EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Lyssna från hjärtat

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-08-18 12:01:45

Om fler och fler människor skulle lära sig sant att lyssna utifrån hjärtat, så skulle världen vara en lättare plats att leva för de flesta av oss.
Som det är idag så har många människor taggarna utåt och ger uttryck för att vara mycket lättkränkta. Detta då de identifierar med sina övertygelser och nästan alltid tenderar att vara på sin vakt och redo att försvara dessa övertygelser. De är på ett sätt fulla av sig själva och har ingen plats över för andras perspektiv och det verkar som om andras perspektiv ofta är ett hot mot dem, eftersom det hotar deras övertygelser, och eftersom de identifierar sig med dem, så kommer de att kämpa för att upprätthålla dem. Detta då en av de djupaste rädslorna hos människan är att förlora sin identitet.
Att ha rätt verkar likaså många gånger vara viktigare för många än att vara vänlig och öppen.
Det finns orsaker till för varför människor är rädda och osäkra med vem de egentligen är och varför de håller fast vid sin tro så starkt, och det handlar om den indoktrinering och programmering vi alla mer eller mindre har tvingats genomleva i barndom och uppväxt.

Men vi är mer än våra övertygelser, vi är skapare, inte offer och det enda sättet för oss att befria oss från programmeringarna och bli dem vi egentligen är bortom begränsning, är att ifrågasätta alla dessa övertygelser som vi använder som ett tolkningsfilter i varje interaktion eller upplevelse.

Livet innebär konstant förändring och utveckling, men om man inte är öppen, hur då kan man då förändras?

Detta är ett bra citat i sammanhanget.

Emma Klara
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post45

Skuldbeläggning

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-08-17 11:03:10

Skuldbeläggande och dömande utåt är att lägga ansvaret utanför sig själv och ger uttryck för offermentalitet vilket bidrar till ökad separation och därmed ökat hat i världen. Skuldbeläggning och dömande inåt är också ett uttryck för offermentalitet som i lika hög grad bidrar till separation vilket genererar mer hat i världen, då vi alla är kopplade till varandra eftersom vi alla, oavsett världsligt ursprung eller val av epitet alla tillhör den mänskliga rasen och är komna från samma källa vad vi än väljer att kalla den/det.

Vi har alla naturliga rättigheter och skyldigheter, våra rättigheter är att få leva i frid, fred och frihet och att ha fri tillgång till moder jords helande element av rent vatten, ren luft och ren mat, och tak över huvudet, att ha rätten till våra tankar och kunna ge uttryck för dem, att vara fria att röra oss vart vi vill och ha rätt att försvara oss själva om våra naturliga rättigheter inskränks. Våra skyldigheter är att respektera andra människors och alla andra levande varelsers naturliga rättigheter och vara djurens och naturens förvaltare, och i det respektera planeten, vår allas moder jord.

När vi ger uttryck för att skuldbelägga utåt visar det på inre sår av att känna sig skyldig till det vi anklar andra för, när vi ger uttryck för en känsla av inre skuld stagnerar vi i vår utveckling och fastnar, både dessa former av skuld är komna av inre sår som behöver adresseras, tills de gör det och så länge vi flyr från vårt eget ansvar är vi kvar i offertänkandets varande och det kommer alltid att finnas dem som utnyttjar det. Att se sitt ansvar och inse hur stark vår påverkan är på alltet, är en nyckel till frihet, frid och fred inom oss och i det yttre.

Vårt fokus i varje nu är vår bidrag till alltet.


Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post43

program igen

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-05-11 18:33:48

Det fungerar verkligen så här, vi skapar vår verklighet med vårt riktade fokus och om många av oss går i offer- och rädslobaserade tankar tenderar verkligheten att svara på dessa vibrationer genom att visa en tillvaro där rädslans varande bekräftas och förstärks, en mindre trevlig verklighet med andra ord.

Dessa ord är lätta att läsa och många kan till och med hålla med om dem. Men det är svårare att på djupet förstå denna sanning och än svårare att följa dess vägledning, då det undermedvetna oftast ligger bakom våra val och handlingar i nuet utan att vi egentligen förstår att vi styrs av dess program, för det handlar om program. Men tills dess att vi verkligen gör oss av med dessa programmeringar alternativt omprogrammerar oss, så kommer de att till 95% styra våra tankar och handlingar och därmed skapa den verklighet vi upplever och bidrar till att framskapa framgent. Att bli medveten om det undermedvetnas program är därför en nyckel till ett liv i glädje.

