EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Att vara vaken

NwoPosted by Emma 2016-02-23 09:50:40

När jag skriver mina inlägg och lägger upp dem i olika grupper på Fb blir jag ibland ifrågasatt om jag diktat ihop på allting med hänvisning till en alltför livlig fantasi mm. Detta tror jag är ett fenomen som de flesta vakna människor får erfara, både på nätet och i sin omgivning. Att förlöjliga dem som vågat syna sina övertygelser och är öppna nog för att tänka utanför boxen är vanligt och det beror på att människor är rädda, de förlöjligar annorlunda och tänkande människor eftersom dessa människors övertygelser hotar deras verklighetsuppfattning, vilken de investerat i lite för mycket i, ja närapå identifierat sig med. Därför krävs det mod att tänka utanför boxen eftersom det kan innebära att man riskerar att bli utsatt för förlöjligande mm..

Det finns väldigt lite sann fakta i den verklighetsbild som vi serveras, inte ens det som påstås vara fakta är fakta, en uppmaning är därför för alla i denna tid att tänka själva, söka information (som inte är ägd av de styrande inom systemet) och dra egna slutsatser. Att stirra sig blid på påstådd fakta är tyvärr en av anledningarna till att vi kunnat bli så överkörda. Historieböckerna är falska, medias rapporteringar är vinklade i bästa fall och falska i värsta fall, forskare mutas och presenterar falska och vinklade undersökningar, politiker ljuger osv. Vi lever i en värld så full av lögner så att bli kallad konspirationsteoretiker eller bli kallad att ha en livlig fantasi inte är någonting negativt längre, snarare är det ett sunt uttryck för en tänkande människa, en alternativ benämning skulle vara omvärldsanalytiker.

Jag skulle verkligen önska att det var så väl, att jag hittat på allt det som jag tar upp jag skriver om, det skulle vara underbart! Men idag vaknar människor och kommer fram till samma insikter, de ser vad som pågår, de inser att de blivit lurade och de vill ta reda på sanningen, och ju mer de gräver och nystar, läser och tar del av desto mer växer samma bild fram och det är ingen vacker bild. Sanningen finns därute med det kräver mod att se den. Modet att ifrågasätta sina övertygelser och modet att tro på sanningen även om vi riskerar att bli förlöjligade och tystade av dem som inte vill se det uppenbara.

Det enda som är positivt med att alla svar inte finns serverade är att människor tvingas tänka själva och tar eget ansvar i att ta reda på sanningen och genom det, bryter de sig loss ur offermentaliteten, vilken är huvudanledningen till att vi kunnat hamna i denna situation från början. Sanningen är en otroligt stark kraft som kommer att gör oss fria som det heter. Tills dess får vi som är vakna, stödja och stärka varandra.

Samtidigt kan man fråga sig om vi varit de sovande, och om några människor varnade oss om att vi stod inför en annalkande katastrof och katastrofen sedan var ett faktum, så skulle vi säkert bli arga på dem för att de inte försökte väcka oss snabbare.

Så vi som är vakna, vi gör ett bra jobb :)

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post12