EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Ansvar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-03-11 09:48:16

Människan har nått höjden av dumhet och ignorans när hon fokuserar mer på separation och grupperingshetsande, mer på distraktioner som fördummar än kunskap som berikar, mer på yta än innehåll, mer på egen vinning än allas naturliga rättigheter.
Men höjden av dumhet är när hon varje dag sponsrar ondska, förstörelse, lidande osv. och samtidigt frågar sig varför välden ser ut som den gör, samt skyller ifrån sig på dem som hon tror styr utan att inse sitt eget ansvar i det att det är hon själv genom sitt offertänkande och sin passivitet som föder systemet och som lagt sitt eget ansvar i händerna på människor som inte vill henne väl.

Det är på tiden att människan synar sin egen dubbelmoral och tar ställning, vill hon bidra till mer förstörelse och lidande eller vill hon ta sitt ansvar som världsmedborgare och stoppa detta livsfientliga system en gång för alla genom att sluta lyda, agera och säga NEJ.


Dessa videos bär på viktiga budskap:

https://www.youtube.com/watch?v=GyMHCDqiKGw

https://www.youtube.com/watch?v=6qidYf_rTCo  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post63

Orsak och verkan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-03-09 14:48:40

En återkommande fråga som många människor ställer sig är hur de som styr vår värld (bakom dem vi tror styr) kan skörda så stor framgång och verka ostraffat trots illvilliga agendor och onda uppsåt, nästan som om de vore immuna inför naturlig lag, medan vi sällan kommer undan ostraffat och ofta drabbas av den ena svårigheten efter den andra. Svaret är enkelt, de som sitter på den makten i vår tid har inget att frukta när det gäller lagen om orsak och verkan (det vi även kallar karma men som bottnar i denna naturliga lag). Detta eftersom det inte är de själva som utför dåden, de är endast ordergivare och har därmed inte det yttersta ansvaret. De som styr är fullt medvetna om naturlig lag och hur det fungerar, de vet att lagen om orsak och verkan endast drabbar dem som utför själva handlingen, då det är de som bär det yttersta ansvaret.
Som medvetna, tänkande, kännande och förståndiga människor så kan vi se att alla inblandade självklart har ett ansvar, men när det kommer till Naturlig lag, vilken är verksam oavsett vår vetskap och tankar om den, så drabbas enbart den som utför själva handlingen av lagen om orsak och verkan. Argumentet ”jag lydde bara order”, kan aldrig åberopas och är aldrig en legitim ursäkt när en människa står inför rätta i livets domstol där naturlig lag råder, hon kommer alltid att få möta konsekvenserna inför sina handlingar. Det är sålunda de som utför orderna, de som tjänar sina överordnade, de som uträttar ärendena, de som lyder och följer order som har det yttersta ansvaret och är dem som får ta konsekvenserna av lagen.

Ytterligare en aspekt värd att nämna i sammanhanget är den ofta bortglömda men ändå viktigaste nyckeln i attraktionslagen - handling, att agera men med viss skillnad från stycket ovan. Människan gör fel när hon handlar och följer order som inte är moraliskt och samvetsmässigt försvarbara, när hon genom stöld (alla brott bottnar egentligen i stöld) och på ett eller annat sätt stjäl och inskränker någon annan levande varelses naturliga rättigheter, må det vara människa, djur eller natur. Men likaså gör människan orätt när hon inte agerar, när hon inte försvarar och säger NEJ till förstörelse, utnyttjande och inskränkning av hennes eller andras naturliga rättigheter mm. Hon gör sålunda fel när hon inte försvarar sina egna, andras människors eller djurs naturliga rättigheter till liv i frid och fred och när människan står passiv i en mörk tid och tillåter ondskan att sprida sig likt ett virus är det hon själv genom sin ignorans och brist på civilkurage som lagen av orsak och verkan slår tillbaka på.
Det räcker sålunda inte med att vilja väl och tänka positivt, vi behöver agera, sluta lyda och säga nej till detta livsfientliga system.
Ett bra citat som belyser mitt inlägg är detta: “You have to respect existence or expect resistance from the Universe”
Ju fler människor som förstår Naturlig lag och hur det faktiskt fungerar desto bättre rustade står vi, då kan vi ta tillbaka vår kraft och makt och leva i samklang med dessa lagar, istället för att som nu, bli drabbade av dem utan att förstå varför.

