EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Bryt dig loss förkortad version

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-22 17:11:41

Det syntetiska system vi lever i håller på att raseras, därför är det en väldigt god idé att börja fundera på att skapa alternativ innan allting faller. Men för att kunna skapa någonting nytt, någonting hållbart och genuint från grunden så är det bra att först se vad som är fel med det nuvarande systemet, det är där vi är nu. Fler och fler vaknar nu inför att det samhälle vi lever i är byggt på falska grunder, att vi levt i en lögn, att systemet aldrig syftat till att vara rättvist och livsberikande för någon, mer än för ett litet fåtal, tvärtom har det lurat oss och gjort oss till tävlingsorienterade, avtrubbade, lättmanipulerade, pengaslavar som i värsta fall tappat kontakten med sina inre jag.

Därför kan det vara bra nu att överväga att skapa systemutbrytargrupper, gå samman med likasinnade, bo i mindre byar, leva självförsörjande, successivt lämna löneslaveriet och det ekonomiska systemet, finna nya lösningar och börja byta tjänster med varandra mm. Samt lära sig att leva mer i samklang med djur och natur.

Bli fullt medveten om sin hälsa och hur förstå hur vi blir påverkade av mindcontrol, programmeringar, implantat, gifter, tungmetaller mm, undvika det på bästa sätt och om det inte går, så i alla fall göra sitt bästa för att stärka sig själv på alla plan andligen, fysiskt, psykiskt och mentalt.

Sätta gränser och säga ifrån, skapa en rörelse av fritänkare och få med så många som möjligt, inte genom en ”dragande” påverkan utan genom att vara sanna och jobba FÖR någonting bra, inte MOT någonting dåligt. Det kommer väcka många fler än genom försök till övertalning mm.

När det gäller människor som inte vill vakna, så släpp taget om dem och låta dem vara i sin process. Ingen vaknar genom tvång. Att sända ilska och hat till någon person eller grupp bidrar bara till att trigga ilskan inom dem och genererar bara i ett ökat hat i världen... ingen lösning kommer ur det. Att uttrycka att människor är ignoranta för att de inte vill vakna hjälper inte heller, snarare får det effekten att dessa människor blundar än mer. Eftersom ett erkännande av att de sovit skulle innebära ett medgivande av att allt de trott på varit en lögn och det är för svårt att bära för de flesta.

Genom att människor slutar vara så lydiga skulle vi faktiskt kunna göra mer skillnad, att sluta lyda kan vara vårt enda sätt att säga nej. För som det är idag är det alla lydiga människor i systemet som följer regler istället för sitt hjärta, som lyder order istället för sin egen känsla om vad som är rätt och fel, som utgör det största problemet, likaså alla dem som sålt sig själva som ett varumärke för att styra in människors tankar i en tydlig riktning genom indirekta hot, förlöjligande och andra härskartekniker. Vi tror att lydnad är något bra, att det gör oss goda och duktiga, men sanningen är att det skapar följsamma och naiva människor som lämnat sitt ansvar i händerna på andra som uppenbarligen inte vill oss väl. Men när människor lägger sitt eget ansvar i händerna på andra, så kommer det att finnas människor som utnyttjar det… psykopater kallas de. De som utnyttjar och gynnas av systemet är samma sorts människor, nämligen de som inte har andra människors välmående i första hand, inte ens i andra hand och så länge psykopater styr systemet så kommer det att främja andra psykopater.
Vi som har ett hjärta som bultar för andra människor, för djur och för natur, vi far illa av att leva i detta, det går emot dem vi är, allt det vi står för, detta system gör oss sjuka, och det tragiska är att de flesta är så programmerade att de inte inser det, de går bara runt och mår dåligt utan att förstå varför.

Så bli en rebell i hjärta och handling, världen behöver sanna hjältar. Och för att komma dit i tanken och för att bryta dig loss ur systemet fråga dig själv när det gäller arbete, samhälle, livskvalitet osv: Vill jag vara en del av det här? Vill jag det? Vad skulle jag hellre vilja göra? Känns det bra att göra det här? Bidrar jag till något positivt i världen med det jag gör? Varför gör jag det här? Hjälper det här? Långsiktigt eller kortsiktigt? Vad är rätt? Är det här bra för mig, min kropp och min hälsa? Är mina val och handlingar i vardagen bra för mig? Min familj? Kortsiktigt? Långsiktigt? Är mitt liv meningsfullt? Vad skulle jag hellre vilja göra? Är det jag gör bra för min familj, andra människor, deras barn, våra efterkommande? Är det bra för djuren, naturen osv.. Är jag lycklig? Vad ska till för att jag ska känna lycka? Vad ska till för att världen ska bli en bättre plats för allt och alla? Hur kan jag göra skillnad? Hur vill jag bidra? Var sann, var ärlig. Finns det något annat sätt att leva, som skulle skapa mer mening för alla? Svaren på dessa frågor är motiv nog till att frigöra sig.

