EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Denna tid

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-09-07 11:41:17
Nu har det gått en tid sedan jag skrev något här, min sommar har varit fylld av upplevelser och växande som fått mig att ta ytterligare några steg på insikternas trappa. Denna text handlar om eget ansvar inför den tid vi står inför.

Mycket är på gång att ske i höst. Astrologen Michelle Karen https://jonettecrowley.wordpress.com/2016/09/06/astrologically-a-time-of-balance/
Talar om att vi nu i September går in i en femårsperiod där många förändringar kommer att ske och för dem som känner till Bashar så säger han: "In the fall of your 2016 (October), everything will change /.../. So it is a very, very good idea to get in alignment with yourself".

Planeten och mänskligheten är på väg in i ett skifte, vi står på tröskeln nu när allt det som tillhör det gamla paradigmet, allt det som inte tjänar oss längre, kämpar hårt för att hålla sig kvar, skuggor och mörker kommer upp till ytan och det ser bitvis obehagligt ut. På ett personligt plan pågår också en utrensning, gamla oförlösta känslor, präglingar och övertygelser kommer upp till ytan för att kunna frigöras. Den kollektiva energin av mänskligheten bär på mycket oro och rädsla inför framtiden.

Men oavsett vad som är på gång att ske så är det upp till oss själva hur utkomsten kommer att bli, om den blir positiv eller negativ, vi är inte offer för de yttre omständigheterna. Om vi väljer att se på det som är på gång att ske med positiva ögon, se att det är på tiden att detta skifte sker, då det gamla paradigmet inte längre tjänar något syfte, så kommer vi att få en positiv utkomst av det. För det vi fokuserar och ger vår energi till är det som växer och ökar.

Vi är kraftfulla skapare av vår verklighet, men de flesta har inte insett det ännu. Vi skapar världen vi ser och den yttre verkligheten är endast en reflektion, en spegel av det vi bär inom oss och det som finns i det kollektiva fältet, av den anledningen är det inte optimalt att fokusera på rädsla och allt annat som man inte önskar mer av. Det är svårt att ta till sig detta, jag vet, men som jag ser det finns det egentligen ingen vits med att fokusera på omvärlden och det som sker när den reflekteras som mörk och negativ. Bättre att fokusera inåt och börja acceptera, älska och stärka sig själv, då blir den yttre reflektionen också ljusare och fredligare, då inre frid skapar yttre fred.

Visst finns det mörker men det lever på att man ger det energi, såsom rädsla, hat, frustration, oro, ilska osv. alla dessa känslor får det att växa och det ger dem som bär på detta mörker, mer makt, makt över oss, för de ser att de kan styra oss. Att fokusera på ljuset inom sig själv får dessa att minska sin makt. Vi är så mycket mer kraftfulla än vi någonsin vågat tro, och dessa begränsande tankar om oss själva har gynnat alla dem som inte vill oss väl.

Alla människor bidrar genom det de sänder ut i form av tankar, ord, känslor och handlingar, att fråga sig själv vad man vill bidra med och vad man faktiskt bidrar med är ofta olika saker. Därför är det bra rannsaka sig själv och fråga, vad bidrar jag med? Ökar mitt bidrag kärleken eller hatet i välden? Så fråga dig själv, vad vill jag bidra med i denna tid? Vill jag öka rädslan och därmed mörkret i världen, eller vill jag bidra till en positiv utveckling för världen? Ökar jag distansen till och separationen mellan människor, eller bidrar jag till förening och enhet?

Detta val att välja hur vi vill bidra och vad vi vill fokusera på är extra viktigt i denna tid, då våra tankar, känslor, intentioner och det vi fokuserar på manifesteras i det yttre i allt snabbare takt. Vi har alla ett stort ansvar inför utkomsten av allt som sker och är på gång att ske, så välj med omsorg vilken värld du vill bidra till att skapa och vad just du vill bidra till.

Det gör hela skillnaden.

Att stödja rädslobaserade tankar, teorier både inom sig och utanför, samt omge sig med människor som begränsar och väljer att fokusera på rädsla är out of date. Jag har lärt mig läxan en gång för alla i sommar och det är nolltolerans som gäller nu för min del.

Med värme

/Emma

  • Comments(3)//blogg.emmaklara.com/#post27