Lyssna med fördel på Mark Passio här, ca två minuter in.

Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post62

Om argumentering

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-13 18:38:31

Det finns ett värde i att upplysa, spekulera och att resonera, men jag ser inget värde i att argumentera (mer än möjligen när det gäller obetydliga personliga saker där man endast använder argument baserade på egna erfarenhet, men även där föredrar jag resonerande framför argumenterande).

I den bästa av världar så hade argumentation kunnat vara en bra sak, men inte i vår värld där människor har bekräftelsebehov och finner ett värde i att överträffa och känna sig bättre än andra, men huvudanledningen till att jag inte finner något värde i argumentationer beror på att hela systemet är byggt på lögner där de äldsta lögnerna är många tusentals år gamla. Och de allra, allra flesta människor av idag är inte allvetande utan går omkring och tror på massor av olika saker och har massor av teorier som inte är sanna, men som de tror är sanna och bara för att någon kan tala för sig och har många argument så betyder det inte att personen bär på sanning. Det är ett problem att människan i sin blinda tro blivit grundlurad om hur saker och ting förhåller sig genom att de förlitat sig på andras argument och när människor förlitar sig på andras argument förslappas de i sin egen kreativa tankeförmåga.

I argumentation hänvisas ofta argument och tes till forskning, utbildning, statistik, historia och erkända auktoriteters uttalanden, myndigheters rekommendationer osv men det finns en stor fara i att förlita sig på dessa och andra liknande hänvisningskällor när det handlar om att bilda sig en uppfattning, eftersom det allt mer idag visat sig att inget av det vi förlitat oss på stämmer, forskningen är mutad, utbildningsmaterialet är vinklat och syftar till att programmera människor till liktänkande där alla ska lära sig att memorera och repetera det som systemet vill att människor ska tro och tänka (oftast baserad på forskning mm som ofta är falsk) med ytterst lite utrymme över för eget tänkande, statistiken är skev och vinklad, historien är fylld av lögner, auktoriteter är mutade och många historiska auktoriteter tillhörde hemliga sällskap och var en del i en dold agenda osv. exemplen är många. Tydlig är i vilket fall delar av sanningen har hållits dold för oss och andra delar har förvanskats och kryddats med lögner.

Dessutom finns det ofta en ton av arrogans och därmed dömande i argumentationer samt att de ofta är befläckade av ilska vilken blir tydlig genom användandet av diverse härskartekniker och där behovet av att få rätt till varje pris är det som driver diskussionen, oavsett om man har rätt eller inte, bara för att vinna samtalet och ernå respekten och bekräftelsen som vinsten ger. För vad annars fyller funktionen av att vilja vinna? Bottnar inte den mer i ett bekräftelsebehov, en ”jag är den som vet mest, jag är bättre än dig” känsla, snarare än att vilja berika andra med kunskap och ta del av andras? Bakom alltför många tillrättavisningar och ”du gör/tänker/har fel” finns ett ego som gillar att peka finger och veta bäst i all ”välmening”. Det är framförallt ödmjukheten som saknas hos människor som rabblar argument i syfte att få rätt bara för sakens skull. Naturligtvis finns det undantag och men jag gillar inte att någon måste vinna eller få sista ordet och oavsett om de bär på sanning eller ej, så finns det långt mer utvecklande sätt att samtala på.


Därför är det enda sättet som jag ser det är att tänka själv, att syna och ifrågasätta allt, söka svar genom att ta del av olika material, sammanställa och smälta informationen och utifrån det skaffa sig en uppfattning och i detta arbete även lyssna både på magkänsla och intuition.

