EmmaKlara

Lyssna från hjärtatOffermentaliteten

Posted by Emma 2017-08-18 12:01:45

Om fler och fler människor skulle lära sig sant att lyssna utifrån hjärtat, så skulle världen vara en lättare plats att leva för de flesta av oss.
Som det är idag så har många människor taggarna utåt och ger uttryck för att vara mycket lättkränkta. Detta då de identifierar med sina övertygelser och nästan alltid tenderar att vara på sin vakt och redo att försvara dessa övertygelser. De är på ett sätt fulla av sig själva och har ingen plats över för andras perspektiv och det verkar som om andras perspektiv ofta är ett hot mot dem, eftersom det hotar deras övertygelser, och eftersom de identifierar sig med dem, så kommer de att kämpa för att upprätthålla dem. Detta då en av de djupaste rädslorna hos människan är att förlora sin identitet.
Att ha rätt verkar likaså många gånger vara viktigare för många än att vara vänlig och öppen.
Det finns orsaker till för varför människor är rädda och osäkra med vem de egentligen är och varför de håller fast vid sin tro så starkt, och det handlar om den indoktrinering och programmering vi alla mer eller mindre har tvingats genomleva i barndom och uppväxt.

Men vi är mer än våra övertygelser, vi är skapare, inte offer och det enda sättet för oss att befria oss från programmeringarna och bli dem vi egentligen är bortom begränsning, är att ifrågasätta alla dessa övertygelser som vi använder som ett tolkningsfilter i varje interaktion eller upplevelse.

Livet innebär konstant förändring och utveckling, men om man inte är öppen, hur då kan man då förändras?

Detta är ett bra citat i sammanhanget.

Emma Klara


Blog image

VägskälUppvaknandets tid

Posted by Emma 2017-08-17 11:06:37

En vacker insikt på vägen i växandet och i finslipandet av den inre kristallen/Merkaban här på diamantskolan, är att ju mer jag accepterat mig själv och min livsresa utan dömande, desto mer tycker jag om och accepterar andra människor och respekterar deras livsresor utan dömande.
Vi är alla på vår individuella resa i växandet och finslipandet oavsett om vi är medvetna om det eller ej. En dag kommer vi alla dit vi ska, även om det kan ta olika lång tid, men eftersom tiden ändå inte existerar annat än i denna 3d-matrix, så spelar tiden ingen roll.

Men vi befinner oss i ett vägskäl nu, där två vägar ligger utstakade för oss, vi kan alla här och nu välja vilken väg vi vill gå genom att välja vad vi vill fokusera på och vilken energi vi vill befinna oss i i nuet, och det är detta vi kommer att manifestera framgent.
Vi står inför en stor reningsprocess där dessa olika vägar kommer att skiljas åt bokstavligen, genom två olika parallella verkligheter.

Den ena vägen är baserad på rädsla och offermentalitet, den kännetecknas av oförmåga eller ovilja att se sin egen kraft, skuldbeläggning och att lägga ansvaret utanför sig själv. Den vägen framskapar mer saker att känna rädsla inför.

Den andra vägen är förenad med eget ansvar för sitt växande, med närvaro i hjärtat, i full tillit, och genom en total frigörelse från allt det vi programmerats med och fått lära oss att vi är och vad vårt syfte här är, till att inse vilka vi egentligen är bortom begränsning och i det, nå självmästerskap. Denna väg är hjärtats väg.


Emma Klara

Blog image


SkuldbeläggningOffermentaliteten

Posted by Emma 2017-08-17 11:03:10

Skuldbeläggande och dömande utåt är att lägga ansvaret utanför sig själv och ger uttryck för offermentalitet vilket bidrar till ökad separation och därmed ökat hat i världen. Skuldbeläggning och dömande inåt är också ett uttryck för offermentalitet som i lika hög grad bidrar till separation vilket genererar mer hat i världen, då vi alla är kopplade till varandra eftersom vi alla, oavsett världsligt ursprung eller val av epitet alla tillhör den mänskliga rasen och är komna från samma källa vad vi än väljer att kalla den/det.