Jag håller just nu på att fokusera mina kunskaper kring detta med omprogrammeringar och om du önskar du veta mer om hur programmeringar styr dig och ditt liv och är du intresserad av att prova på detta med att omprogrammera dig så att du kan skapa ett liv i glädje och medvetet skapande, så är du välkommen att kontakta mig på info@emmaklara.com

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post41

vikten av att se om sina sår

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-26 17:00:29

Det som triggar oss i det yttre gör det för att det finns inom oss, som ett sår som rivs upp då och då genom saker i det yttre som påminner oss om det inre såret. Med andra ord är det lätt att se att det som triggar oss i det yttre styr oss, så länge vi inte är medvetna om våra inre sår och inte tar ansvar för deras helande.

De som styr vår värd, det vill säga de som styr över dem som till synes styr vår värld, vet detta och kan med enkelhet få oss att agera på vilket ätt de än önskar, det räcker med att de trycker på några knappar såsom att skapa en false flag, där media skriver den önskvärda riktningen för människors tankar om händelsen, så kommer människor att följa det in i vilket tänkande och agerande som helst. Och så här kommer det att fortsätt och nu i allt snabbare takt, eftersom allt manifesteras snabbare och snabbare nu, så länge människor är ofrivilliga till att ta ansvar för sina inre sår och vad som projiceras ut ur dessa.

Lösningen är frigörelse från offermentalitetens varande, till mer medvetenhet och totalt ansvar för sig själv och sitt energibidrag. Att gå från tron på sig själv som ett offer till att se sig själv som en suverän varelse, som medvetet skapar sin verklighet.

Vi kan skapa den verklighet vi längtar efter, vi måste bara förstå hur kraftfulla vi är och att vi har ett ansvar i att världen ser ut som den gör idag, det positiva med den insikten är att vi kan förändra vår värld här och nu, med start i oss själva. Låt oss göra det!

Faktum är att vi alltid manifesterar saker, det ligger i vår natur, vi är skapare, men eftersom de flesta inte är medvetna om detta hamnar de i att de ser sig själva som offer, och i det passiva offertänkandet så är det våra skuggsidor och de tankar som vi lägger mest tid och fokus på som manifesteras.
Att vara ett offer för omständigheterna är bekvämt för i den rollen slipper vi ta ansvar, därför väljer många att medvetet välja att inte höja sin medvetenhet om sin sanna natur, det är bekvämt att andra talar om för oss vad vi ska tänka och hur vi ska agera, och att vi får en liten belöning från storebror, för att vi varit så duktiga och lydiga, samtidigt som vi varnas från densamme när vi försöker bryta oss fria.

Men vi lurar oss själva i detta, vi är stolta och suveräna varelser som skapar vår tillvaro. dessutom lider de flesta utan att förstå varför, det djupa svaret på varför är att vi tillåtit oss själva att tappa kontakten med vår sanna natur, tappat kontakten med vår medmänsklighet, tappat kontakten med vår uppgift här, och tappat kontakten med Moder jord, på grund av att vi gett bort vår makt och lagt vårt självbestämmande i händerna på psykopater, vi kan med enkelhet ta tillbaka den makten, genom att se på oss själva som suveräna varelser.

Med kärlek
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post37

Relationer

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-23 08:51:03

Det är svårt att leva i glädje och tacksamhet över livet och uppleva inre frid när man samtidigt ser på sig själv och sin tillvaro utifrån offermentalitetens perspektiv, vilket de flesta av oss gör så länge vi inte inser att vi alla är kraftfulla skapare av den verklighet vi upplever och därför har all möjlighet att förändra vår tillvaro och verklighet.

