar mm.
Om dessa tecken inte hade någon påverkan skulle de inte användas, det är uppenbart.

Se en filmmakares avslöjande här

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post16

"Godhetens" pris

NwoPosted by Emma 2016-02-26 14:26:04

Människor som förespråkar massinvandringen nu verkar leva i en verklighet som avsevärt skiljer sig från dem som ser ett stort problem som växer sig större för varje dag. De ”goda” asylförespråkarna verkar lida brist på en väsentlig insikt.. de ser inte att de i sin ”godhet” håller på att gå sin egen undergång till mötes, en undergång som drar med sig deras barn, andra svenskar, den svenska kulturen, våra traditioner och samtidigt även alla människors som flytt hit från krig och förtryck – alla äkta flyktingar.

Den övertygelse som dessa människor bär på och som i detta fall skymmer deras klarsyn handlar om en tro på att alla människor vill varandra väl och att bara människor blir väl behandlade så kommer de att vara vänliga tillbaka. Bristen på ifrågasättande av nyhetsinformation tillsammans med tron på våra politikers välvilja för folket, har skapat naiva människor.

Det går inte att vara för mänskliga rättigheter, för jämlikhet och samtidigt vara alltför tillmötesgående med islam och dess extremism. Det är mer en ideologi än en religion, en totalitär ideologi där förtryck av kvinnor, homosexuella och icke-muslimer rättfärdigas och till och med uppmuntras.. De har inte för avsikt att integreras, de vill ta över. Att som någon uttryckte, blanda kaniner och krokodiler i samma bur är därför inte realistiskt. .. för bland flyktingarna som kommit hit, finns ett fåtal sanna flyktingar, många lycksökare men även flera Is-soldater.

Denna artikel är intressant i sammanhanget: http://www.svd.se/att-hata-islam-ar-inte-en-fobi

"Kort sagt/..../ ökade kunskaper om en del förtryckande islamiska praktiker kan inge samma rädsla hos vissa svenskar som gjorde mig så pass rädd att jag inte bara lämnade utan också vände mig mot islam."

Läs även Sohelia Fors facebookinlägg i sammanhanget här: https://www.facebook.com/soheilafors/posts/832013870261133

"Nu känns det som 1978 i Iran igen. Samma film spelas upp igen. Moderata muslimska kvinnor i Sverige har också sjalen i väskan, precis som vi hade. De tvingas bära slöja för att inte råka ut för närmanden och övergrepp i förläggningar och förorter. Judar i Malmö och kristna flyktingar från Mellanöstern har förstått vad som händer och fattat samma beslut. De har börjar packa sina väskor för att lämna Sverige. De vet att det är dags att flytta vidare. Vi som är födda i Mellanöstern är inte förvirrade. Vi vet vad som kommer."

De sanna flyktingarna vet detta, de har flytt till Sverige av en anledning, men det de flydde från har nu kommit till Sverige, tack vare svenska människors ”goda vilja”. De sanna flyktingarna känner igen tecknen i det som håller på att framskapas nu i Sverige och de har börjat packa sina väskor för att lämna det land som för dem en gång stått för demokrati och frihet.

Allt detta håller på att förändras, många svenskar har blivit så förblindade av att ”vilja andra så väl” att de inte kan se klart, det förnekar att det finns ondska även när den är uppenbar... De till och med försvarar den och ursäktar våldsbeteende snarare än att inse att de haft fel. Men i försvarandet och upprätthållandet av sin eget försvar av att inte vilja inse så vaknar deras inre mörker till liv. Fula ord, ilska och även våld riktas mot människors som försöker uppmärksamma detta problem. Deras godhet blir härigenom ett uttryck för en skenhelighet, eftersom deras goda intentioner bara är riktade åt ett håll, åt det andra hållet visar de sina rätta jag.

Jag har funderat mycket över vad som får dessa människor att fortsätta hålla fast vid sina övertygelser på bekostnad av sitt eget liv, sitt land och sin kultur och kommit fram till att det handlar om en försvarsmekanism, nämligen förnekandet. Om de skulle syna sina övertygelser och se klarare på vekligheten så skulle de inse att haft fel och det tror jag skulle innebära en känsla av skam vilket skulle vara alltför svårt för dem att känna, så de använder alla sina försvarsmekanismer för att få tyst på dem som påtalar det som de vägrar att inse.

