EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

vikten av att se om sina sår

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-26 17:00:29

Det som triggar oss i det yttre gör det för att det finns inom oss, som ett sår som rivs upp då och då genom saker i det yttre som påminner oss om det inre såret. Med andra ord är det lätt att se att det som triggar oss i det yttre styr oss, så länge vi inte är medvetna om våra inre sår och inte tar ansvar för deras helande.

De som styr vår värd, det vill säga de som styr över dem som till synes styr vår värld, vet detta och kan med enkelhet få oss att agera på vilket ätt de än önskar, det räcker med att de trycker på några knappar såsom att skapa en false flag, där media skriver den önskvärda riktningen för människors tankar om händelsen, så kommer människor att följa det in i vilket tänkande och agerande som helst. Och så här kommer det att fortsätt och nu i allt snabbare takt, eftersom allt manifesteras snabbare och snabbare nu, så länge människor är ofrivilliga till att ta ansvar för sina inre sår och vad som projiceras ut ur dessa.

Lösningen är frigörelse från offermentalitetens varande, till mer medvetenhet och totalt ansvar för sig själv och sitt energibidrag. Att gå från tron på sig själv som ett offer till att se sig själv som en suverän varelse, som medvetet skapar sin verklighet.

Vi kan skapa den verklighet vi längtar efter, vi måste bara förstå hur kraftfulla vi är och att vi har ett ansvar i att världen ser ut som den gör idag, det positiva med den insikten är att vi kan förändra vår värld här och nu, med start i oss själva. Låt oss göra det!

Faktum är att vi alltid manifesterar saker, det ligger i vår natur, vi är skapare, men eftersom de flesta inte är medvetna om detta hamnar de i att de ser sig själva som offer, och i det passiva offertänkandet så är det våra skuggsidor och de tankar som vi lägger mest tid och fokus på som manifesteras.
Att vara ett offer för omständigheterna är bekvämt för i den rollen slipper vi ta ansvar, därför väljer många att medvetet välja att inte höja sin medvetenhet om sin sanna natur, det är bekvämt att andra talar om för oss vad vi ska tänka och hur vi ska agera, och att vi får en liten belöning från storebror, för att vi varit så duktiga och lydiga, samtidigt som vi varnas från densamme när vi försöker bryta oss fria.

Men vi lurar oss själva i detta, vi är stolta och suveräna varelser som skapar vår tillvaro. dessutom lider de flesta utan att förstå varför, det djupa svaret på varför är att vi tillåtit oss själva att tappa kontakten med vår sanna natur, tappat kontakten med vår medmänsklighet, tappat kontakten med vår uppgift här, och tappat kontakten med Moder jord, på grund av att vi gett bort vår makt och lagt vårt självbestämmande i händerna på psykopater, vi kan med enkelhet ta tillbaka den makten, genom att se på oss själva som suveräna varelser.

Med kärlek
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post37

Relationer

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-23 08:51:03

Det är svårt att leva i glädje och tacksamhet över livet och uppleva inre frid när man samtidigt ser på sig själv och sin tillvaro utifrån offermentalitetens perspektiv, vilket de flesta av oss gör så länge vi inte inser att vi alla är kraftfulla skapare av den verklighet vi upplever och därför har all möjlighet att förändra vår tillvaro och verklighet.

Men i tron på vår personliga och kollektiva begränsning och separation är det därför lätt att rikta tankar av negativitet till andra människor som vi på något sätt möter på vår väg vilka vi inte känner glädje inför. Ändå är det viktigt att se hur dessa interaktioner på olika sätt hjälper oss på vår väg.
Ett sätt att se på det är att vissa människor finns i våra liv för att bekräfta oss och påminna oss om vilka vi är, vilket ger en upplyftande känsla, andra människor spelar rollen av att påminna oss om våra sår och våra övertygelser om oss själva, det vill säga, allt det vi bär inom oss som behöver läkas och frigöras. När vi läkt dessa sår kommer vi inte att attrahera människor som speglar dessa, då de inte längre existerar inom oss. Andra människor finns där för att visa oss vad det är vi inte vill uppleva och ha mer av, vilket är en värdefull insikt, då det hjälper oss att inse vad det är som vi faktiskt vill leva i och uppleva. Ytterligare andra tjänar som perspektiv för att visa oss alla möjligheter som finns att välja av allt och kan påminna oss om att, om de kan så kan vi själva också uppnå det vi längtar efter i våra liv.

