EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Barn av idag

NwoPosted by Emma 2018-03-13 11:24:34

De som styr vår värld har en illvillig plan för mänskligheten, som ett led i planen på att decimera världens befolkning önskar de zombifiera, dvs. avtrubba och stänga av människor emotionellt. De önskar psykopatisera oss genom att få oss att vara och verka i reptilhjärnan (hjärnstammen) vilken är ansvarig för automatiska kroppsliga funktioner och människans primitiva behov, väl där opererar människan själviskt och är i avsaknad av moral och samvete eftersom däggdjurshjärnan som är ansvarig för känslor och minnen, samt neocortex som styr över människans förmåga att tänka, förstå och analysera sina och andras handlingar inte är aktiva. När reptilhjärnan ensam är ansvarig kör den på autopilot och får människor att bli mer och mer barbariska och till och med psykopatiska.

Mest energi lägger de på strategier som syftar till att zombifiera barn och unga, dels för att barn är lättast att påverka, men också för att föräldrar som borde vara dem som fostrar, sätter riktlinjer och gränser till sina barn, har gett bort den uppfostrande rollen till samhället, detta eftersom de flesta föräldrar själva är indoktrinerade, men också för att de inte har tid eller ork att själva göra det på grund av att samhället suger musten ur varje förälder genom arbete, ekonomiska eller andra bekymmer samt diverse plikter och åtaganden mm. Idag anses även barn vara mer värda än sina föräldrar, så fler och fler söndercurlar och fjäskar för sina barn och nu börjar vi att se konsekvenserna av det förhållningssättet; passiva, bortskämda, arbetsinkabala unga människor som inte bryr sig om sin omvärld, naturen eller andra människor, som är beroende av teknologi och tror att det viktigaste i livet är att ha mycket pengar, att bli kändis och att se bra ut till varje pris.
De krafters som styr skördar sina framgångar genom ”mat”, mediciner, vacciner, fluorid, vatten, chemtrails, strålning, mind control (skola, socialamedia, tv, youtube, filmer, serier, artister och musikvideos osv) mfl. När barn på ett kontinuerligt plan matas med en omoralisk, syntetisk och sexualiserad våldskultur där de fylls med visuell och ljudlig information från faktiskt våld och övergrepp, när de äter mat från djur som dött i ångest och skräck, samt när de intar kemikalier och syntetiska ämnen som syftar till att förändra deras hjärnor, när de djupindoktrineras i skolor, så blir det tydligt att se att systemet varit framgångsrikt. En hel generation av avtrubbade, bortskämda, världsfrånvarande, utseendefixerade, narcissistiska, ignoranta youtubare med könsidentitetskonflikter osv - de har skapat psykopater.
Jag är glad jag inte har några barn, det måste vara ytterst svårt för alla vakna och medvetna föräldrar där ute att fostra sina barn till att bli förståndiga, ansvarsfulla och friska individer i allt det sjuka som de utsätts för, samt svårt för föräldrar att hantera alla situationer där de blir motarbetade av orderföljare och zombifierade vuxna som hjärntvättats av systemet; såsom, andra föräldrar, lärare, läkare osv. när det handlar om vacciner, skräpmat, alla lögner om vår historia och omvärld, all strålning, indoktrineringen i skolan och stressen i allt som ska presteras där mm.
Tror att mitt hjärta skulle brista av att ha barn och bli tvingad att låta dem utsättas för allt det som syftade till att avtrubba dem, bryta ned dem mentalt, psykiskt, emotionellt, fysiskt och inte finna något stöd utifrån, utan snarast tvärtom mötas av motstånd, kamp och aggressivitet. Så till alla medvetna föräldrar där ute - en stor eloge till er, stå upp för er, ni är viktiga!!!!