Själv är jag en innerlig sökare av sanning och är mycket intresserad av att ta del av kunskap och information på många områden och finner ett värde i att resonera med andra för att komma vidare i min förståelse men som alltid för min del så kommer jag alltid att söka/hitta/ tänka ut en egen förklaringsmodell eftersom jag vill se saker i ett större perspektiv och tänka utanför boxen för det finns alltid en ny box att öppna, människan är fortfarande inte allvetande och har ännu inte nått multidimensionellt tänkande och är därmed begränsade av sin nuvarande nivås perceptionsförmåga och kan därför inte förstå allt. Om jag är helt fel ute i antaganden och har gått vilse i felaktiga iakttagelser eller gör fel i en uppgift tar jag gärna hjälp av någon som vet mer, men jag kommer aldrig att uppskatta att någon anser att, att ha rätt i sak är synonymt med att ernå någon form av seger.

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post61

Uppfattningar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-12 18:14:24

Iakttagelse om uppfattningar. Varför verkar människor i allmänhet ogilla att andra människor är av skilda uppfattningar än dem själva? Varför investeras både tid och energi på att övertyga och omvandla andra människors tankar så att de är i linje med sina egna åsikter, och när detta inte går så används ofta olika härskartekniker såsom förlöjligande och dumförklarande mfl som ett sista steg i ledet att försöka omvända människors tankar.
Utgör olika uppfattningar och övertygelser ett hot för människor i allmänhet? Känner sig människor i allmänhet svaga när de inte får sina åsikter bekräftade genom andra? För varför måste människor ha samma eller åtminstone likvärdiga åsikter för att respektera varandra? Vad spelar det för roll om någon annan har en annan uppfattning? Kan vi inte se olika på saker och ändå respektera varandra bortom dömande? Är en människa endast sedd som resultatet av hennes övertygelser och döms och bedöms därefter?
Varför skapa konflikter av olika övertygelser i de fall de inte utgör något skada för någon? För så länge det inte handlar om att inskränka någon annan människas, djurs eller naturs naturliga rättigheter så finns det inget fel med att ha olika åsikter, tvärt om berikar det tillvaron med olika perspektiv.

Har människan inte kommit längre än till sandlådenivå? Har vi inte lärt oss något från historien?

Som ett aktuellt exempel på åsikthetsning, tag detta med huruvida jorden är rund eller platt, ett ämne i ropet för argumentation just nu, det enda syfte det hitintills tjänat är som en strategi i ledet att separera människor och skapa grupperingar och få dem att hetsa människor mot varandra vilket endast är till gagn för dem som sitter på makten i vår tid. Varför kan människor inte få ha sina uppfattningar om vilken form de anser överensstämmer med sina uppfattningar? Vad spelar det för roll vem som har rätt när dessa diskussioner får människor att fokusera på ett kritiserande och dömande av andra? Just nu känns Jordens formliga varande helt ointressant att lägga fokus på, i synnerhet när debatten är infekterad av ilska. Mer intressant är snarast att notera vad ilskan speglar, att den avslöjar en sårbarhet i form av en trigger som aktiveras när en människa känner sig hotad, vilket sker när hon själv är medveten om att hennes övertygelser inte är helt grundade.

Varför döma någon annan bara för att vi ser olika på saker? Det är ju en tillgång att vi gör det! Dessutom når all form av dömande utåt oss själva lika starkt och varför döma sig själv?

I fallet jordens form, har jag en egen teori som faktiskt inbegriper existensen av båda varianter, kan skriva om det framgent och jag har full förståelse och respekt för om andra inte finner värde i den, alla andra har rätt till sina egna uppfattningar.

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post60

Filmen The work

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 10:47:32

Dokumentären The work, vilken jag varmt rekommenderar, skildrar interner och volontärer i gemensam gruppterapi på Folsom fängelset i USA, är en mycket gripande och viktig film att se då den belyser vad varje människa behöver för att må bra och vad som kan ske när dessa behov nekas.

Känslor är naturliga och det är starkt att våga visa och ge uttryck för dem - det är sann styrka att våga visa sin sårbarhet. När vi nekas den möjligheten i barndom och sedan själva väljer att hålla tillbaka dem, så blir de från början naturliga känslorna, abnorma, de äter upp oss inifrån, och tar sig till slut destruktiva uttryck i våra liv.

