EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Tid att vakna

NwoPosted by Emma 2016-02-20 20:24:20

Det är ett spel som pågår över våra huvuden, för vissa är uppenbart, några anar det, andra blundar in i det sista och vissa är helt blinda.

Detta spel styrs av mörka aktörer, en global elit som inte har varken människors, djurs eller naturens liv i sina intressen, det enda de ser är pengar och makt, det jobbar hårt för att decimera världens befolkning och de jobbar på många plan. Vi är inte fria människor, vi är födda in i ett system som inte är livsvänligt och vi är slavar i detta system.

Dessa eliter spelar ett spel där de skapar situationer och omständigheter i syfte att få spelbrickorna, dvs oss att agera enligt deras planer.
Deras verktyg är många, tex. vaccinationer, GMO, TTIP, chemtrails, virus, kemiska ämnen i maten, mediciner, fluor, elektromagnetisk strålning osv. allt för att göra oss sjuka och sterila och för att vi ska öka vår konsumtion. Samtidigt förbjuder de mer och mer det som egentligen är naturligt och bra för oss, alternativmedicin och örter förbjuds och förlöjligas mm.
De använder media för att styra och påverka oss och de skapar falsk flagg-operationer för att lura oss.

Massinvandringen är ett annat verktyg. De initierade katastrofen i flera länder i Mellanöstern genom att betala legosoldater för att de skulle terrorisera befolkningen, för att på så sätt stjäla dessa länders tillgångar och få människor att fly. Många människor har flytt men tillsammans med dessa flyktingar har människor som inte är flyktingar passat på att följa med i strömmen, lycksökare som vill ta del av vår välfärd samt även IS-soldater. Många av dem som kommer är även extrema islamister som inte vill integreras utan anser sig överlägsna och tror sig ha rätt att straffa kvinnor, homosexuella och icketroende i sin guds namn, vi är de otrogna och vi ska straffas på grund av det, de vill att Sverige ska bli islamskt. Detta går hand i hand med elitens önskan som hoppas på inbördeskrig.

Den globala eliten äger politiker våra politiker, våra myndigheter, vårt domstolsväsende, våra banker, vår media, vår skollitteratur, de mutar forskare och höga tjänstemän och går in i våra datorer och sociala medier för att kontrollera oss mm.

Deras mål är en decimerad befolkning och de som lever kvar ska vara korkade och följsamma, eliten önskar en förintelse av vita människor (i enlighet med Kalergiplanen) och slutmålet är världsherravälde.

På grund av det som sker nu, när den svenska välfärden håller på att förstöras, när de styrande kör med omvänd robin hood-mentalitet, och låter oss svenskar få veta hur mycket pengar som ska gå till asylsökande fast det från början inte fanns några pengar osv. tror många att våra politiker blivit vansinniga, men jag tror att de vet mycket väl vad de gör, de fattar dessa galna beslut av ett syfte... syftet är att få svenskar att känna både ilska, vanmakt, frustration och sorg och gärna allt tillsammans i en enda stor känslosoppa. Vi retas med andra ord upp på alla sätt för att vi ska känna ilska och rikta den mot varandra och mot olika grupperingar. Sedan kommer de att sätta in en militärpolisstyrka mot oss.. allt vi säger och gör kommer att vändas mot oss, det gör det redan för dem av oss som talar sanning och ser igenom deras spel, våra röster smutskastas eller tystas..

Men det är dags att vakna nu, verkligen dags. Vi kan stoppa dem, de är ett fåtal, vi är massan. Men fler människor behöver vakna och gå samman i en enhet, för att stoppa dessa onda människor som parasiterar vår värld.
  • Comments(7)//blogg.emmaklara.com/#post10