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post65

Antidepressiva preparat

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-03-12 11:34:58

Antidepressiva preparat (SSRI - selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI - serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) är bland det mest skadliga substanser en människa kan intaga och utsätta sin kropp och sitt medvetande för, enligt Mark Passio, som kallar dem för Demon Drugs. De syftar till att avtrubba och stänga av en människas känslor vilka tjänar som en moralisk kompass i livet, för att tydligt kunna känna in vad som är moraliskt rätt och fel, samt för att tänka klart och fatta rätt beslut. SNRI syftar även på att avtrubba en människas fly eller fäkta respons, vilken fyller en viktig funktion, när vi befinner oss i livshotande situationer.
Avtrubbade och utan kontakt med sina känslor går människor vilse in i ett zombieliknande tillstånd och blir väldigt lättstyrda, med andra ord, precis in till det tillstånd de illvilliga krafter som styr vår värld vill att människor ska vara. Värst är det dock för unga människor vars hjärnor inte är fullt utvecklade och därmed mer känsliga, att inta dessa preparat.

MP rekommenderar alla som tar Antidepressiva medel att så snart som möjligt avsluta sitt beroende, avgifta sig och ta hand om de bakomliggande orsakerna till depressionen mm.

https://www.youtube.com/watch?v=1EGF_EG19xY

Genom människans önskan och drivkraft att bli av med smärta söker hon ofta finna snabba lösningar, men genom beroende och ssri hamnar hon snarare i ett än större problem. Det finns ingen quick fix och människor behöver lära sig att hantera sina känslor. Utan förståelse och insikt om sina känslor genom erfarenheter av mildare lidanden i livet så står en människa sämre rustad inför svårare livskriser och trauman om hon aldrig lärt sig att hantera dem på ett naturligt sätt.

Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post64

Ansvar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-03-11 09:48:16

Människan har nått höjden av dumhet och ignorans när hon fokuserar mer på separation och grupperingshetsande, mer på distraktioner som fördummar än kunskap som berikar, mer på yta än innehåll, mer på egen vinning än allas naturliga rättigheter.
Men höjden av dumhet är när hon varje dag sponsrar ondska, förstörelse, lidande osv. och samtidigt frågar sig varför välden ser ut som den gör, samt skyller ifrån sig på dem som hon tror styr utan att inse sitt eget ansvar i det att det är hon själv genom sitt offertänkande och sin passivitet som föder systemet och som lagt sitt eget ansvar i händerna på människor som inte vill henne väl.

Det är på tiden att människan synar sin egen dubbelmoral och tar ställning, vill hon bidra till mer förstörelse och lidande eller vill hon ta sitt ansvar som världsmedborgare och stoppa detta livsfientliga system en gång för alla genom att sluta lyda, agera och säga NEJ.


Dessa videos bär på viktiga budskap:

https://www.youtube.com/watch?v=GyMHCDqiKGw

https://www.youtube.com/watch?v=6qidYf_rTCo  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post63

Orsak och verkan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-03-09 14:48:40

En återkommande fråga som många människor ställer sig är hur de som styr vår värld (bakom dem vi tror styr) kan skörda så stor framgång och verka ostraffat trots illvilliga agendor och onda uppsåt, nästan som om de vore immuna inför naturlig lag, medan vi sällan kommer undan ostraffat och ofta drabbas av den ena svårigheten efter den andra. Svaret är enkelt, de som sitter på den makten i vår tid har inget att frukta när det gäller lagen om orsak och verkan (det vi även kallar karma men som bottnar i denna naturliga lag). Detta eftersom det inte är de själva som utför dåden, de är endast ordergivare och har därmed inte det yttersta ansvaret. De som styr är fullt medvetna om naturlig lag och hur det fungerar, de vet att lagen om orsak och verkan endast drabbar dem som utför själva handlingen, då det är de som bär det yttersta ansvaret.
Som medvetna, tänkande, kännande och förståndiga människor så kan vi se att alla inblandade självklart har ett ansvar, men när det kommer till Naturlig lag, vilken är verksam oavsett vår vetskap och tankar om den, så drabbas enbart den som utför själva handlingen av lagen om orsak och verkan. Argumentet ”jag lydde bara order”, kan aldrig åberopas och är aldrig en legitim ursäkt när en människa står inför rätta i livets domstol där naturlig lag råder, hon kommer alltid att få möta konsekvenserna inför sina handlingar. Det är sålunda de som utför orderna, de som tjänar sina överordnade, de som uträttar ärendena, de som lyder och följer order som har det yttersta ansvaret och är dem som får ta konsekvenserna av lagen.