Att ha alternativ för överlevnad är en bra idé nu innan allt faller och samtidigt jobba med att vara en del av lösningen, genom att fokusera på lösningarna och vara sann mot sig själv på vägen. Förändringen börjar inuti. Lösningen finns inom var och en av oss, vi finner den genom att vara sanna mot oss själva och sedan lyssna på och följa den rösten. För den är det enda som var och en har att hålla fast vid nu i denna tid.

Med hopp om att fler och fler människors hjärtan öppnas

/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post31

Separation används som en distraktion

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-18 07:28:02

En förlängd text av mitt tidigare inlägg om separation:

Det finns många lögner därute i syfte att separera och vidga klyftorna mellan människor, illusionen om separation ligger bakom dem.
Att människor i olika grupperingar är upptagna med att rikta ilska mot andra tjänar dem som inte vill att vi ska vakna och se igenom allt det vi utsatts för under så lång tid, och även vakna till en andlig aspekt av vem vi är.
Så länge vi bara riktar våra blickar mot varandra med filtret av separation, har vi ingen möjlighet att påverka dem som ligger bakom allt som sker. Att lära sig att se igenom och se bortom klyftor separationsfällor är en viktig nyckel i att navigera rätt i denna tid, allt annat är bara bortkastad tid och energi som försvagar och leder oss vilse.

De försöker genom olika verktyg och strategier ta bort mänskligheten från oss och göra oss till robotar, robotar utan medkänsla, utan välvilja för andra än sig själv, de vill skapa hårdhet och känslolöshet, fördumma oss och göra oss sjuka. Verktygen är många, jag nämner några;

Religioner, att utnyttja människor längtan efter kontakt med sin själ och källan av allt som är, genom att använda Guds namn för att kontrollera och få människor att lyda.

New age; att genom ett visst mått av sanning blandat med lögner vilseleda öppna människor in i en bubbla av begränsande och fördummande tankesätt som snarast ger uttryck för verklighetsflykt.

Maten vi äter (att äta döda djur som lider och torterats skapar känslolöshet hos ätaren),

Syntetiska ämnen i maten, luften, vattnet, drycker, mediciner, vacciner mm, fyllda med kemikalier som omprogrammerar våra hjärnor och stänger av vissa system, samt gör oss sjuka och försvagade.

Strålningen i vår vardag, allt från smartphones, wi-fi, mikrovågsugnar, mobilmastar, el-nät, skalärvågor mfl. i syfte att begränsa oss, fördumma oss och göra oss sjuka.

MSM de fyller oss med bilder och scener via filmer, tv, dataspel, tidningar mfl, med så mycket våld, råhet och plågor att vi helt enkelt blir avtrubbade inför andras känslor och lidanden.

I separationerna gör man allt man kan för att splittra människor med intention att skapa hat, så att vi helt slutar bry oss om varandra, en del i detta handlar om att få fler och fler män och kvinnor att känna avsky inför varandra, via porrindustrin, via ”feminismen av idag” mm, så att vi inte ska reproducera oss.

Deras lakejer inom partier, företagsjättar, media och kändisskap mm jobbar hårt för att ytterligare lura in människor i grupperingar och använder förlöjligande och ofta indirekta hot om skuld och skam, för att få oss att inte våga ge uttryck för det vi känner om det vi upplever i vår verklighet.

Att lyfta blicken och lära sig att se att allt är strategier i ett fult spel mot människor, att se de bokomliggande motiven till varför och i vilket syfte saker sker och bestäms, ger svaren på vem och hur. Vem tjänar på att människor riktar ilska mot varandra? Varför vill man distrahera och separera, ja rent av hetsa människor mot varandra?
De som styr, fruktar vår förening, de räds oss när vi står samlade i enhet, för då vet de att deras tid är över, då vet de att de inte kan utnyttja oss längre. För när fler och fler vaknar och bryter sig loss och går samman med andra som också vaknat till insikt om spelet som sker över våra huvuden, då kan de inte styra oss lika lätt, då kan de inte kontrollera oss lika lätt, då kan vi en gång för alla bryta oss fria till ett helt annat sätt att leva, bortom all kontroll, bortom all lögn, all girighet och ondska.