Men i tron på vår personliga och kollektiva begränsning och separation är det därför lätt att rikta tankar av negativitet till andra människor som vi på något sätt möter på vår väg vilka vi inte känner glädje inför. Ändå är det viktigt att se hur dessa interaktioner på olika sätt hjälper oss på vår väg.
Ett sätt att se på det är att vissa människor finns i våra liv för att bekräfta oss och påminna oss om vilka vi är, vilket ger en upplyftande känsla, andra människor spelar rollen av att påminna oss om våra sår och våra övertygelser om oss själva, det vill säga, allt det vi bär inom oss som behöver läkas och frigöras. När vi läkt dessa sår kommer vi inte att attrahera människor som speglar dessa, då de inte längre existerar inom oss. Andra människor finns där för att visa oss vad det är vi inte vill uppleva och ha mer av, vilket är en värdefull insikt, då det hjälper oss att inse vad det är som vi faktiskt vill leva i och uppleva. Ytterligare andra tjänar som perspektiv för att visa oss alla möjligheter som finns att välja av allt och kan påminna oss om att, om de kan så kan vi själva också uppnå det vi längtar efter i våra liv.

Med andra ord har alla vi möter ett stort värde i våra liv, då de hjälper oss i vårt växande, därav är det lätt att känna tacksamhet inför deras bidrag, tacksamhet över att alla människor vi träffar och som finns eller funnits på ett eller annat sätt i våra liv, hjälper oss på vår väg. Att se det och känna det på djupet får oss att expandera och leder in oss till ett liv med inre frid och glädje.

Med tacksamhet
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post36

Hälsa och ansvar

OffermentalitetenPosted by Emma 2016-05-29 17:52:44


Med tanke på att det i vår tid finns en medveten plan i att förgifta människor på olika sätt och av flera anledningar (dels för att göra oss svaga - så att vi inte orkar skapa opposition, dumma - så att vi inte ser igenom deras agendor innan det är för sent, sjuka - så att vi handlar deras "mediciner" mfl.) så är det en bra idé att varje människa tar ansvar för sin egen och sin familjs hälsa genom att läsa på och lära sig om vad som stärker immunförsvaret, vad som avgiftar osv. samt satsar på att leva så självförsörjande som möjligt.

Jag tror inte på att det är bra att skriva öppet på fb och andra medier om rekommendationer på vad som är nyttigt och bra för hälsan, av den anledningen att ju mer det står om någon produkt eller något ämne, desto större chans är det att det kommer att förbjudas, alternativt fyllas med gifter, så att samma ämne som en gång var nyttigt då får motsatt effekt, vilket vore mycket olyckligt.

I denna tid är det egna ansvaret a och o när det gäller vår hälsa, vårt psykiska mående, våra liv och vår framtid, eftersom det är bristen på eget ansvar som gjort att vi kunnat hamna i den situation vi befinner oss i från början, för när vi ger bort vår makt till andra kommer det alltid finnas dem som utnyttjar det. Vi gör oss själva till offer så länge vi ger bort makten över oss själva och förlitar oss på andras kunskap och expertis, och i den positionen finns ingen kraft att hämta, tvärtom, i det har vi bidragit till vår egen förslavning.

Bättre därför, som jag ser det att var och en läser på och lär sig om vad som är bra för hälsan, vilka ämnen, örter, preparat osv. som fungerar och hålla dessa kunskaper mer för sig själv, självklart kan man tipsa varandra, men så snart något får för mycket uppmärksamhet så kommer det att påstås vara farligt, sedan kommer det att förlöjligas, och slutligen förbjudas och det är inte optimalt. Det är på tiden att människor att ta eget ansvar för sin hälsa och lär sig själva om vad som är bra och dåligt, lär sig lyssna på sin intuition och tar ansvar över vad vi fyller oss själva med (föda, tv, relationer, musik, tankar, känslor osv), vad vi sänder ut och vad vi tillåter oss att bli påverkade av i form av andras energier. När vi tar eget ansvar för oss själva så kommer vår inre kraft att öka och i det tar vi även tillbaka makten över vårt liv, eget ansvar är därför den enda vägen till sant oberoende och frihet.


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post26

Det börjar inom var och en

OffermentalitetenPosted by Emma 2016-03-30 15:00:19

Någonstans finns det fortfarande en tro hos människor om att lösningen ska komma utifrån, tankar som, bara ett nytt parti, en ny regering kommer, så kommer alla våra problem att lösa sig, om bara en rätt person blir president I USA, så kommer alla problem att lösa sig, om bara några länder stoppar några andra länder så kommer alla problem att lösa sig. Andra tänker att om bara några utomjordingar landar med sina skepp nu, då kommer allt att lösa sig, eller, att bara jag ber tillräckligt mycket nu så kommer änglarna och den jag kallar Gud, att rädda mig.

