EmmaKlara

Följa strömmen Offermentaliteten

Posted by Emma 2018-05-16 15:41:38

Med vetskap om människans inneboende strävan efter att följa den rådande gruppens normer och värderingar, samt med vetskap om hennes fruktan att bli exkluderad från gruppen, är det ytterst lätt för dem som sitter på makten i vår tid att styra och påverka människors tankar och handlingar. Dessa videos nedan visar hur snabbt och lätt det är att programmera människor att agera på ett önskat sätt utan ifrågasättande, endast genom att mer än en person initierar ett beteende.

Viljan och drivet att få tillhöra en grupp härrör från den uråldriga överlevnadsinstinkten av att vara en del av flocken, där utfrysning från densamma var förenat med en säker död och är fortfarande en av de fyra primalrädslor som lever kvar i människans medvetande, läs mer om primalrädslor här: http://blogg.emmaklara.com/#post71

Tyvärr får detta "följa John-tänkande" ofta konsekvenser som inte är förenliga med det högre medvetandets egenskaper av betänkande, ansvarsfullhet, ifrågasättande och insiktsfullhet, då människan generellt hellre följer gruppen än hennes egen känsla för moral och förståelse för vad som är rätt och fel. Detta då det högre medvetandet är placerat i den nyare delen av hjärnan dvs. Neocortex och instinkten av att följa flocken härrör från hjärnstammens r-komplex, dvs. reptilhjärnan vilken ansvarar för överlevnad och är mer egoistiskt driven.

Att stå emot massans grupptryck och våga syna och ifrågasätta programmeringarna med all dess åsikts- och handlingsindoktrinering, är en viktig strategi i denna tid.

https://www.youtube.com/watch?v=b9O9SokTTA8

https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=ft7mwyiPyIo

https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU&t=35s

/Emma
Föda att undvika Uppvaknandets tid

Posted by Emma 2018-05-02 18:47:12

Alla dem som undrar vilken/vilka den/de främsta orsaken till ohälsa, cancer, hjärt- kärlsjukdomar, astma och diabetes är, rekommenderas att se denna film och för dem som redan känner till detta är filmen en bra påminnelse om den korrupta mentalitet som råder inom forskning, hälsoorganisationer, livsmedelsverk, läkemedelsindustrin och korporationer, hur de stödjer varandra för att skapa sjukdom och lidande för människor eftersom pengar är värt mer än människor och djurs hälsa och liv. Hälsovådlig och beroendeframkallande "mat" och sjuka läkemedelskonsumenter är en vinn-vinn situation för dessa instanser och korporationer, där sjuka människor tjänar som kassakor i detta maffialiknande system.

Film What the health är från USA, men vi ser samma utveckling här med samma fula korruption, då den är satt i system världen över och dessa korporationer är världsomspännande.

https://www.youtube.com/watch?v=LTdYYjo4hko

Det kan vara svårt att helt undvika chemtrails eller strålning, stressiga miljöer, tungmetaller i vatten, bakterier och parasiter i luft och närmiljö osv. men vissa saker kan varje människa göra för att optimera sin hälsa, må bättre och leva ett hälsosamt liv och det är att utesluta ett antal livsmedel ur kosten såsom:

Mejeriprodukter (alla bör undvikas, ekologiskt och närodlat inkluderat, om du inte själv har djur och gör din egen ost/smör/mjölk, samt inte vaccinerar dina djur och inte föder dem med annat än det som växer obesprutat på din egen gård, samt ger den renat vatten att dricka),

Ägg (samma förutsättningar som för mejeriprodukter).

Allt som innehåller GMO.

Föda som besprutats av pesticider och herbicider.

All form av kött som kommer från industrier (gris, fågel, nöt).

Fisk (odlad är något värre än infångad, men fiskar och skaldjur är fyllda av tungmetaller och gifter vilka hamnar i våra kroppar när vi intar fisk).

All form av hel och halvfabrikat.

Fetter såsom margarin, rapsolja, solrosolja, majsolja, frityrolja osv.

Ättiksinläggningar och ättika i mat.

Soja, sojalecitin, tofu.

Quorn.

Vetemjöl.

Vitt raffinerat socker.

Vatten direkt från kran som inte renats.

Vin (i synnerhet rött vin, naturvin är ett bra och till och med hälsosamt alternativ).

Burkmat (i synnerhet den mat som innehåller syra, då den frigör aluminiumet i burken).

Tuggummi, halstabletter och pastiller.

Godis i alla dess former och varianter.