Människor som litar blint på politiker och media, inser inte att krisen i Mellanöstern är en skapelse av den Globala eliten för att stjäla ländernas naturresurser men även skapa kaos i Europa för att initiera ww3 i syfte att få världsherravälde. Massmigrationen är ett vapen mot oss för fullfölja Kalergiplanen i förintandet av vita människor.


Vi måste kräva nolltolerans för brott som begåtts av asylsökande och utvisa dem tillsammans med alla dem som inte vill integreras. Vi måste göra det innan det är för sent, och vi måste stänga gränserna innan folkstormarna börjar på allvar..
Låt oss gå samman och säga ifrån nu, för oss själva, för våra barn, för Sverige och för allt det som är fint med vårt land. Vi har rätt att finnas, vi har rätt att leva och må bra i vårt land.


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post14

Tiden är nu

NwoPosted by Emma 2016-02-24 16:44:54

Det har hänt en del på sista tiden som skakat om tillvaron en del, vår vanligtvis lugna tillvaro känns inte lika lugn och trygg längre, det är någonting i luften... för vissa är det uppenbart, för andra känns det bara som en olustig känsla som de inte riktigt kan ta på, som att det är någonting som håller på att ske… Lögner och sanningar blandas om vartannat, människor på höga poster i landet visar sig ha ljugit och även missbrukat sin makt. Galna beslut fattas och förslag om tillåtande av barnäktenskap, incest, nekrofili och tidelag mm röstas fram. Gamla människor får det allt sämre och vissa blir till och med av med sina bostäder, samtidigt som andra människor tjänar stora belopp på att hyra ut bostäder till ensamkommande, vilket är en grupp som det istället satsas rejält på.

Människor i vardagen och på sociala forum är arga och upprörda och verkar finna en glädje i att rikta ilska mot människor med andra uppfattningar, allt är svart eller vitt. Vän- eller fiendetankar har tagit över tankebanorna hos vanliga människor, separationer och grupperingar av människor är ett faktum. Media bär både ansvar och skuld för detta då de medvetet lurar in människor i emotionella fällor utan att de flesta märker det…

Just nu lever vi i en väldigt avgörande tid och allting går väldigt fort just nu, det vi gör eller inte gör nu lägger grunden för vår framtid, för våra barns framtid, och deras barns framtid.

Så tag dig tid att stanna upp en stund idag och fråga dig själv, tror jag på mänskliga rättigheter? Är jag för humanitet? Vill jag leva ett liv i fred, frihet och hälsa? Önskar jag detsamma för andra människor? Och vill jag detsamma för mina barn och deras barn? Vill jag att naturen och djuren ska må bra?
Om svaret är ja, på minst en av dessa frågor då måste du, ja då MÅSTE du bli medveten om vad som pågår nu, och då måste du vara med och säga nej till det som håller på att framskapas nu! Det finns ingen annan väg, det finns inget annat alternativt.
Det går inte att blunda längre och hoppas på det bästa, nej det är ditt ansvar som vuxen människa att sätta dig in i det som pågår. Att och bli medveten om vad som sker nu är bland det viktigaste som var och en kan göra i denna tid.

Här är en snabb sammanfattning om hur verkligheten ser ut: http://blogg.emmaklara.com/#post10

När du läst det tag dig sedan tid att läsa Mikael Hagenbos informativa blogginlägg här: http://hagenbo.blogspot.se/2016/02/om-ett-forlorat-land-och-nwo.html

Vi har möjligheten att förändra verkligheten, vi har kraften att påverka och framskapa en bättre värld, men vi behöver varandra för att göra det. Vi är dem vi har väntat på som det heter.

Till och med Dalai Lama talar om detta "He stated that humans have created this problem, and now we are asking God to solve it, which makes no sense. If we created this mess, we should be the ones to solve it, not God." Läs mer här

Avslutar med Mikaels citat:
”Tack för att du tar dig tid att upplysa dig. Du är skyldig dig själv, dina barn och Sverige detta. Jag önskar bara att du tänker själv.”
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post13

Att vara vaken

NwoPosted by Emma 2016-02-23 09:50:40

När jag skriver mina inlägg och lägger upp dem i olika grupper på Fb blir jag ibland ifrågasatt om jag diktat ihop på allting med hänvisning till en alltför livlig fantasi mm. Detta tror jag är ett fenomen som de flesta vakna människor får erfara, både på nätet och i sin omgivning. Att förlöjliga dem som vågat syna sina övertygelser och är öppna nog för att tänka utanför boxen är vanligt och det beror på att människor är rädda, de förlöjligar annorlunda och tänkande människor eftersom dessa människors övertygelser hotar deras verklighetsuppfattning, vilken de investerat i lite för mycket i, ja närapå identifierat sig med. Därför krävs det mod att tänka utanför boxen eftersom det kan innebära att man riskerar att bli utsatt för förlöjligande mm..