Vi har mer gemensamt med varandra än med det syntetiska system som vi är födda in och nu mer än någonsin behöver vi se igenom lögnen om separation på alla plan, och förenas för att framskapa en värld som bygger på samarbete med ansvar, välvilja och respekt inför allt liv. Vi är alla människor, vi bor på planeten, vi vill alla vara fria.
Att se på människor vi möter med tanken -jag vill dig väl, har en större påverkan än vi anar.

Med hopp om enande och förening
/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post30

bryt dig loss

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-14 19:26:14
Låt dig inte din yrkesroll, din tro, ditt kön, din sexualitet identifiera dig, låt inte -ismer, övertygelser eller stereotyper definiera den du är. Du är större än så.

Vi är infödda i ett syntetiskt system som omstöper, formar och begränsar dem vi är och vill stoppa in alla de kan i små lådor av fyrkantigt tänkande.

Bryt dig loss från boxen om vad du tror att du är, och bli den du egentligen är. När du tar dig ut ur boxen så öppnar du i det dörren till en ny verklighet, där alla tankar som föder separation och alla tankar baserade på "vad får jag ut av det" omvandlas, transformeras till ett öppet, inkluderande tänkande, där insikten och önskan om att tjäna ett större syfte vaknar - att genom sina gåvor tjäna och värna om livet, allt liv.  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post29

Ditt självförverkligande

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-05 19:23:52

Det system som vi är födda in i jobbar hårt för att indoktrinera människor till att tappa sin sanning, sin essens och sin inspiration att uttrycka sig själva och leva ut sina gåvor i världen. Barn och unga programmeras tidigt till att bli framtida arbetsslavar med konkurrens och egocentriskt tänkande i fokus, och någonstans på vägen tappar de sin unikhet och sin glädje över sig själva och sitt liv..

Så det kräver både mod och tillit, samt kan ta tid att hitta tillbaka igen, men det går och det är den största och enligt mig den enda meningen med livet, att ha friheten att vara sig själv helt och fullt och få bidra med sina gåvor i världen. Att tjäna livet genom att leva sin essens sprida sitt ljus, genom sina gåvor och sin kärlek till alltet.
Och att samarbeta och hjälpa varandra, djuren och naturen att blomstra.

Med kärlek och välsignelser till din blomstring <3
Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post28

Denna tid

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-09-07 11:41:17
Nu har det gått en tid sedan jag skrev något här, min sommar har varit fylld av upplevelser och växande som fått mig att ta ytterligare några steg på insikternas trappa. Denna text handlar om eget ansvar inför den tid vi står inför.

Mycket är på gång att ske i höst. Astrologen Michelle Karen https://jonettecrowley.wordpress.com/2016/09/06/astrologically-a-time-of-balance/
Talar om att vi nu i September går in i en femårsperiod där många förändringar kommer att ske och för dem som känner till Bashar så säger han: "In the fall of your 2016 (October), everything will change /.../. So it is a very, very good idea to get in alignment with yourself".

Planeten och mänskligheten är på väg in i ett skifte, vi står på tröskeln nu när allt det som tillhör det gamla paradigmet, allt det som inte tjänar oss längre, kämpar hårt för att hålla sig kvar, skuggor och mörker kommer upp till ytan och det ser bitvis obehagligt ut. På ett personligt plan pågår också en utrensning, gamla oförlösta känslor, präglingar och övertygelser kommer upp till ytan för att kunna frigöras. Den kollektiva energin av mänskligheten bär på mycket oro och rädsla inför framtiden.

Men oavsett vad som är på gång att ske så är det upp till oss själva hur utkomsten kommer att bli, om den blir positiv eller negativ, vi är inte offer för de yttre omständigheterna. Om vi väljer att se på det som är på gång att ske med positiva ögon, se att det är på tiden att detta skifte sker, då det gamla paradigmet inte längre tjänar något syfte, så kommer vi att få en positiv utkomst av det. För det vi fokuserar och ger vår energi till är det som växer och ökar.

