EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

"Godhetens" pris

NwoPosted by Emma 2016-02-26 14:26:04

Människor som förespråkar massinvandringen nu verkar leva i en verklighet som avsevärt skiljer sig från dem som ser ett stort problem som växer sig större för varje dag. De ”goda” asylförespråkarna verkar lida brist på en väsentlig insikt.. de ser inte att de i sin ”godhet” håller på att gå sin egen undergång till mötes, en undergång som drar med sig deras barn, andra svenskar, den svenska kulturen, våra traditioner och samtidigt även alla människors som flytt hit från krig och förtryck – alla äkta flyktingar.

Den övertygelse som dessa människor bär på och som i detta fall skymmer deras klarsyn handlar om en tro på att alla människor vill varandra väl och att bara människor blir väl behandlade så kommer de att vara vänliga tillbaka. Bristen på ifrågasättande av nyhetsinformation tillsammans med tron på våra politikers välvilja för folket, har skapat naiva människor.

Det går inte att vara för mänskliga rättigheter, för jämlikhet och samtidigt vara alltför tillmötesgående med islam och dess extremism. Det är mer en ideologi än en religion, en totalitär ideologi där förtryck av kvinnor, homosexuella och icke-muslimer rättfärdigas och till och med uppmuntras.. De har inte för avsikt att integreras, de vill ta över. Att som någon uttryckte, blanda kaniner och krokodiler i samma bur är därför inte realistiskt. .. för bland flyktingarna som kommit hit, finns ett fåtal sanna flyktingar, många lycksökare men även flera Is-soldater.

Denna artikel är intressant i sammanhanget: http://www.svd.se/att-hata-islam-ar-inte-en-fobi

"Kort sagt/..../ ökade kunskaper om en del förtryckande islamiska praktiker kan inge samma rädsla hos vissa svenskar som gjorde mig så pass rädd att jag inte bara lämnade utan också vände mig mot islam."

Läs även Sohelia Fors facebookinlägg i sammanhanget här: https://www.facebook.com/soheilafors/posts/832013870261133

"Nu känns det som 1978 i Iran igen. Samma film spelas upp igen. Moderata muslimska kvinnor i Sverige har också sjalen i väskan, precis som vi hade. De tvingas bära slöja för att inte råka ut för närmanden och övergrepp i förläggningar och förorter. Judar i Malmö och kristna flyktingar från Mellanöstern har förstått vad som händer och fattat samma beslut. De har börjar packa sina väskor för att lämna Sverige. De vet att det är dags att flytta vidare. Vi som är födda i Mellanöstern är inte förvirrade. Vi vet vad som kommer."

De sanna flyktingarna vet detta, de har flytt till Sverige av en anledning, men det de flydde från har nu kommit till Sverige, tack vare svenska människors ”goda vilja”. De sanna flyktingarna känner igen tecknen i det som håller på att framskapas nu i Sverige och de har börjat packa sina väskor för att lämna det land som för dem en gång stått för demokrati och frihet.

Allt detta håller på att förändras, många svenskar har blivit så förblindade av att ”vilja andra så väl” att de inte kan se klart, det förnekar att det finns ondska även när den är uppenbar... De till och med försvarar den och ursäktar våldsbeteende snarare än att inse att de haft fel. Men i försvarandet och upprätthållandet av sin eget försvar av att inte vilja inse så vaknar deras inre mörker till liv. Fula ord, ilska och även våld riktas mot människors som försöker uppmärksamma detta problem. Deras godhet blir härigenom ett uttryck för en skenhelighet, eftersom deras goda intentioner bara är riktade åt ett håll, åt det andra hållet visar de sina rätta jag.

Jag har funderat mycket över vad som får dessa människor att fortsätta hålla fast vid sina övertygelser på bekostnad av sitt eget liv, sitt land och sin kultur och kommit fram till att det handlar om en försvarsmekanism, nämligen förnekandet. Om de skulle syna sina övertygelser och se klarare på vekligheten så skulle de inse att haft fel och det tror jag skulle innebära en känsla av skam vilket skulle vara alltför svårt för dem att känna, så de använder alla sina försvarsmekanismer för att få tyst på dem som påtalar det som de vägrar att inse.

Människor som litar blint på politiker och media, inser inte att krisen i Mellanöstern är en skapelse av den Globala eliten för att stjäla ländernas naturresurser men även skapa kaos i Europa för att initiera ww3 i syfte att få världsherravälde. Massmigrationen är ett vapen mot oss för fullfölja Kalergiplanen i förintandet av vita människor.


Vi måste kräva nolltolerans för brott som begåtts av asylsökande och utvisa dem tillsammans med alla dem som inte vill integreras. Vi måste göra det innan det är för sent, och vi måste stänga gränserna innan folkstormarna börjar på allvar..
Låt oss gå samman och säga ifrån nu, för oss själva, för våra barn, för Sverige och för allt det som är fint med vårt land. Vi har rätt att finnas, vi har rätt att leva och må bra i vårt land.


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post14