Det finns väldigt lite sann fakta i den verklighetsbild som vi serveras, inte ens det som påstås vara fakta är fakta, en uppmaning är därför för alla i denna tid att tänka själva, söka information (som inte är ägd av de styrande inom systemet) och dra egna slutsatser. Att stirra sig blid på påstådd fakta är tyvärr en av anledningarna till att vi kunnat bli så överkörda. Historieböckerna är falska, medias rapporteringar är vinklade i bästa fall och falska i värsta fall, forskare mutas och presenterar falska och vinklade undersökningar, politiker ljuger osv. Vi lever i en värld så full av lögner så att bli kallad konspirationsteoretiker eller bli kallad att ha en livlig fantasi inte är någonting negativt längre, snarare är det ett sunt uttryck för en tänkande människa, en alternativ benämning skulle vara omvärldsanalytiker.

Jag skulle verkligen önska att det var så väl, att jag hittat på allt det som jag tar upp jag skriver om, det skulle vara underbart! Men idag vaknar människor och kommer fram till samma insikter, de ser vad som pågår, de inser att de blivit lurade och de vill ta reda på sanningen, och ju mer de gräver och nystar, läser och tar del av desto mer växer samma bild fram och det är ingen vacker bild. Sanningen finns därute med det kräver mod att se den. Modet att ifrågasätta sina övertygelser och modet att tro på sanningen även om vi riskerar att bli förlöjligade och tystade av dem som inte vill se det uppenbara.

Det enda som är positivt med att alla svar inte finns serverade är att människor tvingas tänka själva och tar eget ansvar i att ta reda på sanningen och genom det, bryter de sig loss ur offermentaliteten, vilken är huvudanledningen till att vi kunnat hamna i denna situation från början. Sanningen är en otroligt stark kraft som kommer att gör oss fria som det heter. Tills dess får vi som är vakna, stödja och stärka varandra.

Samtidigt kan man fråga sig om vi varit de sovande, och om några människor varnade oss om att vi stod inför en annalkande katastrof och katastrofen sedan var ett faktum, så skulle vi säkert bli arga på dem för att de inte försökte väcka oss snabbare.

Så vi som är vakna, vi gör ett bra jobb :)

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post12

Våra politiker vet vad de gör

NwoPosted by Emma 2016-02-21 18:34:30

Många pratar om att våra politiker fattar beslut som om de vore sinnesförvirrade, men de vet precis vad de gör, de är toppstyrda och troligen även chippade, de följer order, den globala elitens order. De vill förstöra den svenska välfärden, ta ifrån oss vår kultur, öka orättvisor för redan svaga grupper, såsom sjuka, äldre och fattiga. Antalet uteliggare ökar, våldsbrotten ökar men vi har ingen laglig rätt att försvara oss och polisen hinner inte med, inte heller får asylanter som begår brott något straff i egentlig bemärkelse. I media skrivs stora rubriker om hur mycket svenskarna ska betala för massmigrationen mm. Syftet är att få oss att känna både ilska, vanmakt, rädsla, frustration och sorg och gärna allt tillsammans i en enda stor känslosoppa. Vi retas med andra ord upp på alla tänkbara sätt för att vi ska känna ilska och rikta den mot varandra och mot olika grupperingar. De vill splittra oss och hetsa oss mot varandra.

Hela känslosoppan är en emotionell trigger, att gå in i den är en fälla, där tappar vi balansen fullständigt och det är precis där de vill ha oss, för då ser vi inte klart. Sedan kommer de att sätta in en militärpolisstyrka mot oss.. allt vi säger och gör kommer att vändas mot oss, det gör det redan för dem av oss som talar sanning och ser igenom deras spel, våra röster smutskastas eller tystas..

Massmigrationen är elitens senaste vapen för att knäcka befolkningen i Sverige och än så länge går allt enligt planerna.