Det viktigaste och finaste som finns är autenticitet, att vara sann mot sig själv och andra - alltid. Så i en tid av yta och tomhet där människor söker efter mening i tillvaron, välj att vara sann mot dig själv och andra.
Äkta människor berör.


http://www.imdb.com/title/tt5836866/?ref_=nv_sr_1
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post59

Relationsformulan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 08:56:35

För att ha och upprätthålla en välmående relation med en annan människa så finns det en mycket enkel och framgångsrik strategi. Naturligtvis är det av vikt att det råder en balans mellan givande och tagande i relationen, men den viktigaste nyckeln för en välmående och lyckosam relation är att på ett kontinuerligt plan, på olika sätt visa uppskattning i relationen genom att berömma (och i många fall även belöna) det du uppskattar hos personen och de beteenden du värdesätter, samt genom att öka toleransen med de beteenden som inte är uppskattade.

Den främsta anledningen till att klagande bör undvikas till varje pris är att kritik är den främsta anledningen till att relationer blir disharmoniska och tenderar att avslutas. Detta då det skapar en laddning av irritationen mellan parterna, vilket får båda att må dåligt. Minns även att det undermedvetna inte kan skilja på andra och sig själv utan tar allt som tänkts, sägs och känns personligt, därav blir ett yttre klagande och kritiserande personangrepp på sig själv.
Ytterligare en viktig faktor att inse är att all form av klagande verkar kontraproduktivt, då allt som klagas på intensifieras - alla beteenden som kritiseras och klagas på tenderar att öka.

Med andra ord receptet för en givande relation är:
1 Att visa och öka uppskattningen inför det du uppskattar
2 Öka toleransen inför det du inte uppskattar
3 Upphöra med all form av klagande och kritiserande
4 Håll en god balans mellan givande och tagande

Denna formula kan med fördel även användas i sitt eget inre self-talk, eftersom vår relation till oss själva är den viktigaste vi har och alla andra relationer speglas av våra egna känslor till oss själva. För att leva ett positivt och givande liv med hälsa och glädje är dessa faktorer sålunda lika viktiga att applicera till oss själva; att berömma sig själv över det vi uppskattar hos oss själva och ha överseende med det vi inte är lika förtjusta i. Att helt sluta klaga och kritisera oss själva för allt vi inte är som vi tycker att vi borde vara, sluta älta och kritisera oss för allt vi anser att vi borde gjort eller inte gjort, eller för att vi eller ser ut som vi anser att vi skulle vilja göra osv. Samt att ge oss själva balans i tillvaron genom att lyssna på oss själva och vår kropps behov.

Egentligen är det ganska enkelt, det är en Naturlig lag, att det vi ger energi till och fokuserar på får vi uppleva mer av i det yttre och känna mer av inom oss.


/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post58

Ära dig genom att ära andra

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-02-08 20:03:23

Ju mer en människa klagar och beklagar sig, ju mer hat, bitterhet och ilska hon ger sin energi till oavsett om hon riktar det utåt eller bär det inom sig, desto sämre mår hon och desto fler upplevelser av det hon klagar på/riktar ilska till mm får hon.
Ju mer du klagar över desto mer finner du att klaga över, ju mer ilska du känner över andra desto mer kommer andra att föda din ilska, ju mer du klagar på din kropp och ditt yttre desto mer kommer du att finna att klaga över. Det finns inga undantag, detta är naturlig lag.

Lägg även till att det undermedvetna inte kan skilja på fantasi och verklighet, på dröm eller vakenhet, det kan inte skilja på andra och annat, utan tar allt personligt. Sålunda leder all form av hat och ilska riktad till andra eller annat, till självsabotage.