Vi är kraftfulla skapare av vår verklighet, men de flesta har inte insett det ännu. Vi skapar världen vi ser och den yttre verkligheten är endast en reflektion, en spegel av det vi bär inom oss och det som finns i det kollektiva fältet, av den anledningen är det inte optimalt att fokusera på rädsla och allt annat som man inte önskar mer av. Det är svårt att ta till sig detta, jag vet, men som jag ser det finns det egentligen ingen vits med att fokusera på omvärlden och det som sker när den reflekteras som mörk och negativ. Bättre att fokusera inåt och börja acceptera, älska och stärka sig själv, då blir den yttre reflektionen också ljusare och fredligare, då inre frid skapar yttre fred.

Visst finns det mörker men det lever på att man ger det energi, såsom rädsla, hat, frustration, oro, ilska osv. alla dessa känslor får det att växa och det ger dem som bär på detta mörker, mer makt, makt över oss, för de ser att de kan styra oss. Att fokusera på ljuset inom sig själv får dessa att minska sin makt. Vi är så mycket mer kraftfulla än vi någonsin vågat tro, och dessa begränsande tankar om oss själva har gynnat alla dem som inte vill oss väl.

Alla människor bidrar genom det de sänder ut i form av tankar, ord, känslor och handlingar, att fråga sig själv vad man vill bidra med och vad man faktiskt bidrar med är ofta olika saker. Därför är det bra rannsaka sig själv och fråga, vad bidrar jag med? Ökar mitt bidrag kärleken eller hatet i välden? Så fråga dig själv, vad vill jag bidra med i denna tid? Vill jag öka rädslan och därmed mörkret i världen, eller vill jag bidra till en positiv utveckling för världen? Ökar jag distansen till och separationen mellan människor, eller bidrar jag till förening och enhet?

Detta val att välja hur vi vill bidra och vad vi vill fokusera på är extra viktigt i denna tid, då våra tankar, känslor, intentioner och det vi fokuserar på manifesteras i det yttre i allt snabbare takt. Vi har alla ett stort ansvar inför utkomsten av allt som sker och är på gång att ske, så välj med omsorg vilken värld du vill bidra till att skapa och vad just du vill bidra till.

Det gör hela skillnaden.

Att stödja rädslobaserade tankar, teorier både inom sig och utanför, samt omge sig med människor som begränsar och väljer att fokusera på rädsla är out of date. Jag har lärt mig läxan en gång för alla i sommar och det är nolltolerans som gäller nu för min del.

Med värme

/Emma

  • Comments(3)//blogg.emmaklara.com/#post27

Om att bryta sig loss

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-03-31 20:17:22

Det system vi lever i håller på att raseras, därför är det en väldigt god idé att börja fundera på att skapa alternativ innan allting faller. Men för att kunna skapa någonting nytt, någonting hållbart och genuint från grunden så är det bra att först se vad som är fel med det nuvarande systemet, det är där vi är nu. Fler och fler vaknar nu inför att det samhälle vi lever i är byggt på falska grunder, att vi levt i en lögn, att systemet aldrig syftat till att vara rättvist och livsberikande för någon, mer än för ett litet fåtal, tvärtom har det lurat oss och gjort oss till tävlingsorienterade, avtrubbade, lättmanipulerade, pengaslavar som i värsta fall tappat kontakten med sina inre jag.


Därför kan det vara bra nu att överväga att:
Skapa systemutbrytargrupper, gå samman med likasinnade, bo i mindre byar, leva självförsörjande, succesivt lämna löneslaveriet och det ekonomiska systemet, finna nya lösningar och börja byta tjänster med varandra mm. Samt lära sig att leva mer i samklang med djur och natur.

Bli fullt medveten om sin hälsa och hur förstå hur vi blir påverkade av mindcontrol, gifter, tungmetaller mm, undvika det på bästa sätt och om det inte går, så i alla fall göra sitt bästa för att stärka sig själv på olika sätt.

Sätta gränser och säga ifrån, skapa en rörelse av freethinkers och få med så många som möjligt, inte genom en ”dragande” påverkan utan genom att vara sanna och jobba för någonting bra. Det kommer väcka många fler än som det är nu.

När det gäller människor som inte vill vakna, så släpp taget om dem och låta dem vara i sin process. Ingen vaknar genom tvång. Att sända ilska och hat till någon person eller grupp bidrar bara till att öka hatet i världen... ingen lösning kommer ur det. Att uttrycka att människor är korkade för att de inte vill vakna och för att de beter sig konstigt hjälper inte heller, snarare få det effekten att dessa människor blundar än mer. Eftersom ett erkännande av att de sovit skulle vara ett medgivande om att de varit korkade och det vill de inte se.