Diverse tillsatser: glutamat, modifierad majsstärkelse, färgämnen, hormonstörande ämnen (som framförallt finns i mejeriprodukter, ägg, gris, höns, nöt och fisk), konsistensgivare, "naturliga" aromer, smakförstärkare, citronsyra ( =svartmögel), sötningsmedel såsom aspartam mm,

Det finns fler exempel på livsmedel att undvika, men när dessa "födor" utesluts står kroppen mycket bättre rustad att ta hand om allt annat den utsätts för, och har en mycket större chans att må bra livet ut.

Som ett tillägg är det även viktigt att ta upp tillagningen av maten, undvik: aluminiumfolie, hårdstekning, hårdkokning, wokning i teflonpanna, fritering, och mikrovågsugn. Om maten ska värmas är ångkokning och lerkärl i ugn de bästa alternativen.

Tillägger ytterligare att det inte längre går att få heltigenom ekologisk föda, då vi, djuren, marker och vatten på ett kontinuerligt plan besprutas med tungmetaller mm från chemtrails, men det är långt bättre att välja ekologiskt än hårbesprutat, vilket alla dem som har smak- och doftsinne intakt med enkelhet kan känna skillnaden på.

Primalrädslor Offermentaliteten

Posted by Emma 2018-03-31 13:01:35

Människan är lätt att kontrollera och manipulera för dem som styr vår värld, de har all kunskap om naturlig lag, de har all kunskap om våra vår psykologi och fysiologi, de har kunskap om våra svagheter, om hur vårt undermedvetna fungerar, om våra största rädslor och använder denna sammantagna kunskap i syfte att kontrollera oss och få oss att agera precis som de önskar och vill.

En av de mest effektiva metoderna de har för att påverka oss är att spela på människans grundläggande rädslor, dvs. de djupa, underliggande rädslor som styr våra liv. Dessa rädslor är starkt sammankopplande med varandra.

Den fösta primalrädslan är rädslan för mörker. Denna rädsla är kommen från den tiden när mörkrets inbrott och frånvaron av solen kunde utgöra en fara för en människans överlevnad.

Den andra primalrädslan är rädslan för rovdjur (förövare) rädslan för att bli jagad och bli ett byte.

Den tredje primalrädslan är att bli övergiven, att bli lämnad, att bli exkluderad från flocken/gruppen/familjen.

Den fjärde och sista av dessa primalrädslor är rädslan för kaos.

Här följer ett längre citat från Mark Passio där han mer ingående beskriver dessa rädslor, hur de används mot oss och vilka konsekvenser det har fått.

“Know thyself and you will know the Universe and the Gods. To know thyself is what ultimately opens up all of the vistas of possibility within the field of potential in which we all exist and by knowing oneself we empower ourselves. So we have to look at our own dark aspects of our own subconscious mind which is our deep-seated fears. This is what our controllers have understood for centuries, again they know it much better than we do. One of the main reason they know this is because they are incredible well-read people. In a twisted way, they also have care, they care about what they are doing, they want to manipulate people, they care enough about it to do it and then they do it. So in a way they are not torn, they are not in duality consciousness – as they think, so they feel and so they act albeit in a psychopathic fashion. But the universe will respect unity over duality, it will respect dark care over no care, that is why they are so successful and that’s why we are basically continuing to be conquered. It is a paltry minority of people that do understand any of these methodologies let alone all of them.

Exploitation of our primal fears by the hidden manipulators of consciousness on this planet and to do that we want list these fears and then explain how these fears are deeply interconnected with each other. Ultimately they are all interwoven into a fabric, they are all interwoven and essentially in many ways work as one.

The first and primal fear it is entrenched and in rooted into the psyche of mankind is the fear of darkness. It is one of the most ancient embedded fears in our consciousness, the fear of darkness. The absence of the sun

The second primal fear is the fear of predators, the fear of being preyed upon, of being attacked, of being hurt physically. Most people do still live their lives in fear of this. The controllers, those who want to manipulate people based upon such fear know this well. They know that when given the chance the vast majority of people will choose a form of control (a control directed at them) rather than choose a form of discomfort. An example would be most people would willingly hand over constitutionally protected freedoms rather than have terrorist run amuck among us. The fear of being preyed upon, of being attacked, harmed is preyed upon itself by the controllers by manipulators they’re going to grant you your safety but you will have to pay something in return for it. And it will always, always 100% of the time mean a reduction in your freedom. The controllers know that most people are fearful and cowardly and instead of taking on a problem they want someone else to solve it for them. So we create whole controller classes to control those who we didn’t raise properly by instilling any moral values when they were young and the irony is that the controller class is among them, it’s from that very group, they haven’t had any true moral values installed in them, they are just looking to control someone because they are psychologically inadequate, they want to take that out on somebody externally, they do anything but look inward and face the problem, anything but look inward and change what you do not like.