Med andra ord har alla vi möter ett stort värde i våra liv, då de hjälper oss i vårt växande, därav är det lätt att känna tacksamhet inför deras bidrag, tacksamhet över att alla människor vi träffar och som finns eller funnits på ett eller annat sätt i våra liv, hjälper oss på vår väg. Att se det och känna det på djupet får oss att expandera och leder in oss till ett liv med inre frid och glädje.

Med tacksamhet
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post36

Släpp dömandet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-20 19:37:22

Den dagen vi människor slutar döma oss själva och andra, när vi slutar att se på oss själv och andra som onda eller goda, slutar döma omständigheter och upplevelser som bra eller dåliga, så vi går vi på vägen till inre frid både i det inre men också i det yttre.

Vi är alla en del av samma essens, vi är aspekter av samma helhet och utan vårt varande så är helheten inte komplett. Vi är så djupt kopplade till varandra att en dömande tanke riktad till andra blir ett dömande av oss själva och ett dömande av oss själva blir ett dömande av andra.

När fler och fler människor på djupet börjar förstå detta och agerar medvetet i sina tankar om sig själv och andra, då närmar vi oss fredens rike på jorden.

Likaså, när vi slutar döma omständigheter och upplevelser i våra liv som bra eller dåliga, så kommer vår tillvaro att förändras, för ju mer vi kan vara och verka i icke-dömande, desto mer öppnar vi oss för flödet.

Nyckel till inre frid och yttre fred blir därmed att släppa tankar av dömande och vara kärlek.


/Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post35

Program

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-19 15:19:09

Det går inte att kategorisera människor och kalla dem för att vara antingen goda eller onda, vi är alla både och, eller inget av dem. Det som avgör vilka vi är och om våra dagliga val ger uttryck för att bidra till en värld i frid och fred eller om vi bidrar till att öka separation och konflikt i världen, är vad vi programmerats med och vilka av dessa program vi väljer att fortsätta tro på, leva i och framskapa.

Att inse hur djupt rotade dessa program är och våga se sig själv bortom sina övertygelser är en väg till frigörelse ur all mind-control, genom att helt enkelt bestämma sig för att välja att bli den man vill vara och skapa ett eget program.

I detta är det enkelt att se att de som ger uttryck för att följa ondska i vår tid, inte är onda utan bara väldigt djupt programmerade. En god sak är därmed att se på dessa människor med en större förståelse, vilket även gör det lättare för dem att frigöra sig från sina programmeringar.

Vi skapar vår värld med våra övertygelser, dvs allt det vi programmerats med sedan vi inkarnerade i denna verklighet. För att bidra till en bättre värld för alla är det därför av vikt att ändra eller än bättre deleta dessa program som bara går på repeat.

Se gärna detta klipp med Bruce Lipton i sammanhanget:
https://www.youtube.com/watch?v=mvKTLiAsRR8&feature=youtu.be

"Your mind is designed to take your programs and your beliefs and turn them into reality. The function of your mind is to create coherence between what you believe and the life, reality you experience."

"You are living other people’s life, 95% of the day and that is why you might have trouble with your wishes of being succesful and happy."


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post34

Dubbelmoral

NwoPosted by Emma 2017-04-10 18:22:00

De som sitter på makten i vårt land ger uttryck för dubbelmoral när de å ena sidan åberopar yttrandefriheten för att försvara personer som stödjer våldsbejakande extremism rätt till hatiska åsikter, men i samma anda vill tala andra människor, såsom till exempel Erik Nord, polischef i Storgöteborg, till rätta som ser ett problem i att föda människor med hatiska åsikter i sitt land.

