EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Vägskäl

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-08-17 11:06:37

En vacker insikt på vägen i växandet och i finslipandet av den inre kristallen/Merkaban här på diamantskolan, är att ju mer jag accepterat mig själv och min livsresa utan dömande, desto mer tycker jag om och accepterar andra människor och respekterar deras livsresor utan dömande.
Vi är alla på vår individuella resa i växandet och finslipandet oavsett om vi är medvetna om det eller ej. En dag kommer vi alla dit vi ska, även om det kan ta olika lång tid, men eftersom tiden ändå inte existerar annat än i denna 3d-matrix, så spelar tiden ingen roll.

Men vi befinner oss i ett vägskäl nu, där två vägar ligger utstakade för oss, vi kan alla här och nu välja vilken väg vi vill gå genom att välja vad vi vill fokusera på och vilken energi vi vill befinna oss i i nuet, och det är detta vi kommer att manifestera framgent.
Vi står inför en stor reningsprocess där dessa olika vägar kommer att skiljas åt bokstavligen, genom två olika parallella verkligheter.

Den ena vägen är baserad på rädsla och offermentalitet, den kännetecknas av oförmåga eller ovilja att se sin egen kraft, skuldbeläggning och att lägga ansvaret utanför sig själv. Den vägen framskapar mer saker att känna rädsla inför.

Den andra vägen är förenad med eget ansvar för sitt växande, med närvaro i hjärtat, i full tillit, och genom en total frigörelse från allt det vi programmerats med och fått lära oss att vi är och vad vårt syfte här är, till att inse vilka vi egentligen är bortom begränsning och i det, nå självmästerskap. Denna väg är hjärtats väg.


Emma Klara
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post44

vårt fokus

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-05-12 11:48:27

Precis så är det, och ju fler vi är som inser detta och väljer att fokusera på det som vi vill ha mer av i livet och i tillvaron i stort, desto snabbare kommer vi att nå frid och fred för alla.

För det var och en upplever i sin verklighet, visar oss var vårt fokus är, och vårt individuella mående avslöjar vad vi investerat våra tankar i och på.
Om du dömer du dig själv och andra, så kommer du alltid att attrahera det du dömer och ser mer av det i världen.
Om du ser dig själv och din kropp som mottaglig av sjukdom mm, så kommer du att uppleva hur din kropp blir svagare och svagare.
Om du letar fel hos andra, så kommer fler och fler av dem du möter att spegla diverse brister osv. osv i oändlighet.

Men om du ser på dig själv och andra människor med kärlek och respekt, så kommer din verklighet att spegla det genom att ge dig mer och mer bevis på kärlek och godhet hos människor och du kommer att hitta mer saker att älska och uppskatta hos dig själv och andra.

I kärlekens tecken - till oss själva och varandra <3
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post42

Om vår verklighet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-05-03 20:04:40

Tag dig tid att lyssna på Harald Kautz-Vella här: https://www.youtube.com/watch?v=gc7eyPLe8X0 han är en mycket övertygande tysk kemist och aktivist som besitter mycket kunskap och har väldigt intressant information att förmedla som är viktig att ta del av för alla som önskar svar och vill förstå mer om varför vår värld ser ut som den gör, han tar upp den ondskefulla agendan om kontrollen av oss och vår värld, med en hel del fokus på chemtrails, skalärvågor, GMO, morgellons, men mest intressant är informationen om Black goo. Det finns många informativa klipp av honom på Youtube. För att få en mer övergripande bild är det mycket bra att komplettera Harald:s kunskaper med informationen från den holländske visselblåsaren Ronald Bernard, länk https://www.youtube.com/watch?v=cRuKmxQSPSw&t=221s
Mer och mer kommer sanningen om vår tid fram i ljuset nu. Att vara öppen inför det otroliga är en bra egenskap, för vi har levt våra liv i en enorm lögn.
Verkligheten är overkligare än de flesta någonsin kunnat ana och det finns mycket mer sanning att hämta i diverse filmer och serier än det vi visas på nyheterna, läser i tidningarna och det vi lärt oss i skolan, vilket är mest programmeringar för att hålla oss omedvetna om den verkliga tillvaron.

Skriver även en liten varning, om allt detta är nytt för dig så ta lite i etapper, det är väldigt omvälvande information.

Sanningen skall göra oss fria som det heter, så det är viktigt att fler och fler sätter sig in i hur allt hänger ihop. Så låt oss hålla ljuset uppe för varandra i denna tid.

/Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post40

vi är inte våra tankar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-29 18:58:45

Mycket bra uttryckt av Walter Russel! Och ju mer vi expanderar vårt medvetande och höjer ribban för varje tänkt tanke, desto större och mer empowering blir vårt bidrag i det kollektiva mentala fältet där alla tankar tänkta finns att tillgå, och där var och en beroende på sin vibration i nuet, snappar upp allt av samma vibration och tror sig själv vara den som varit skaparen av den tanken, när det snarast handlat om att vi tonat i på den och tagit emot den.