Hand in hand with the fear of predators and darkness is the primal fear of abandonment, the fear of abandonment by that Alpha male father, the protector from predators. Because that represents having to do deal with the predators or oneself, anything but that, anything. And in the modern word that equates to – we might have to raise our young morally ourselves, god forbid. Because we do not what to live morally, we’re going to teach it to your young people we’ll just have the controller come in and take of any acting up.

People will not develop courage, so she looks for a controller (government, order follower) to be her protective father courage is action in spite of one’s fear.

The fourth primal fear is the fear of chaos.
But it is control that leads to chaos, because it is based upon fear and fear leads to confusion, we lash out and try to control and ultimately what that creates is chaos in the world. We have chaos now in a converted form.

What does these four primal fears have in common? All forms of these fears are completely associated with survival. The instinct to survive is the strongest instinct in the human species. Every one of these fears, the fear of darkness, the fear of predators preying on us, the fear of the protector type abandoning us or the dominator or controller type abandoning us, and the fear of chaos breaking out. These are the deepest seated fears in the human psyche. They are all based upon our desire to continue to survive and that’s ultimately what a controller is going to base in sorcery upon, the fact that it knows that you will trade anything for survival.

The controllers have gotten people to swallow all of their control methods based upon exploiting these four fears all because they know all about the deepest underlying human instinct of survival.”

https://www.youtube.com/watch?v=foZ4KlQ3mfU
https://www.youtube.com/watch?v=zmxVq83MjdA

Blog image

Astroteologi Uppvaknandets tid

Posted by Emma 2018-03-30 20:23:26

Jag är uppväxt i en familj med en far som studerade teologi som sedermera blev präst och även kyrkoherde i Svenska kyrkan. Min barndom var sålunda kantad av kyrkbesök och lyssnande på religiösa dogmer då han i begynnelsen var bokstavstrogen och djupt övertygad i sina tro.
För mig landade aldrig det han sade och det bibeln står för med alla dess historier, människor och budskap, rätt i mig, snarare väckte det förvirring och frågor genom alla dubbla budskap, hårda ord, synder och förbud mm jag minns att jag tänkte att om Gud är så god, varför är han då så hård och till och med ond. Kanske var det tack vare denna tidiga inskolning och även min brist på tilltro till yttre auktoriteter som jag började mitt sökande efter svar och sanning.
På min resa i utforskandet fann jag Astroteologin vilken landat helt rätt i mig om vad bibeln faktiskt är och ger uttryck för.

Här är ett längre citat från Santos Bonacci som är mycket kunnig inom detta område:

"The most important part of Astro-theology and syncretism, syncretism shows how everything, all the theologies, the philosophies, the religions, the sciences, they are all one and what you find when you look at the ancient texts you will find that the theme is exactly the same and especially to the ones who have insight the esoteric knowers, rather than the exoteric believers, they’ve been kept in the dark, but the secret of secrets is the grand Arcanum which is hiding in these texts, it’s the Magnum Opus that the philosophers has been looking for, the elixir of life etc. It all has to do with the microcosmos. In the Bible, is the story of the microcosmos of the man and how man was created it is literary a masterpiece that in the bible there is just one story, that is the story of the creation of man and that man is the temple of what they call God or the temple of Solomon. The temple is the body and this is how the temple is built, it is built on the principle of twelve, because the Universe is built on twelve. Everything the Universe does, it does through the number twelve, twelve is the completeness of its cycles. The human body must correspond to the Universe because man is the measure of the Universe. The ancients knew that there was a circle in the sky and that circle was traversed by the seven wanderers. The sun and the moon, the two luminaries and the five visible planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn and these seven regulated that path in the sky that they blazed called the ecliptic. The ecliptic is the extension of the equator of the Earth and the great names from the renaissance got that line of 360 degrees and they segmented that line into 30 degrees because they knew that that is how the Universe gets things done, it does things in twelves and we have to understand numerology and the power of the numbers, what does one mean, what does two mean, what does three mean. What the ancients knew was that this temple of Solomon was made of twelve parts and the parts of these: Aries the ram is at the top of the head, everything starts with Aries in this great science, the great science of astrology. Aries is the first, the number one, then there is Taurus number two, and those two houses or signs in the zodiac are in the head. Aries is at the top of the head and it corresponds with the cerebrum and Taurus is at the bottom of the head and neck and it corresponds with the cerebellum, so you have the higher mind or the higher brain and you have the lower mind or the lower brain. Now we’ll get back to the meaning of those words, the cerebrum and the cerebellum, because hiding in those two words is the word Israel, Israel is in your head and it consist of the two brains the cerebrum and the cerebellum. In astrology these two portions were attributed to Aries the Ram and Taurus the Bull. Now in order descending from the top of the head after Taurus, you have Gemini the two arms, Cancer is the breast, Leo is the heart, then below that is Virgo the belly, below that is Libra the two kidneys – the scales, the scales of balance – the two kidneys, so here you have the kidneys representing the scales of Libra, below that Scorpio the generative area, below that Sagittarius the hips, because hips comes from Hippo, - the horse – Sagittarius, below that you have Capricorn the knees – the kneecaps, below that you have Aquarius the calves, the ankles and in the final part of this temple you have the two fish Pisces the feet. All the great Jewish scholars from thousands of years ago, tell you that that is how Solomon’s temple was made, it was made in twelves, as in there were 12 loaves of bread.