Eriks Nord: "– De som propagerar för att inrätta en totalitär stat, oavsett om den är politisk eller religiös, och inte är svenska medborgare, sådana personer bör vi kunna utvisa. /.../. Visst får man säga att det är bra med IS och religiös extremism. Men då tycker jag inte att man ska bo och bli finansierad av Sverige. Det blir väldigt märkligt." gp.se

"Men justitieminister Morgan Johansson säger tvärnej till Nords förslag. Personer som stödjer brutala terrorsekter som IS ska både få stanna i Sverige och skyddas av yttrandefriheten, säger Johansson. Däremot ska svenskar fortfarande kunna dömas och få fängelsestraff för "hets mot folkgrupp", påpekar justitieministern.
Nu kräver Morgan Johansson att Erik Nord "förklarar sig".
– Jag skulle be honom att förklara sig. Det ska han göra, säger justitieministern."
friatider.se

Med det nu uttjänta mantrat att ”Sverige har aldrig varit tryggare”, är det väldigt uppenbart att de styrande följer en agenda som inte är för befolkningens högsta bästa. Det jag inte förstår är varför fler inte ser igenom detta?

Enligt Stefan Löfven så är vi "ett öppet och tolerant samhälle av tradition med långtgående fri- och rättigheter." gp.se

Men om man är för mänskliga rättigheter och önskar frihet för alla så kan man inte samtidigt stödja och sponsra människor som vill begränsa och förtrycka andra människors rättigheter och frihet, det säger sig självt. Hur kan man tro att det kommer något gott av det? Hur kan man inte se och förstå konsekvensen av ett alltför tillåtande samhälle?
I frihetens, godhetens och i mänskliga rättigheters namn har mer och mer förtryck, kontroll, ondska och orättvisa börjat födas fram i vårt land.
Det är inte ok.
Vad är det vi egentligen vill stå upp för i Sverige?


Jag vill förtydliga att jag inte sätter detta i samband med attentaten som skedde i Stockholm i fredags, i att det skulle vara som ett uttryck för hat utfört av extremister, nej jag ser snarare ett arrangerat beställningsjobb av dem som sitter på makten vilka styr våra politiker och drar i trådar för att få oss att regera och agera på de sätt de önskar, så att de kan genomdriva sina smutsiga agendor.  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post33

Våra tankar skapar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-24 12:04:31

En viktig påminnelse i denna tid, är att bli medveten om vad vi, var och en bidrar till, genom att tänka på vad vi tänker på. För ju fler människor som går i samma tankar, desto snabbare skapas den verkligheten.

Detta är det ultimata verktyget för den globala eliten, i att använda vårt eget medvetande emot oss, så att det är vi själva som tillsammans är ansvariga för att ha skapat den verklighet vi nu upplever.

Att gå bortom alla distraktioner av ickefrid och gå samman med andra och som också vill se en positiv framtid, genom att fokusera på den visionen och version av verkligheten som vi faktiskt vill skapa, är en nyckel till frihet.

För en framtid i frihet

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post32

Bryt dig loss förkortad version

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-22 17:11:41

Det syntetiska system vi lever i håller på att raseras, därför är det en väldigt god idé att börja fundera på att skapa alternativ innan allting faller. Men för att kunna skapa någonting nytt, någonting hållbart och genuint från grunden så är det bra att först se vad som är fel med det nuvarande systemet, det är där vi är nu. Fler och fler vaknar nu inför att det samhälle vi lever i är byggt på falska grunder, att vi levt i en lögn, att systemet aldrig syftat till att vara rättvist och livsberikande för någon, mer än för ett litet fåtal, tvärtom har det lurat oss och gjort oss till tävlingsorienterade, avtrubbade, lättmanipulerade, pengaslavar som i värsta fall tappat kontakten med sina inre jag.

Därför kan det vara bra nu att överväga att skapa systemutbrytargrupper, gå samman med likasinnade, bo i mindre byar, leva självförsörjande, successivt lämna löneslaveriet och det ekonomiska systemet, finna nya lösningar och börja byta tjänster med varandra mm. Samt lära sig att leva mer i samklang med djur och natur.

Bli fullt medveten om sin hälsa och hur förstå hur vi blir påverkade av mindcontrol, programmeringar, implantat, gifter, tungmetaller mm, undvika det på bästa sätt och om det inte går, så i alla fall göra sitt bästa för att stärka sig själv på alla plan andligen, fysiskt, psykiskt och mentalt.