I det ser vi klart och tydligt hur viktigt det är att tänka rena klara positiva tankar hämtade från en högre medvetenhet om vi önskar bidra till en verklighet i frid och fred för alla.

Vi är inte våra tankar, vi är inte våra programmeringar, vi är inte våra emotioner, vi är rent medvetande, men om vi inte expanderar från vårt undermedvetna så kommer de undermedvetna programmeringarna bara upprepas inom oss och återskapas i det yttre, för det undermedvetna är bara en maskin som repeterar samma program om och om igen. Att bli medveten och förändra programmen, och även ernå en högre medvetenhet genom att frigöra sig från den inom oss som tänker och bli den som observerar den som tänker, är en nyckel till frigörelse och uppvaknande för oss själva men också för alla andra.

Med kärlek
/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post39

frigörelse av våra sinnen

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-28 18:58:14
Precis så! Och när fler och fler människor blir medvetna om hur allt fungerar och på djupet förstår denna sanning, då bryter vi oss fria från de negativa programmen, byter kanal eller ännu bättre, stänger av programflödet helt och skapar och regisserar vår verklighet utifrån hjärtats operativsystem.

Ju fler vi är som blir medvetna om programmen och medvetet väljer att sluta låta sig styras av de fåtal eliter som parasiterar världen och får oss att spela spelet av offer och förövare - separationsleken som de flesta av oss förlikat oss med som sann, men som ingen mår bra av att leka, desto snabbare kommer denna lek vara över, för när vi tar kommandot över vårt tänkande och skapande så är kidnappandet av våra sinnen ett minne blott.  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post38

Släpp dömandet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-20 19:37:22

Den dagen vi människor slutar döma oss själva och andra, när vi slutar att se på oss själv och andra som onda eller goda, slutar döma omständigheter och upplevelser som bra eller dåliga, så vi går vi på vägen till inre frid både i det inre men också i det yttre.

Vi är alla en del av samma essens, vi är aspekter av samma helhet och utan vårt varande så är helheten inte komplett. Vi är så djupt kopplade till varandra att en dömande tanke riktad till andra blir ett dömande av oss själva och ett dömande av oss själva blir ett dömande av andra.

När fler och fler människor på djupet börjar förstå detta och agerar medvetet i sina tankar om sig själv och andra, då närmar vi oss fredens rike på jorden.

Likaså, när vi slutar döma omständigheter och upplevelser i våra liv som bra eller dåliga, så kommer vår tillvaro att förändras, för ju mer vi kan vara och verka i icke-dömande, desto mer öppnar vi oss för flödet.

Nyckel till inre frid och yttre fred blir därmed att släppa tankar av dömande och vara kärlek.


/Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post35

Program

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-19 15:19:09

Det går inte att kategorisera människor och kalla dem för att vara antingen goda eller onda, vi är alla både och, eller inget av dem. Det som avgör vilka vi är och om våra dagliga val ger uttryck för att bidra till en värld i frid och fred eller om vi bidrar till att öka separation och konflikt i världen, är vad vi programmerats med och vilka av dessa program vi väljer att fortsätta tro på, leva i och framskapa.

Att inse hur djupt rotade dessa program är och våga se sig själv bortom sina övertygelser är en väg till frigörelse ur all mind-control, genom att helt enkelt bestämma sig för att välja att bli den man vill vara och skapa ett eget program.

I detta är det enkelt att se att de som ger uttryck för att följa ondska i vår tid, inte är onda utan bara väldigt djupt programmerade. En god sak är därmed att se på dessa människor med en större förståelse, vilket även gör det lättare för dem att frigöra sig från sina programmeringar.

Vi skapar vår värld med våra övertygelser, dvs allt det vi programmerats med sedan vi inkarnerade i denna verklighet. För att bidra till en bättre värld för alla är det därför av vikt att ändra eller än bättre deleta dessa program som bara går på repeat.

Se gärna detta klipp med Bruce Lipton i sammanhanget:
https://www.youtube.com/watch?v=mvKTLiAsRR8&feature=youtu.be

"Your mind is designed to take your programs and your beliefs and turn them into reality. The function of your mind is to create coherence between what you believe and the life, reality you experience."

"You are living other people’s life, 95% of the day and that is why you might have trouble with your wishes of being succesful and happy."


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post34

Våra tankar skapar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-24 12:04:31

En viktig påminnelse i denna tid, är att bli medveten om vad vi, var och en bidrar till, genom att tänka på vad vi tänker på. För ju fler människor som går i samma tankar, desto snabbare skapas den verkligheten.

Detta är det ultimata verktyget för den globala eliten, i att använda vårt eget medvetande emot oss, så att det är vi själva som tillsammans är ansvariga för att ha skapat den verklighet vi nu upplever.

Att gå bortom alla distraktioner av ickefrid och gå samman med andra och som också vill se en positiv framtid, genom att fokusera på den visionen och version av verkligheten som vi faktiskt vill skapa, är en nyckel till frihet.

För en framtid i frihet

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post32
Next »