Ytterligare en aspekt värd att nämna i sammanhanget är den ofta bortglömda men ändå viktigaste nyckeln i attraktionslagen - handling, att agera men med viss skillnad från stycket ovan. Människan gör fel när hon handlar och följer order som inte är moraliskt och samvetsmässigt försvarbara, när hon genom stöld (alla brott bottnar egentligen i stöld) och på ett eller annat sätt stjäl och inskränker någon annan levande varelses naturliga rättigheter, må det vara människa, djur eller natur. Men likaså gör människan orätt när hon inte agerar, när hon inte försvarar och säger NEJ till förstörelse, utnyttjande och inskränkning av hennes eller andras naturliga rättigheter mm. Hon gör sålunda fel när hon inte försvarar sina egna, andras människors eller djurs naturliga rättigheter till liv i frid och fred och när människan står passiv i en mörk tid och tillåter ondskan att sprida sig likt ett virus är det hon själv genom sin ignorans och brist på civilkurage som lagen av orsak och verkan slår tillbaka på.
Det räcker sålunda inte med att vilja väl och tänka positivt, vi behöver agera, sluta lyda och säga nej till detta livsfientliga system.
Ett bra citat som belyser mitt inlägg är detta: “You have to respect existence or expect resistance from the Universe”
Ju fler människor som förstår Naturlig lag och hur det faktiskt fungerar desto bättre rustade står vi, då kan vi ta tillbaka vår kraft och makt och leva i samklang med dessa lagar, istället för att som nu, bli drabbade av dem utan att förstå varför.

Lyssna med fördel på Mark Passio här, ca två minuter in.

Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post62

Om argumentering

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-13 18:38:31

Det finns ett värde i att upplysa, spekulera och att resonera, men jag ser inget värde i att argumentera (mer än möjligen när det gäller obetydliga personliga saker där man endast använder argument baserade på egna erfarenhet, men även där föredrar jag resonerande framför argumenterande).

I den bästa av världar så hade argumentation kunnat vara en bra sak, men inte i vår värld där människor har bekräftelsebehov och finner ett värde i att överträffa och känna sig bättre än andra, men huvudanledningen till att jag inte finner något värde i argumentationer beror på att hela systemet är byggt på lögner där de äldsta lögnerna är många tusentals år gamla. Och de allra, allra flesta människor av idag är inte allvetande utan går omkring och tror på massor av olika saker och har massor av teorier som inte är sanna, men som de tror är sanna och bara för att någon kan tala för sig och har många argument så betyder det inte att personen bär på sanning. Det är ett problem att människan i sin blinda tro blivit grundlurad om hur saker och ting förhåller sig genom att de förlitat sig på andras argument och när människor förlitar sig på andras argument förslappas de i sin egen kreativa tankeförmåga.

I argumentation hänvisas ofta argument och tes till forskning, utbildning, statistik, historia och erkända auktoriteters uttalanden, myndigheters rekommendationer osv men det finns en stor fara i att förlita sig på dessa och andra liknande hänvisningskällor när det handlar om att bilda sig en uppfattning, eftersom det allt mer idag visat sig att inget av det vi förlitat oss på stämmer, forskningen är mutad, utbildningsmaterialet är vinklat och syftar till att programmera människor till liktänkande där alla ska lära sig att memorera och repetera det som systemet vill att människor ska tro och tänka (oftast baserad på forskning mm som ofta är falsk) med ytterst lite utrymme över för eget tänkande, statistiken är skev och vinklad, historien är fylld av lögner, auktoriteter är mutade och många historiska auktoriteter tillhörde hemliga sällskap och var en del i en dold agenda osv. exemplen är många. Tydlig är i vilket fall delar av sanningen har hållits dold för oss och andra delar har förvanskats och kryddats med lögner.