Sätta gränser och säga ifrån, skapa en rörelse av fritänkare och få med så många som möjligt, inte genom en ”dragande” påverkan utan genom att vara sanna och jobba FÖR någonting bra, inte MOT någonting dåligt. Det kommer väcka många fler än genom försök till övertalning mm.

När det gäller människor som inte vill vakna, så släpp taget om dem och låta dem vara i sin process. Ingen vaknar genom tvång. Att sända ilska och hat till någon person eller grupp bidrar bara till att trigga ilskan inom dem och genererar bara i ett ökat hat i världen... ingen lösning kommer ur det. Att uttrycka att människor är ignoranta för att de inte vill vakna hjälper inte heller, snarare får det effekten att dessa människor blundar än mer. Eftersom ett erkännande av att de sovit skulle innebära ett medgivande av att allt de trott på varit en lögn och det är för svårt att bära för de flesta.

Genom att människor slutar vara så lydiga skulle vi faktiskt kunna göra mer skillnad, att sluta lyda kan vara vårt enda sätt att säga nej. För som det är idag är det alla lydiga människor i systemet som följer regler istället för sitt hjärta, som lyder order istället för sin egen känsla om vad som är rätt och fel, som utgör det största problemet, likaså alla dem som sålt sig själva som ett varumärke för att styra in människors tankar i en tydlig riktning genom indirekta hot, förlöjligande och andra härskartekniker. Vi tror att lydnad är något bra, att det gör oss goda och duktiga, men sanningen är att det skapar följsamma och naiva människor som lämnat sitt ansvar i händerna på andra som uppenbarligen inte vill oss väl. Men när människor lägger sitt eget ansvar i händerna på andra, så kommer det att finnas människor som utnyttjar det… psykopater kallas de. De som utnyttjar och gynnas av systemet är samma sorts människor, nämligen de som inte har andra människors välmående i första hand, inte ens i andra hand och så länge psykopater styr systemet så kommer det att främja andra psykopater.
Vi som har ett hjärta som bultar för andra människor, för djur och för natur, vi far illa av att leva i detta, det går emot dem vi är, allt det vi står för, detta system gör oss sjuka, och det tragiska är att de flesta är så programmerade att de inte inser det, de går bara runt och mår dåligt utan att förstå varför.

Så bli en rebell i hjärta och handling, världen behöver sanna hjältar. Och för att komma dit i tanken och för att bryta dig loss ur systemet fråga dig själv när det gäller arbete, samhälle, livskvalitet osv: Vill jag vara en del av det här? Vill jag det? Vad skulle jag hellre vilja göra? Känns det bra att göra det här? Bidrar jag till något positivt i världen med det jag gör? Varför gör jag det här? Hjälper det här? Långsiktigt eller kortsiktigt? Vad är rätt? Är det här bra för mig, min kropp och min hälsa? Är mina val och handlingar i vardagen bra för mig? Min familj? Kortsiktigt? Långsiktigt? Är mitt liv meningsfullt? Vad skulle jag hellre vilja göra? Är det jag gör bra för min familj, andra människor, deras barn, våra efterkommande? Är det bra för djuren, naturen osv.. Är jag lycklig? Vad ska till för att jag ska känna lycka? Vad ska till för att världen ska bli en bättre plats för allt och alla? Hur kan jag göra skillnad? Hur vill jag bidra? Var sann, var ärlig. Finns det något annat sätt att leva, som skulle skapa mer mening för alla? Svaren på dessa frågor är motiv nog till att frigöra sig.

Att ha alternativ för överlevnad är en bra idé nu innan allt faller och samtidigt jobba med att vara en del av lösningen, genom att fokusera på lösningarna och vara sann mot sig själv på vägen. Förändringen börjar inuti. Lösningen finns inom var och en av oss, vi finner den genom att vara sanna mot oss själva och sedan lyssna på och följa den rösten. För den är det enda som var och en har att hålla fast vid nu i denna tid.