När det gäller religiösa människor så är de väldigt indoktrinerade, de sover som djupast. Att rikta ilska mot dem och försöka få dem att tänka annorlunda hjälper inte, det får dem snarare att hålla fast allt hårdare i sin tro, det förstärker deras försvar och skapar ilska. De har satt en ära i sin tro, allt de som de anser fint rätt och bra finns i deras tro, och de tror att deras tro är den enda rätta och sanna, det går inte att väcka dessa människor, de måste själva välja att vakna när de är redo.

Att sova handlar inte om intelligens, inte heller om utbildning, intelligenta människor med lång utbildning kan också sova djupt, många av dem har gjort sinnet och vetenskapen till sin religion. Men det är lättare för jagsvaga människor att bli indoktrinerade, människor som är rädda för att komma utanför gemenskapen och/eller människor som har ett behov av att känna att de ”är någon”.

En tanke:

Istället för att känna frustration över att människor sover och över att våra politiker fattar beslut med tydlig avsikt att förstöra Sverige, är det ändå inte bättre att sluta sponsra dem? Sluta betala för dem som förstör och vägra bidra till det som sker. Ett fortsatt ekonomiskt stöd är ju faktiskt ett tyst medhåll.

Genom att människor slutar vara så lydiga skulle vi faktiskt kunna göra mer skillnad, att sluta lyda kan vara vårt enda sätt att säga nej. Om alla som är löneslavar går ut i strejk eller börjar bli mer självförsörjande, så kommer vi att succesivt kunna bryta oss fria.. Skattepengar går ändå inte dit vi önskar, det är uppenbart..

För som det är idag är det inte de som styr som är värst, det är alla lydiga människor som följer systemet som utgör det största problemet, så länge det finns människor som lyder så kommer de vara kvar i offermentalitet och slaveri och ju fler som lever i det, desto fler kommer hålla fast andra i det, som det är nu med andra ord. Vi tror att lydnad är något bra, att det gör oss goda och duktiga, men sanningen är att det skapar följsamma och naiva människor som lämnat sitt ansvar i händerna på andra som uppenbarligen inte vill oss väl. Men när människor lägger sitt eget ansvar i händerna på andra, så kommer det att finnas människor som utnyttjar det… psykopater kallas de. De som utnyttjar och gynnas av systemet är samma sorts människor, nämligen de som inte har andra människors välmående i första hand, inte ens i andra hand. Så dessa kommer försvinna när pengarna försvinner, när ingen sponsrar dem längre. Men så länge psykopater styr systemet så kommer det att främja andra psykopater.

Så bli en rebell, världen behöver sanna hjältar. Men för att komma dit i tanken och för att bryta dig loss ur systemet fråga dig själv när det gäller arbete, samhälle, livskvalitet osv:
Vill jag vara en del av det här? Vill jag det? Vad skulle jag hellre vilja göra? Känns det bra att göra det här? Bidrar jag till något positivt i världen med det jag gör? Varför gör jag det här? Hjälper det här? Långsiktigt eller kortsiktigt? Vad är rätt? Är det här bra för mig, min kropp och min hälsa? Är mina val och handlingar i vardagen bra för mig? Min familj? Kortsiktigt? Långsiktigt? Är mitt liv meningsfullt? Vad skulle jag hellre vilja göra? Är det jag gör bra för min familj, andra människor, deras barn, våra efterkommande? Är det bra för djuren, naturen osv.. Är jag lycklig? Vad ska till för att jag ska känna lycka? Vad ska till för att världen ska bli en bättre plats för alla? Hur kan jag göra skillnad? Hur vill jag bidra? Var sann, var ärlig. Finns det något annat sätt att leva, som skulle skapa mer mening för alla?

