EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Gå samman

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-03-02 19:46:33

Det går fort nu.. allt snabbas på och innan vi märker ordet av kommer Sverige, som vi minns det snart att vara ett minne blott…

Mainstream media har mycket att stå till svars för i det som sker nu, de är helt är korrupta och vinklar sina nyheter i syfte att separera människors och dela in dem i olika grupperingar och sedan hetsa dessa grupperingar mot varandra.
Ett annat syfte är att på ett subtilt sätt informera människor om att det är fel att kritiskt granska, ifrågasätta och tänka själva, medierna gör det genom att smutskasta och svartmåla människor som vågar göra just detta, och använder dem som varnande exempel för hur det kan gå om man inte lyder och är en god medborgare. Detta skapar följsamma människor som lyder de styrande till punkt och pricka. De lyder av rädsla, respekt och även en viss förtjusning eftersom de finner en viss glädje över att tillhöra en grupp som är ”bättre och godare” än den andra. Att lämna den gruppen är inte tryggt, då kan man riskera att bli utsatt för påhopp och även bli förknippad med -istord. Så de blundar medvetet för att slippa ta ställning, men samtidigt är de medvetna om att de ljuger för sig själva och eftersom självsvek skapar självhat, bär de på mycket inre ilska, vilken de får utlopp för genom att rikta den mot de människor som påminner dem om att de ljuger för sig själva, nämligen dem ”dåliga människorna” som ser problemen och vågar ifrågasätta systemet.

För dem som har öppna ögon och synar var hatet och ilskan frodas och uttrycks som mest är det uppenbart från vilket håll det kommer…

I takt med att människors har fullt upp med att vara arga och upprörda på varandra och kalla varandra för olika –istord så håller En fasciststat på att framskapas mitt framför våra ögon.
Beslut fattas helt över våra huvudet men allt för få är vakna nog för att se vad som pågår..

Media är sålunda ett viktigt verktyg i framskapandet av maktelitens agenda.
För varje dag tas mer rättigheter bort från oss... Natomedlemskapet är snart ett faktum och skapandet av ww3 går i allt snabbare takt, handelsavtalet TTIP likaså, kontanterna börjar försvinna, GMO har börjat inplanteras, åsikter registreras, lag om tvångsvaccinering diskuteras, miljardbelopp spenderas på massmigrationen på bekostnad av svenskar som redan befinner sig i utsatta grupper, sharialagar har accepterats i svensk domstol, kriminaliteten ökar alltmer men svenskar har ingen rätt att försvara sig, flickor och kvinnors friheter inskränks (inte som ett måste men som en rekommendation), nedmonteringen av välfärden ökar för dag, angiverisamhället är på frammarsch, microchipping av människor börjar introduceras, vår kultur och historia håller på att suddas ut och försvinna, vi har inte rätt att få känna stolthet över vår nationalitet, omvänd rasism är vardag för många svenskar men tystas ned med argumentet att det inte existerar, att ha en bild på svenska flaggan som i detta inlägg anses som rasistiskt osv..

Sverige är inte perfekt och svenska folket har generellt sätt både bra och dåliga egenskaper precis som alla andra folkslag har, men vi har rätt att få existera och få vara dem vi är och vi har rätt till vår kultur och vår historia. Vi bär inte skulden för all världens lidanden och orättvisor och vi kan inte ta hand om alla som lider i världen, vi har inte ens resurser att ta hand om oss själva.

Så om du tror på mänskliga rättigheter och frihet så det är hög tid nu att vakna och, som en fin nyfunnen vän till mig uttryckte, finna minsta gemensamma nämnare och gå samman i enhet för att tillsammans stoppa denna utveckling innan det är för sent!

  • Comments(2)//blogg.emmaklara.com/#post18