Med hopp om att fler och fler människors hjärtan öppnas

/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post31

Separation används som en distraktion

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-18 07:28:02

En förlängd text av mitt tidigare inlägg om separation:

Det finns många lögner därute i syfte att separera och vidga klyftorna mellan människor, illusionen om separation ligger bakom dem.
Att människor i olika grupperingar är upptagna med att rikta ilska mot andra tjänar dem som inte vill att vi ska vakna och se igenom allt det vi utsatts för under så lång tid, och även vakna till en andlig aspekt av vem vi är.
Så länge vi bara riktar våra blickar mot varandra med filtret av separation, har vi ingen möjlighet att påverka dem som ligger bakom allt som sker. Att lära sig att se igenom och se bortom klyftor separationsfällor är en viktig nyckel i att navigera rätt i denna tid, allt annat är bara bortkastad tid och energi som försvagar och leder oss vilse.

De försöker genom olika verktyg och strategier ta bort mänskligheten från oss och göra oss till robotar, robotar utan medkänsla, utan välvilja för andra än sig själv, de vill skapa hårdhet och känslolöshet, fördumma oss och göra oss sjuka. Verktygen är många, jag nämner några;

Religioner, att utnyttja människor längtan efter kontakt med sin själ och källan av allt som är, genom att använda Guds namn för att kontrollera och få människor att lyda.

New age; att genom ett visst mått av sanning blandat med lögner vilseleda öppna människor in i en bubbla av begränsande och fördummande tankesätt som snarast ger uttryck för verklighetsflykt.

Maten vi äter (att äta döda djur som lider och torterats skapar känslolöshet hos ätaren),

Syntetiska ämnen i maten, luften, vattnet, drycker, mediciner, vacciner mm, fyllda med kemikalier som omprogrammerar våra hjärnor och stänger av vissa system, samt gör oss sjuka och försvagade.

Strålningen i vår vardag, allt från smartphones, wi-fi, mikrovågsugnar, mobilmastar, el-nät, skalärvågor mfl. i syfte att begränsa oss, fördumma oss och göra oss sjuka.

MSM de fyller oss med bilder och scener via filmer, tv, dataspel, tidningar mfl, med så mycket våld, råhet och plågor att vi helt enkelt blir avtrubbade inför andras känslor och lidanden.

I separationerna gör man allt man kan för att splittra människor med intention att skapa hat, så att vi helt slutar bry oss om varandra, en del i detta handlar om att få fler och fler män och kvinnor att känna avsky inför varandra, via porrindustrin, via ”feminismen av idag” mm, så att vi inte ska reproducera oss.

Deras lakejer inom partier, företagsjättar, media och kändisskap mm jobbar hårt för att ytterligare lura in människor i grupperingar och använder förlöjligande och ofta indirekta hot om skuld och skam, för att få oss att inte våga ge uttryck för det vi känner om det vi upplever i vår verklighet.

Att lyfta blicken och lära sig att se att allt är strategier i ett fult spel mot människor, att se de bokomliggande motiven till varför och i vilket syfte saker sker och bestäms, ger svaren på vem och hur. Vem tjänar på att människor riktar ilska mot varandra? Varför vill man distrahera och separera, ja rent av hetsa människor mot varandra?
De som styr, fruktar vår förening, de räds oss när vi står samlade i enhet, för då vet de att deras tid är över, då vet de att de inte kan utnyttja oss längre. För när fler och fler vaknar och bryter sig loss och går samman med andra som också vaknat till insikt om spelet som sker över våra huvuden, då kan de inte styra oss lika lätt, då kan de inte kontrollera oss lika lätt, då kan vi en gång för alla bryta oss fria till ett helt annat sätt att leva, bortom all kontroll, bortom all lögn, all girighet och ondska.

Vi har mer gemensamt med varandra än med det syntetiska system som vi är födda in och nu mer än någonsin behöver vi se igenom lögnen om separation på alla plan, och förenas för att framskapa en värld som bygger på samarbete med ansvar, välvilja och respekt inför allt liv. Vi är alla människor, vi bor på planeten, vi vill alla vara fria.
Att se på människor vi möter med tanken -jag vill dig väl, har en större påverkan än vi anar.

Med hopp om enande och förening
/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post30
« PreviousNext »