Vi har alla naturliga rättigheter och skyldigheter, våra rättigheter är att få leva i frid, fred och frihet och att ha fri tillgång till moder jords helande element av rent vatten, ren luft och ren mat, och tak över huvudet, att ha rätten till våra tankar och kunna ge uttryck för dem, att vara fria att röra oss vart vi vill och ha rätt att försvara oss själva om våra naturliga rättigheter inskränks. Våra skyldigheter är att respektera andra människors och alla andra levande varelsers naturliga rättigheter och vara djurens och naturens förvaltare, och i det respektera planeten, vår allas moder jord.

När vi ger uttryck för att skuldbelägga utåt visar det på inre sår av att känna sig skyldig till det vi anklar andra för, när vi ger uttryck för en känsla av inre skuld stagnerar vi i vår utveckling och fastnar, både dessa former av skuld är komna av inre sår som behöver adresseras, tills de gör det och så länge vi flyr från vårt eget ansvar är vi kvar i offertänkandets varande och det kommer alltid att finnas dem som utnyttjar det. Att se sitt ansvar och inse hur stark vår påverkan är på alltet, är en nyckel till frihet, frid och fred inom oss och i det yttre.

Vårt fokus i varje nu är vår bidrag till alltet.


Emma Klara

Blog image

vårt fokusUppvaknandets tid

Posted by Emma 2017-05-12 11:48:27

Precis så är det, och ju fler vi är som inser detta och väljer att fokusera på det som vi vill ha mer av i livet och i tillvaron i stort, desto snabbare kommer vi att nå frid och fred för alla.

För det var och en upplever i sin verklighet, visar oss var vårt fokus är, och vårt individuella mående avslöjar vad vi investerat våra tankar i och på.
Om du dömer du dig själv och andra, så kommer du alltid att attrahera det du dömer och ser mer av det i världen.
Om du ser dig själv och din kropp som mottaglig av sjukdom mm, så kommer du att uppleva hur din kropp blir svagare och svagare.
Om du letar fel hos andra, så kommer fler och fler av dem du möter att spegla diverse brister osv. osv i oändlighet.

Men om du ser på dig själv och andra människor med kärlek och respekt, så kommer din verklighet att spegla det genom att ge dig mer och mer bevis på kärlek och godhet hos människor och du kommer att hitta mer saker att älska och uppskatta hos dig själv och andra.

I kärlekens tecken - till oss själva och varandra <3
/Emma


Blog image


program igenOffermentaliteten

Posted by Emma 2017-05-11 18:33:48

Det fungerar verkligen så här, vi skapar vår verklighet med vårt riktade fokus och om många av oss går i offer- och rädslobaserade tankar tenderar verkligheten att svara på dessa vibrationer genom att visa en tillvaro där rädslans varande bekräftas och förstärks, en mindre trevlig verklighet med andra ord.

Dessa ord är lätta att läsa och många kan till och med hålla med om dem. Men det är svårare att på djupet förstå denna sanning och än svårare att följa dess vägledning, då det undermedvetna oftast ligger bakom våra val och handlingar i nuet utan att vi egentligen förstår att vi styrs av dess program, för det handlar om program. Men tills dess att vi verkligen gör oss av med dessa programmeringar alternativt omprogrammerar oss, så kommer de att till 95% styra våra tankar och handlingar och därmed skapa den verklighet vi upplever och bidrar till att framskapa framgent. Att bli medveten om det undermedvetnas program är därför en nyckel till ett liv i glädje.