Att ha alternativ för överlevnad är optimalt innan allt faller och samtidigt jobba med att vara en del av lösningen, genom att fokusera på lösningarna och vara sann mot sig själv på vägen. Förändringen börjar inuti. Lösningen finns inom var och en av oss, vi finner den genom att vara sann mot oss själva och sedan lyssna på och följa den rösten. För den är det enda som var och en har att hålla fast vid nu i denna tid.
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post25

Gå samman

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-03-02 19:46:33

Det går fort nu.. allt snabbas på och innan vi märker ordet av kommer Sverige, som vi minns det snart att vara ett minne blott…

Mainstream media har mycket att stå till svars för i det som sker nu, de är helt är korrupta och vinklar sina nyheter i syfte att separera människors och dela in dem i olika grupperingar och sedan hetsa dessa grupperingar mot varandra.
Ett annat syfte är att på ett subtilt sätt informera människor om att det är fel att kritiskt granska, ifrågasätta och tänka själva, medierna gör det genom att smutskasta och svartmåla människor som vågar göra just detta, och använder dem som varnande exempel för hur det kan gå om man inte lyder och är en god medborgare. Detta skapar följsamma människor som lyder de styrande till punkt och pricka. De lyder av rädsla, respekt och även en viss förtjusning eftersom de finner en viss glädje över att tillhöra en grupp som är ”bättre och godare” än den andra. Att lämna den gruppen är inte tryggt, då kan man riskera att bli utsatt för påhopp och även bli förknippad med -istord. Så de blundar medvetet för att slippa ta ställning, men samtidigt är de medvetna om att de ljuger för sig själva och eftersom självsvek skapar självhat, bär de på mycket inre ilska, vilken de får utlopp för genom att rikta den mot de människor som påminner dem om att de ljuger för sig själva, nämligen dem ”dåliga människorna” som ser problemen och vågar ifrågasätta systemet.

För dem som har öppna ögon och synar var hatet och ilskan frodas och uttrycks som mest är det uppenbart från vilket håll det kommer…

I takt med att människors har fullt upp med att vara arga och upprörda på varandra och kalla varandra för olika –istord så håller En fasciststat på att framskapas mitt framför våra ögon.
Beslut fattas helt över våra huvudet men allt för få är vakna nog för att se vad som pågår..

Media är sålunda ett viktigt verktyg i framskapandet av maktelitens agenda.
För varje dag tas mer rättigheter bort från oss... Natomedlemskapet är snart ett faktum och skapandet av ww3 går i allt snabbare takt, handelsavtalet TTIP likaså, kontanterna börjar försvinna, GMO har börjat inplanteras, åsikter registreras, lag om tvångsvaccinering diskuteras, miljardbelopp spenderas på massmigrationen på bekostnad av svenskar som redan befinner sig i utsatta grupper, sharialagar har accepterats i svensk domstol, kriminaliteten ökar alltmer men svenskar har ingen rätt att försvara sig, flickor och kvinnors friheter inskränks (inte som ett måste men som en rekommendation), nedmonteringen av välfärden ökar för dag, angiverisamhället är på frammarsch, microchipping av människor börjar introduceras, vår kultur och historia håller på att suddas ut och försvinna, vi har inte rätt att få känna stolthet över vår nationalitet, omvänd rasism är vardag för många svenskar men tystas ned med argumentet att det inte existerar, att ha en bild på svenska flaggan som i detta inlägg anses som rasistiskt osv..

Sverige är inte perfekt och svenska folket har generellt sätt både bra och dåliga egenskaper precis som alla andra folkslag har, men vi har rätt att få existera och få vara dem vi är och vi har rätt till vår kultur och vår historia. Vi bär inte skulden för all världens lidanden och orättvisor och vi kan inte ta hand om alla som lider i världen, vi har inte ens resurser att ta hand om oss själva.

Så om du tror på mänskliga rättigheter och frihet så det är hög tid nu att vakna och, som en fin nyfunnen vän till mig uttryckte, finna minsta gemensamma nämnare och gå samman i enhet för att tillsammans stoppa denna utveckling innan det är för sent!

  • Comments(2)//blogg.emmaklara.com/#post18

Tankeliknelse om Sverige

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-02-13 09:40:13

Detta är en alternativ tankeliknelse om varför vi svenskar tänker och agerar som vi gör (observera att detta är en generaliserade bild av den kollektiva energin av det svenska folket. Alla svenskar bär inte på dessa egenskaper) : Om man leker med tanken att se på folkslag som en kollektiv gupp som bildar en enhet, och där normen från flertalet blir den rådande energin i gruppen. Om sedan liknar denna enhet som en person, är det möjligt att läsa av denna ”persons” sätt att tänka och agera, läsa av drivkrafter och rädslor, egenskaper och begränsningar, mönster och strategier mm på ett tydligt sätt.