Men alla dessa tankar frambringar ett väldigt sårbart tillstånd.. ett tillstånd som håller kvar människor i offermentaliteten… För många sätter fortfarande lit och tro till systemet och dem som byggt upp det, de tror att de som styr vårt land, vår värld, vill oss väl. Så många människor blir förvånade nu över att precis allting felar, brister, krisar, att orättvisor, maktmissbruk, lögner, svek uppenbarar sig på ett tydligt sätt nu, många tror att det är en slump… men det är ingen slump. Allt det som sker nu är en del i uppvaknandet… att se och förstå att hela vår tillvaro varit byggt på en lögn, är det som allt fler börjar vakna till nu. Men den viktigaste insikten är att förstå att anledningen till att lögnen kunnat växa sig så stor är att vi gett bort vår egen kraft i händerna på andra och i det har vi ljugit för oss själva.. om vilka vi är och om vårt syfte här.

Men tills dess att människor börjar vakna på djupet.. så kommer det bara se värre ut på utsidan, på precis alla plan… Ingen lösning finns att finna utanför, det går inte att lösa på utsidan, för hela systemet håller på att krascha, det måste det, för det är byggt på falska grunder, det går inte att sätta hopp och tillit i det, det går inte.. För systemet är livsfientligt, det tjänar på orättvisa, det tjänar på grymhet, det tjänar på mörker... och det skapar lidande för djur, natur och människor, inget gott kan komma ur det… Därför är det uppenbart att de som systemet gynnar inte är sanna, inte bär på lösningen och aldrig kommer att kunna göra det heller…

Systemet är som ett fallfärdigt gammalt hus, det kan inte lagas eller repareras… det är inget bra byggverk… Vi som är här nu, är här för att minnas vilka vi är och bygga upp ett nytt system, ett sant system.. bygga om det från grunden, bygga det så som det alltid varit tänkt att vara..

Men när vi ger bort vår kraft, och sätter vår tilltro i händerna på andra i hopp om att de har svaren, att de har lösningen, då ger vi dem makten över oss, vilket gör att vi förstärker vår offerroll… vi förnekar genom det, vilka vi är, vi flyr från vårt eget ansvar…

Det är vårt jobb att förändra systemet, det är vi som är skaparna, svaren har alltid funnits inom oss, inom var och en.. Att lägga förhoppningarna och svaren utanför sig själv är som att titta på sin spegelbild och vänta på att den ska le mot dig innan du själv gör det.

Men innan vi kan bygga upp ett nytt hus från grunden så behöver vi se vilka vi är, vad vårt syfte här är.. men det sitter så djupt inne, de flesta klarar inte ens av att se det, erkänna det, eller vara det… Många är för indoktrinerade med att tänka att allt sådant är trams och flum, men bakom den känslan finns en rädd och besviken människa som bär på en upplevelse av skuld, som inte klarar av att möta det inom sig och som tappat hoppet och tilltron på sin egen förmåga.. En dag kommer alltfler människor att vakna till dessa insikter, en dag kommer deras medvetet att öka.. och då kommer de att se klart…

Att skapa fred inom sig, är lösningen på alla yttre konflikter, för när människan väl finner inre frid, skapar det yttre frid. För vad som sker då är att människor vaknar inför att alla andra är yttre reflektioner av allt som är, vi hör ihop.. så att rikta ilska, hat och mörker mot någon annan är ungefär lika effektivt som att hata sin egen arm… det hjälper inte…

Världens uppvaknande börjar hos var och en, det börjar inom var och en… det börjar hos mig och det börjar hos dig…

Emma Klara


  • Comments(2)//blogg.emmaklara.com/#post24

Inre frid - yttre fred

OffermentalitetenPosted by Emma 2016-03-28 14:24:21

Vi lever i en brytningstid.. den verklighetsbild som vi investerat så mycket i, håller på att förändras. Runt omkring oss skakas våra grundvalar om… människor hetsar mot varandra, lögner, svek, maktmissbruk uppenbaras, krig, terror och katastrofer står för dörren… det ser mörkt ut på många sätt, i vilken riktning man än tittar från ett världsligt plan.