Jag håller just nu på att fokusera mina kunskaper kring detta med omprogrammeringar och om du önskar du veta mer om hur programmeringar styr dig och ditt liv och är du intresserad av att prova på detta med att omprogrammera dig så att du kan skapa ett liv i glädje och medvetet skapande, så är du välkommen att kontakta mig på info@emmaklara.com

Blog imageOm vår verklighetUppvaknandets tid

Posted by Emma 2017-05-03 20:04:40

Tag dig tid att lyssna på Harald Kautz-Vella här: https://www.youtube.com/watch?v=gc7eyPLe8X0 han är en mycket övertygande tysk kemist och aktivist som besitter mycket kunskap och har väldigt intressant information att förmedla som är viktig att ta del av för alla som önskar svar och vill förstå mer om varför vår värld ser ut som den gör, han tar upp den ondskefulla agendan om kontrollen av oss och vår värld, med en hel del fokus på chemtrails, skalärvågor, GMO, morgellons, men mest intressant är informationen om Black goo. Det finns många informativa klipp av honom på Youtube. För att få en mer övergripande bild är det mycket bra att komplettera Harald:s kunskaper med informationen från den holländske visselblåsaren Ronald Bernard, länk https://www.youtube.com/watch?v=cRuKmxQSPSw&t=221s
Mer och mer kommer sanningen om vår tid fram i ljuset nu. Att vara öppen inför det otroliga är en bra egenskap, för vi har levt våra liv i en enorm lögn.
Verkligheten är overkligare än de flesta någonsin kunnat ana och det finns mycket mer sanning att hämta i diverse filmer och serier än det vi visas på nyheterna, läser i tidningarna och det vi lärt oss i skolan, vilket är mest programmeringar för att hålla oss omedvetna om den verkliga tillvaron.

Skriver även en liten varning, om allt detta är nytt för dig så ta lite i etapper, det är väldigt omvälvande information.

Sanningen skall göra oss fria som det heter, så det är viktigt att fler och fler sätter sig in i hur allt hänger ihop. Så låt oss hålla ljuset uppe för varandra i denna tid.

/Emma Klara

Blog image

vi är inte våra tankarUppvaknandets tid

Posted by Emma 2017-04-29 18:58:45

Mycket bra uttryckt av Walter Russel! Och ju mer vi expanderar vårt medvetande och höjer ribban för varje tänkt tanke, desto större och mer empowering blir vårt bidrag i det kollektiva mentala fältet där alla tankar tänkta finns att tillgå, och där var och en beroende på sin vibration i nuet, snappar upp allt av samma vibration och tror sig själv vara den som varit skaparen av den tanken, när det snarast handlat om att vi tonat i på den och tagit emot den.

I det ser vi klart och tydligt hur viktigt det är att tänka rena klara positiva tankar hämtade från en högre medvetenhet om vi önskar bidra till en verklighet i frid och fred för alla.

Vi är inte våra tankar, vi är inte våra programmeringar, vi är inte våra emotioner, vi är rent medvetande, men om vi inte expanderar från vårt undermedvetna så kommer de undermedvetna programmeringarna bara upprepas inom oss och återskapas i det yttre, för det undermedvetna är bara en maskin som repeterar samma program om och om igen. Att bli medveten och förändra programmen, och även ernå en högre medvetenhet genom att frigöra sig från den inom oss som tänker och bli den som observerar den som tänker, är en nyckel till frigörelse och uppvaknande för oss själva men också för alla andra.

Med kärlek
/Emma


Blog image

frigörelse av våra sinnenUppvaknandets tid

Posted by Emma 2017-04-28 18:58:14

Precis så! Och när fler och fler människor blir medvetna om hur allt fungerar och på djupet förstår denna sanning, då bryter vi oss fria från de negativa programmen, byter kanal eller ännu bättre, stänger av programflödet helt och skapar och regisserar vår verklighet utifrån hjärtats operativsystem.

Ju fler vi är som blir medvetna om programmen och medvetet väljer att sluta låta sig styras av de fåtal eliter som parasiterar världen och får oss att spela spelet av offer och förövare - separationsleken som de flesta av oss förlikat oss med som sann, men som ingen mår bra av att leka, desto snabbare kommer denna lek vara över, för när vi tar kommandot över vårt tänkande och skapande så är kidnappandet av våra sinnen ett minne blott.

Blog image