Om vi då känner av energin från de olika ”personligheterna” som finns i välden så blir det tydligt att se att alla personer är olika. Och om vi enbart läser av energin från det kollektiva fältet av den svenska mentaliteten så kan vi se att det är en feminin energi av en ung kvinna. Denna kvinna bär på en väldigt dålig självkänsla, hon är en osäker, hunsad, timid, lydig och plikttrogen person som vill hjälpa alla andra på bekostnad av sin egen hälsa. Hon ser inte detta för hon lever i förnekande och bär även skuld, en djupt rotad skuldkänsla av feghet otillräcklighet och även en känsla av överlägsenhet, hon har nämligen blivit intalad att hennes skönhet övergår andras och hon har väldigt dåligt samvete över detta. På grund av att hon investerat lite i den tron, gör hon därför allt hon kan för att blunda för detta genom att hjälpa alla andra utom sig själv.
Hon är inte van att ta hand om sig själv för hon har lagt sitt ansvar på andra som hon tror vet bättre och vill hennes eget bästa. Hon bär på många oförlösta skuggor inom sig och hon vet inte hur hon ska bemöta det som sker nu. En del av henne är rädd, en del av henne är arg, en del av henne vill inte se, en del av henne tror att bara hon hjälper alla andra så kommer de att vara snälla mot henne. I sina ögon tror hon att andra tänker som henne och bär samma medvetenhet om alla människors rätt till liv och även alla människors lika värde. Så hon kan inte förstå att det kan finnas människor som vill utnyttja henne. Hon kan inte inse att det finns människor som vill förstöra för henne och begränsa hennes liv, för hon tror att alla människor vill henne väl.

Hon är en mycket konflikträdd person, som lärt sig att komma undan konflikter genom att försöka vara vän med alla, men hon är inte snäll mot sig själv, när något drabbar henne så har hon inte någon aning om hur hon ska försvara sig, hon är inte van vid det, och hon är så rädd för att bli slagen och sårad och hon har så dåligt samvete över att hon fått höra att hon är vackrare än andra, att hon tycker att hon faktiskt förtjänar att bli slagen och hunsad. Som att hon borde bli straffad för att hon är så syndig.. Likaså har hon fått höra att en andra personer som också bär på liknande utseende har dödat människor med annat utseende, och detta göra för ont för henne att bära, hon ser ju inte ens på sig själv som vacker egentligen… men detta gör att hon på ett omedvetet plan sonar för ett brott som hon upplever sig otroligt medskyldig till, för hon tror att hon tillät det att ske. Hon som egentligen är en fin person som vill alla andra så väl, kan därför inte se sitt eget värde och anser sig inte ha rätt att försvara sig själv. Hon bär på ett omedvetet självhat och välkomnar därför alla som gör henne illa, lika bra att hon försvinner..
I detta kan vi se att hon lever i ett otroligt offertänkande och inte kan se sitt eget värde, hon är otroligt rädd för konflikter med andra personer (sig själv slår hon dock mer än gärna på), rädd för eget ansvar, rädd för att någon ska tro att hon ser sig förmer än andra, och hon har ingen aning om hur hon ska kunna försvara sig själv på grund av detta eftersom det för henne, skulle kunna bevisa att hon faktiskt anser sig vackrare än andra..

För att förstå sitt värde skull hon behöva gå i terapi, hon skulle behöva se och erkänna att hon duger, att hennes omvårdande kvaliteter är fina men att hon inte kan ge bort all sin egen energi. Hon skulle behöva få utlopp för sin inre ilska, vilken är stor efter alla år av samlad konflikträdsla.
Hon behöver också lära sig att se på sig själv och hennes omvärld med öppna ögon, se att hon har rätt att ta hand om sig själv, rätt att försvara sig och rätt att tycka om sig själv.
Först när hon börjar se sitt värde så kommer hon att agera på ett bra sätt, då kommer hon att sätta sunda gränser, då kommer hon att börja ta hand om sig själv i första hand eftersom hon inser att hon faktiskt inte kan hjälpa någon annan om hon inte tar hand om sig själv först. Då kommer hon att ta eget ansvar och då kommer hon att växa och bli en mogen och klok person som vill alla väl, även sig själv. Hon har potentialen att hjälpa många andra, genom som godhet och välvilja och även sin helande kraft, men först måste hon se sitt eget värde och ta hand om sig själv och bli en mogen kvinna.  • Comments(6)//blogg.emmaklara.com/#post9
« PreviousNext »