Det handlar inte om att stå passiv i en tid när det mer och mer uppdagas vilka dolda agendor som ligger bakom skeenden vi upplever och vilket utnyttjande och övergrepp som människor utsatts för av ett fåtal makt- och kontrollgiriga ”vad-de-nu-än-är”. Nej, det handlar om att ta tillbaka sin kraft som en suverän varelse och släppa offrets klagande röst, för det finns ingen lösning i den, tvärtom försvagas individen och desto saker kommer det finnas att klaga på.
Lögner försvagar människor medan sanningen stärker oss. Att upplysa och informera sig om omständigheter är positivt men att fastna i att rikta ilska och klaga till höger och vänster bär inte på vare sig kraft eller lösning.
Vi behöver vår kraft och förtjänar alla att må bra och vara våra egna mästare, genom att ära livet och varandra kan vi även känna äran och glädjen den medför inom oss själva och det ger oss all den positiva näring vi behöver för att stå starka och klarsynta i en omskakande tid.

Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post57

Bokstavstrogenhet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-06 12:29:51

I fiskarnas tidsålder som vi fortfarande befinner oss i (dock i sluttampen), bär människan hybris när hon kallar sig upplyst så länge hon fortfarande tror på sagor som faktiska skeenden och tillber Gudar som aldrig funnits och ärar människor som aldrig existerat. Hon är inte upplyst så länge hon utför riter som hon aldrig förstått avser något helt annat, bär symboler som inte representerar det hon tror att det representerar. Hon är inte upplyst så länge hon läser saker bokstavligt när de är ska förstås som metaforer och liknelser. Den bok vi kallar bibeln är fylld av olika böcker nedtecknade av olika människor, med texter hämtade från gamla skrifter, historier, myter, legender och från hörsägner, där man valt bort vissa texter (exempelvis Enochs bok), skrivit om andra texter och feltolkat meningar och gjort felöversättningar. I den gamla tiden skrev man texter som metaforer och liknelser, vilka ej ska förstås och läsas bokstavligt, vilket även står i omnämnt på olika sätt i bibelns böcker tex: 2nd Corinthians 3:6. Who has made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter kills, but the spirit gives life.

De skrivkunniga med tolkningsföreträde i historien bär sålunda stort ansvar inför vår tids skeenden då de i sina texter har haft makten i sina händer att programmera en hel värld att tro på sagor. Möjligen har det funnits ett syfte med att skriva så att bara ett fåtal ska se klart vad som ämnas och att det var så de, som nu, kunde och kan ”skilja agnar från vetet”. De som vet vad symbolerna betyder och förstår att tolka skrifter metaforiskt förstår vad som ämnas, medan de som läser och ser saker bokstavligt alltid kommer att vara blinda inför vad som faktiskt avses och kämpa för att behålla sina övertygelser. De flesta människor har trott på en historia som egentligen representerar något helt annat, men då de satt sådan tilltro för historien, och investerat och utvecklat så starka känslor inför karaktärerna i historien vill de inte att det bara ska vara en saga och metafor.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.
Säkerligen det finns säkert än mer funktioner och syften med dessa skrifter. Men om de tolkas bokstavligen fördummar och förblindar de människor. För i sin omedvetenhet verkar människan som ett får som följer och (vilse-)leds av fåraherdar i ulv-klädnader (de som sitter på makten i vår tid). Och så länge hon inte kan se bortom orden och förstå det underliggande budskapet är hon dömd att upprepa historiens läxor om och om igen.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.

Som en intressant notis om hur små felaktigheter och misstag i översättning och tolkningar kan förtrolla en hel värld och vilka konsekvenser det kan få är ordet virgin (dvs oskuld vilket i sig är ett negativt anslående ord för att markera en ståndpunkt) när det omnämns i bibeln är det i ursprunget översatt från det grekiska ordet almah vilket betyder ogift eller maiden (mö) och säger ingenting om sexuell aktivitet utan kan lika gärna appliceras på en prostituerad kvinna, ändå har denna tolkning lagt grunden för en hel världs övertygelser och förfulat den kvinnliga lusten genom historien och förenat en kvinnas sexuella njutning som synd- och skamfullt. Virgin symboliserar virgo, dvs. jungfruns tecken i zodiaken och vilken föder fram sonen (sun) solen.

Ord har makt och orden ”äger” oss så länge vi är omedvetna om dess kraft och påverkan på oss.

/Emma


  • Comments(1)//blogg.emmaklara.com/#post56
« PreviousNext »