Men trots det, har mörkret i världen inte ökat, som jag ser det har det funnits där under alla tider, inom oss och utanför oss… det som skiljer och är utmärkande för denna tid är att allting kommer upp till ytan nu för att frigöras.. Äntligen är ljuset är så pass starkt att allt fler människor vaknar inför verkligheten och ser vad som gömmer sig i skuggorna, både inom sig själva och utanför.

Men det är en väldigt tung tid... för uppvaknandet är ingen enkel process, den är smärtsam.. ingen undkommer, ingen kan fly från det de bär inom sig… och att bli konfronterad med sitt inre mörker är en ytterst smärtsam process som många har svårt att klara av, eller rättare, inte är redo för att möta och se inom sig, och därför gör de allt de kan för att projicera sitt inre mörker på andra. Det gör ont att se på sig själv med ärliga ögon och det kräver både mod och inre styrka, ändå är det den enda vägen ut ur offermentaliteten, för den enda vägen till sann frigörelse går genom sig själv… men man måste vara redo.

Så när det gäller andra människor, låt dem vara där de är, de är i sin process och de växer, tro inget annat, men ju mer andra vill förändra dem och få dem att vakna, desto mer kommer de att hålla fast vid sina övertygelser och rikta ilska mot alla dem som försöker förändra dem. Att påverka och ”dra” i andra människor är varken respekt- eller kärleksfullt.. de är inte redo att vakna än.. men så snart människor ”släpper taget” och låter dem vara där de är, desto snabbare kommer de att vakna.
Så bättre att fokusera på sig själv, vad i mig blir så ledsen/arg/frustrerad över att dessa människor sover? Kärlek till den inom mig som känner så.

När vi släpper människor, släpper dömandet, förväntningar, krav, ja all påtvingande och dragande energi överhuvudtaget… och bara finns där som ett vittne till deras smärta. Då behöver människor inte bevisa något, då behöver de inte försvara sig verbalt, då behöver de inte skrika, hata eller vara arga… alla dessa känslor faller bara då.. de kan slappna av och genom det släpper de garden… de kan vara sig själva… För bakom varje akt av projicerad ilska finns en människa som bär på smärta.. och de känner sig attackerade av alla dem som vill få dem att vakna.

Så den stora paradoxen kan vara, att när man släpper taget om att vilja väcka människor, så kommer de att vakna i snabbare takt, att den snabbaste vägen till uppvaknanden därför sker när människor får vakna i sin egen takt. Och att det bästa man kan göra för dem är att vara ett vittne utan att döma, utan att dra i dem… det är lösningen som jag ser det. Men för att klara det, så måste man ha varit i sin egen smärta, sett det, mött det och accepterat sitt inre mörker, samt nått insikten om att allt vi ser hos andra människor och allt vi ser i världen finns inom oss själva…

Hur kan vi hela världen? Jo genom att utgå från att vi är en, genom att se att vi alla hör ihop, att se att vi alla är viktiga delar av alltet och genom att tillåta oss själva och andra att få vara oss/sig själva. Genom att se att allt mörker som finns utanför oss också finns inom oss, annars hade vi inte kunnat varken relatera till det, möta det eller uppleva det på utsidan. Att det ens existerar på utsidan visar att det finns inom oss själva..
Det är när vi inte klarar av att inse det som världens mörker ser ut att växa, men det är egentligen inom oss det växer.. Det växer inom oss, för att det är ett sår som behöver tas om hand och läkas, när vi erkänner att såret finns kan det läkas. Men när vi inte klarar av att se det, när vi skjuter det ifrån oss och när vi låtsas att det bara finns utanför oss.. ja då ökar det.. eftersom det kallar på vår uppmärksamhet..

När vi ser vårt mörker, accepterar och om famnar det, och älskar oss själva trots det.. ja då kan vi också möta andra i deras smärta på ett väldigt vackert sätt.. då kan vi se att de människor som gör ont, har ont..

Vi sprider budskapet om frid och fred genom att vara frid, genom att visa vilka vi är, och leva det ut i världen. Världens helande börjar därför inuti, genom varje människas eget helande. Det är därför som vägen till yttre fred kommer genom inre frid…


Emma Klara
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post23
Next »