Dessutom finns det ofta en ton av arrogans och därmed dömande i argumentationer samt att de ofta är befläckade av ilska vilken blir tydlig genom användandet av diverse härskartekniker och där behovet av att få rätt till varje pris är det som driver diskussionen, oavsett om man har rätt eller inte, bara för att vinna samtalet och ernå respekten och bekräftelsen som vinsten ger. För vad annars fyller funktionen av att vilja vinna? Bottnar inte den mer i ett bekräftelsebehov, en ”jag är den som vet mest, jag är bättre än dig” känsla, snarare än att vilja berika andra med kunskap och ta del av andras? Bakom alltför många tillrättavisningar och ”du gör/tänker/har fel” finns ett ego som gillar att peka finger och veta bäst i all ”välmening”. Det är framförallt ödmjukheten som saknas hos människor som rabblar argument i syfte att få rätt bara för sakens skull. Naturligtvis finns det undantag och men jag gillar inte att någon måste vinna eller få sista ordet och oavsett om de bär på sanning eller ej, så finns det långt mer utvecklande sätt att samtala på.


Därför är det enda sättet som jag ser det är att tänka själv, att syna och ifrågasätta allt, söka svar genom att ta del av olika material, sammanställa och smälta informationen och utifrån det skaffa sig en uppfattning och i detta arbete även lyssna både på magkänsla och intuition.

Själv är jag en innerlig sökare av sanning och är mycket intresserad av att ta del av kunskap och information på många områden och finner ett värde i att resonera med andra för att komma vidare i min förståelse men som alltid för min del så kommer jag alltid att söka/hitta/ tänka ut en egen förklaringsmodell eftersom jag vill se saker i ett större perspektiv och tänka utanför boxen för det finns alltid en ny box att öppna, människan är fortfarande inte allvetande och har ännu inte nått multidimensionellt tänkande och är därmed begränsade av sin nuvarande nivås perceptionsförmåga och kan därför inte förstå allt. Om jag är helt fel ute i antaganden och har gått vilse i felaktiga iakttagelser eller gör fel i en uppgift tar jag gärna hjälp av någon som vet mer, men jag kommer aldrig att uppskatta att någon anser att, att ha rätt i sak är synonymt med att ernå någon form av seger.

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post61

Uppfattningar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-12 18:14:24

Iakttagelse om uppfattningar. Varför verkar människor i allmänhet ogilla att andra människor är av skilda uppfattningar än dem själva? Varför investeras både tid och energi på att övertyga och omvandla andra människors tankar så att de är i linje med sina egna åsikter, och när detta inte går så används ofta olika härskartekniker såsom förlöjligande och dumförklarande mfl som ett sista steg i ledet att försöka omvända människors tankar.
Utgör olika uppfattningar och övertygelser ett hot för människor i allmänhet? Känner sig människor i allmänhet svaga när de inte får sina åsikter bekräftade genom andra? För varför måste människor ha samma eller åtminstone likvärdiga åsikter för att respektera varandra? Vad spelar det för roll om någon annan har en annan uppfattning? Kan vi inte se olika på saker och ändå respektera varandra bortom dömande? Är en människa endast sedd som resultatet av hennes övertygelser och döms och bedöms därefter?
Varför skapa konflikter av olika övertygelser i de fall de inte utgör något skada för någon? För så länge det inte handlar om att inskränka någon annan människas, djurs eller naturs naturliga rättigheter så finns det inget fel med att ha olika åsikter, tvärt om berikar det tillvaron med olika perspektiv.

Har människan inte kommit längre än till sandlådenivå? Har vi inte lärt oss något från historien?

Som ett aktuellt exempel på åsikthetsning, tag detta med huruvida jorden är rund eller platt, ett ämne i ropet för argumentation just nu, det enda syfte det hitintills tjänat är som en strategi i ledet att separera människor och skapa grupperingar och få dem att hetsa människor mot varandra vilket endast är till gagn för dem som sitter på makten i vår tid. Varför kan människor inte få ha sina uppfattningar om vilken form de anser överensstämmer med sina uppfattningar? Vad spelar det för roll vem som har rätt när dessa diskussioner får människor att fokusera på ett kritiserande och dömande av andra? Just nu känns Jordens formliga varande helt ointressant att lägga fokus på, i synnerhet när debatten är infekterad av ilska. Mer intressant är snarast att notera vad ilskan speglar, att den avslöjar en sårbarhet i form av en trigger som aktiveras när en människa känner sig hotad, vilket sker när hon själv är medveten om att hennes övertygelser inte är helt grundade.