I vår kommer de att öka trycket på Mellanöstern ytterligare vilket kommer få allt fler människor att fly och söka sig till Europa. Eliten rustar för ww3 och de vill se blod, vitt blod, helt enligt Kalergiplanen.

Det är dags att börja vakna nu, för nu går allting väldigt fort och vi har inte så mycket tid på oss. Vi behöver gå samman och enas som folk och se vem som är den egentliga fienden.

Det brinner en eld, några ser den tydligt och varnar andra, ett fåtal vaknar och börjar förstå allvaret, vissa tror inte på att det är sant, andra kan inte se den fast de tittar rakt in i den. Men elden växer för varje dag och det är bara vi som kan stoppa den och vi behöver varandra för att klara det.


  • Comments(2)//blogg.emmaklara.com/#post11

Tid att vakna

NwoPosted by Emma 2016-02-20 20:24:20

Det är ett spel som pågår över våra huvuden, för vissa är uppenbart, några anar det, andra blundar in i det sista och vissa är helt blinda.

Detta spel styrs av mörka aktörer, en global elit som inte har varken människors, djurs eller naturens liv i sina intressen, det enda de ser är pengar och makt, det jobbar hårt för att decimera världens befolkning och de jobbar på många plan. Vi är inte fria människor, vi är födda in i ett system som inte är livsvänligt och vi är slavar i detta system.

Dessa eliter spelar ett spel där de skapar situationer och omständigheter i syfte att få spelbrickorna, dvs oss att agera enligt deras planer.
Deras verktyg är många, tex. vaccinationer, GMO, TTIP, chemtrails, virus, kemiska ämnen i maten, mediciner, fluor, elektromagnetisk strålning osv. allt för att göra oss sjuka och sterila och för att vi ska öka vår konsumtion. Samtidigt förbjuder de mer och mer det som egentligen är naturligt och bra för oss, alternativmedicin och örter förbjuds och förlöjligas mm.
De använder media för att styra och påverka oss och de skapar falsk flagg-operationer för att lura oss.

Massinvandringen är ett annat verktyg. De initierade katastrofen i flera länder i Mellanöstern genom att betala legosoldater för att de skulle terrorisera befolkningen, för att på så sätt stjäla dessa länders tillgångar och få människor att fly. Många människor har flytt men tillsammans med dessa flyktingar har människor som inte är flyktingar passat på att följa med i strömmen, lycksökare som vill ta del av vår välfärd samt även IS-soldater. Många av dem som kommer är även extrema islamister som inte vill integreras utan anser sig överlägsna och tror sig ha rätt att straffa kvinnor, homosexuella och icketroende i sin guds namn, vi är de otrogna och vi ska straffas på grund av det, de vill att Sverige ska bli islamskt. Detta går hand i hand med elitens önskan som hoppas på inbördeskrig.

Den globala eliten äger politiker våra politiker, våra myndigheter, vårt domstolsväsende, våra banker, vår media, vår skollitteratur, de mutar forskare och höga tjänstemän och går in i våra datorer och sociala medier för att kontrollera oss mm.

Deras mål är en decimerad befolkning och de som lever kvar ska vara korkade och följsamma, eliten önskar en förintelse av vita människor (i enlighet med Kalergiplanen) och slutmålet är världsherravälde.

På grund av det som sker nu, när den svenska välfärden håller på att förstöras, när de styrande kör med omvänd robin hood-mentalitet, och låter oss svenskar få veta hur mycket pengar som ska gå till asylsökande fast det från början inte fanns några pengar osv. tror många att våra politiker blivit vansinniga, men jag tror att de vet mycket väl vad de gör, de fattar dessa galna beslut av ett syfte... syftet är att få svenskar att känna både ilska, vanmakt, frustration och sorg och gärna allt tillsammans i en enda stor känslosoppa. Vi retas med andra ord upp på alla sätt för att vi ska känna ilska och rikta den mot varandra och mot olika grupperingar. Sedan kommer de att sätta in en militärpolisstyrka mot oss.. allt vi säger och gör kommer att vändas mot oss, det gör det redan för dem av oss som talar sanning och ser igenom deras spel, våra röster smutskastas eller tystas..

Men det är dags att vakna nu, verkligen dags. Vi kan stoppa dem, de är ett fåtal, vi är massan. Men fler människor behöver vakna och gå samman i en enhet, för att stoppa dessa onda människor som parasiterar vår värld.
  • Comments(7)//blogg.emmaklara.com/#post10
« Previous