Rome came to literalize, to pin them down into history so to speak and of course later on Eusebius put his touches on it, then later on you’ve got Francis Bacon with the King James version, the Jesuits were also cooking the books on the continent and of course now you got some very, very elite families that are also cooking the history books so it is happening all the time and it did begin with the Flavians, it absolutely did and the put their touches in it. Justinian also did a lot of damage, his wife had reincarnation removed from the bible in the year 530 something. And so they have been at it because when you doctor the books and you change their true message and you overlay it with historical facts and things to blur out the true beautiful message that is at the bottom of it and you do that for control so that the people do not know the true riches of the wisdom that are in these scriptures and I am uncovering those true riches that are in the bible.

You have to understand that the bible is the greatest astrological treaties in the history of this planet, it is the one and only, it’s astrology at its best."

https://www.youtube.com/watch?v=Jz-qJuCKf-g

https://www.youtube.com/watch?v=YpHObKDWYf8

Aires the Ram (the Lamb) – the higher mind, the cerebrum

Taurus the bull – the lower mind the cerebellum

Gemini the twins – the two arms

Cancer is the breast

Leo is the heart

Virgo the belly

Libra the two kidneys – the scales, the scales of balance – the two kidneys

Scorpio the generative area

Sagittarius the hips, because hips comes from Hippo, - the horse – Sagittarius

Capricorn the knees – the kneecaps

Aquarius the calves, the ankles

Pisces the two fish – the feet

Santos Bonacci är bara ett av många namn av kunniga inom Astroteologi och det finns otaliga videos på youtube och ytterligare fler sidor på nätet med information på detta ytterst intressanta område.


/Emma

The rule of lawUppvaknandets tid

Posted by Emma 2018-03-28 11:30:14

"The rule of law is the single most dangerous idea ever inflicted upon mankind./.../. The net teaching of this idea is that you are to obey the law, not because of its merits or its morality. You are to obey only because it is the law. It is assumed that even if the law is wrong, then it is right to follow because it supports the system, and the system is more important than you.

In order for an intelligent person to choose what is right, they must know who is asking obedience of them, they must consider why it is being asked, and what it is they are being asked to do. Only then can they decide for themselves if it is right. This is not what authority wants. Authority is not concerned with you doing what is right, it is only concerned with obedience."

"If you can see the tyranny in a culture that demands that you obey, no matter what is asked of you and no matter who writes the laws, then you are beginning to understand the nature of evil. Everything that is evil teaches you that you have limited worth."

Jeremy Locke, from his book The end of all evil
law of the seaUppvaknandets tid

Posted by Emma 2018-03-28 10:49:27

Det finns två typer av lagar, marklag - the law of land (lagar inom gränserna av ett land) och vattnets lag - law of the Sea, the sea of commerce, vilket är lagar som gäller över alla lands gränser, dessa berör det monetära systemet där människans energi kännetecknas som en vara som säljs.

När man lär sig mer om detta med vattnets lag får man en större förståelse över valet av terminologi inom områdena av rättsväsende och ekonomi, till exempel varför det heter currency, shipping, court, bail, cell, charge osv. och även en större förståelse för hela systemets uppbyggnad och med den kunskapen intakt kan man komma långt.

The esoteric law of the sea - commerce

"The whole court system, our whole monetary system is based on ancient exoteric principles. Your body’s energy is a vessel and you are travelling on the seas of commerce, not really because we are on land, but they superimpose the world of admiralty on us. Unless you rebut that presumption of jurisdiction or the Admiralty want realm it shall rein supreme."