Varför döma någon annan bara för att vi ser olika på saker? Det är ju en tillgång att vi gör det! Dessutom når all form av dömande utåt oss själva lika starkt och varför döma sig själv?

I fallet jordens form, har jag en egen teori som faktiskt inbegriper existensen av båda varianter, kan skriva om det framgent och jag har full förståelse och respekt för om andra inte finner värde i den, alla andra har rätt till sina egna uppfattningar.

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post60

Filmen The work

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 10:47:32

Dokumentären The work, vilken jag varmt rekommenderar, skildrar interner och volontärer i gemensam gruppterapi på Folsom fängelset i USA, är en mycket gripande och viktig film att se då den belyser vad varje människa behöver för att må bra och vad som kan ske när dessa behov nekas.

Känslor är naturliga och det är starkt att våga visa och ge uttryck för dem - det är sann styrka att våga visa sin sårbarhet. När vi nekas den möjligheten i barndom och sedan själva väljer att hålla tillbaka dem, så blir de från början naturliga känslorna, abnorma, de äter upp oss inifrån, och tar sig till slut destruktiva uttryck i våra liv.

Det viktigaste och finaste som finns är autenticitet, att vara sann mot sig själv och andra - alltid. Så i en tid av yta och tomhet där människor söker efter mening i tillvaron, välj att vara sann mot dig själv och andra.
Äkta människor berör.


http://www.imdb.com/title/tt5836866/?ref_=nv_sr_1
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post59

Relationsformulan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 08:56:35

För att ha och upprätthålla en välmående relation med en annan människa så finns det en mycket enkel och framgångsrik strategi. Naturligtvis är det av vikt att det råder en balans mellan givande och tagande i relationen, men den viktigaste nyckeln för en välmående och lyckosam relation är att på ett kontinuerligt plan, på olika sätt visa uppskattning i relationen genom att berömma (och i många fall även belöna) det du uppskattar hos personen och de beteenden du värdesätter, samt genom att öka toleransen med de beteenden som inte är uppskattade.

Den främsta anledningen till att klagande bör undvikas till varje pris är att kritik är den främsta anledningen till att relationer blir disharmoniska och tenderar att avslutas. Detta då det skapar en laddning av irritationen mellan parterna, vilket får båda att må dåligt. Minns även att det undermedvetna inte kan skilja på andra och sig själv utan tar allt som tänkts, sägs och känns personligt, därav blir ett yttre klagande och kritiserande personangrepp på sig själv.
Ytterligare en viktig faktor att inse är att all form av klagande verkar kontraproduktivt, då allt som klagas på intensifieras - alla beteenden som kritiseras och klagas på tenderar att öka.

Med andra ord receptet för en givande relation är:
1 Att visa och öka uppskattningen inför det du uppskattar
2 Öka toleransen inför det du inte uppskattar
3 Upphöra med all form av klagande och kritiserande
4 Håll en god balans mellan givande och tagande

Denna formula kan med fördel även användas i sitt eget inre self-talk, eftersom vår relation till oss själva är den viktigaste vi har och alla andra relationer speglas av våra egna känslor till oss själva. För att leva ett positivt och givande liv med hälsa och glädje är dessa faktorer sålunda lika viktiga att applicera till oss själva; att berömma sig själv över det vi uppskattar hos oss själva och ha överseende med det vi inte är lika förtjusta i. Att helt sluta klaga och kritisera oss själva för allt vi inte är som vi tycker att vi borde vara, sluta älta och kritisera oss för allt vi anser att vi borde gjort eller inte gjort, eller för att vi eller ser ut som vi anser att vi skulle vilja göra osv. Samt att ge oss själva balans i tillvaron genom att lyssna på oss själva och vår kropps behov.

Egentligen är det ganska enkelt, det är en Naturlig lag, att det vi ger energi till och fokuserar på får vi uppleva mer av i det yttre och känna mer av inom oss.


/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post58
« PreviousNext »