Jason Whitney

https://www.youtube.com/watch?v=Kamt-5XegeY

“From back in the Roman Empire, there are two things on earth, Land and water. Subsequently, we have law of the land, and the law of the water. Law of the land is the law of the people in the land in which they live. However laws of the sea/water are International. They are the Banking laws. When you get a credit card in the USA, it works in Europe or in India.

All ships are female, and she delivers a product. Females produce products. Labor, Delivery Room, Birth, Ship, “she” delivers products. When products are delivered, they need a certificate of Manifest. What is on the ship is on its manifest.

Humans are Maritime Admiralty products; they also have Certificate of manifest. “Birth Certificate.” On the bottom of Birth Certificate, shows our “Informant” are our Parents. We are then property of the Department of Commerce.

All humans are “Stock”. As soon as people are born, they are property of the government in which they live. See US Vs USA. United States is different than the United States of America. Constitution of USA formed in 1776 and the Constitution for the US 1871. US Inc. United states is a corporation. Formed in Delaware in 1871. All Citizens are governed under Corporate Law. All corporations must have a President, Vice President, Secretary and Treasure. Hence, the USA Inc formed in Act of 1871. A US Citizen is an employee of the US Inc. Jordan discusses the difference.

Rome was once ruled the world. Cesar once ruled from “the hill”. Washington DC, the new Rome, as Washington DC is the new Rome, or Empire. Jordan shares his wisdom on who owns you, and why America has liquor stores and drug stores on every corner.”

Jordan Maxwell

https://jordanmaxwellshow.com/blog/2013/03/20/laws-of-the-land-vs-laws-of-the-sea/

Commerce - Law of the Sea:

https://www.youtube.com/watch?v=XzBAFoCqtRc

Graham Hancock:
http://grahamhancock.com/phorum/read.php?2,481287,481287


Om vaccin Nwo

Posted by Emma 2018-03-14 20:46:41

När jag ändå rört vid teman som SSRI och hjärnan och indoktrinerandet av barn på sista tiden så passar det även i sammanhanget att kort ta upp ämnet Vacciner.

Vaccin är galenskap skapad ur ondska som generar lidande ofta för resten av livet. De som blint lyder order och förgiftar barn, djur och vuxna med tungmetaller och annat skadligt i tron om att de gör något bra vinner pris i ignorans och om de är medvetna om vad dessa vacciner består av och genererar så är de psykopater, hårt uttryckt ja, men det är riktigt illa att ge små bebisar och godtrogna människor, samt kommande generationer (mödrar avgiftas delvis på genom att barnen "tar över" tungmetallerna i sina kroppar) allvarliga men för livet.

Våra kroppar är fantastiska och vårt immunförsvar gör allt det som vaccin påstås göra men utan biverkningar, utan sterilitet, utan hjärnskador och utan andra livslånga lidanden som ett resultat av tungmetallförgiftningen. Finner det märkligt att så många människor fortfarande inte inser detta.

Dr Russell Blaylock är en pensionerad neurokirurg med mycket kunskap om vad som sker i hjärnan efter vaccinering, lyssna på honom här: https://www.youtube.com/watch?v=v5xHV8_Njfc

Visste du för övrigt att barn får sitt immunsystem det första året från sin moder via bröstmjölken. Barn som matas med modersmjölksersättning får sålunda sämre immunförsvar. Ammade barn kan därmed hantera och stå emot sjukdomar och virus samt tungmetaller från vacciner bättre. Han rekommenderar minst 1 år fram till 2 år av amning för ett gott immunförsvar. ca 29 min in.

”The higher the dose of mercury injected in a child, the worse the brain development was effected, particularly language development and higher brain function” ca 46.29 min in.

Mer om Russel Blaylock här: http://vaccine-injury.info/russell-blaylock.cfmDefend the truthNwo

Posted by Emma 2018-03-14 17:31:27

"The Universe will respect unity over duality, it will respect dark care over no care, that is why they (the controllers) are so successful and that’s why we are basically continuing to be conquered." Mark Passio
https://www.youtube.com/watch?v=zmxVq83MjdA

There is a war on humanity, a war on nature, a war on true care, a war on morality, and a war on truth.
We are in the situation we are in, becuse most people do not care about the truth and most people do not care about existece enough to defend it. Thus we have put this upon ourselves by giving away our responsibilities and powers to an outer authorithy.

In order for freedom to arise and for us to survive (when it comes down to it) we have to understand why we are in the situation we are at, we have to work with our shadow-self, gain real knowledge about life and about natural law, defend our natural rights, defend the truth and defend existence and stop following orders.

Emma