EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Separation används som en distraktion

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-03-18 07:28:02

En förlängd text av mitt tidigare inlägg om separation:

Det finns många lögner därute i syfte att separera och vidga klyftorna mellan människor, illusionen om separation ligger bakom dem.
Att människor i olika grupperingar är upptagna med att rikta ilska mot andra tjänar dem som inte vill att vi ska vakna och se igenom allt det vi utsatts för under så lång tid, och även vakna till en andlig aspekt av vem vi är.
Så länge vi bara riktar våra blickar mot varandra med filtret av separation, har vi ingen möjlighet att påverka dem som ligger bakom allt som sker. Att lära sig att se igenom och se bortom klyftor separationsfällor är en viktig nyckel i att navigera rätt i denna tid, allt annat är bara bortkastad tid och energi som försvagar och leder oss vilse.

De försöker genom olika verktyg och strategier ta bort mänskligheten från oss och göra oss till robotar, robotar utan medkänsla, utan välvilja för andra än sig själv, de vill skapa hårdhet och känslolöshet, fördumma oss och göra oss sjuka. Verktygen är många, jag nämner några;

Religioner, att utnyttja människor längtan efter kontakt med sin själ och källan av allt som är, genom att använda Guds namn för att kontrollera och få människor att lyda.

New age; att genom ett visst mått av sanning blandat med lögner vilseleda öppna människor in i en bubbla av begränsande och fördummande tankesätt som snarast ger uttryck för verklighetsflykt.

Maten vi äter (att äta döda djur som lider och torterats skapar känslolöshet hos ätaren),

Syntetiska ämnen i maten, luften, vattnet, drycker, mediciner, vacciner mm, fyllda med kemikalier som omprogrammerar våra hjärnor och stänger av vissa system, samt gör oss sjuka och försvagade.

Strålningen i vår vardag, allt från smartphones, wi-fi, mikrovågsugnar, mobilmastar, el-nät, skalärvågor mfl. i syfte att begränsa oss, fördumma oss och göra oss sjuka.

MSM de fyller oss med bilder och scener via filmer, tv, dataspel, tidningar mfl, med så mycket våld, råhet och plågor att vi helt enkelt blir avtrubbade inför andras känslor och lidanden.

I separationerna gör man allt man kan för att splittra människor med intention att skapa hat, så att vi helt slutar bry oss om varandra, en del i detta handlar om att få fler och fler män och kvinnor att känna avsky inför varandra, via porrindustrin, via ”feminismen av idag” mm, så att vi inte ska reproducera oss.

Deras lakejer inom partier, företagsjättar, media och kändisskap mm jobbar hårt för att ytterligare lura in människor i grupperingar och använder förlöjligande och ofta indirekta hot om skuld och skam, för att få oss att inte våga ge uttryck för det vi känner om det vi upplever i vår verklighet.

Att lyfta blicken och lära sig att se att allt är strategier i ett fult spel mot människor, att se de bokomliggande motiven till varför och i vilket syfte saker sker och bestäms, ger svaren på vem och hur. Vem tjänar på att människor riktar ilska mot varandra? Varför vill man distrahera och separera, ja rent av hetsa människor mot varandra?
De som styr, fruktar vår förening, de räds oss när vi står samlade i enhet, för då vet de att deras tid är över, då vet de att de inte kan utnyttja oss längre. För när fler och fler vaknar och bryter sig loss och går samman med andra som också vaknat till insikt om spelet som sker över våra huvuden, då kan de inte styra oss lika lätt, då kan de inte kontrollera oss lika lätt, då kan vi en gång för alla bryta oss fria till ett helt annat sätt att leva, bortom all kontroll, bortom all lögn, all girighet och ondska.

Vi har mer gemensamt med varandra än med det syntetiska system som vi är födda in och nu mer än någonsin behöver vi se igenom lögnen om separation på alla plan, och förenas för att framskapa en värld som bygger på samarbete med ansvar, välvilja och respekt inför allt liv. Vi är alla människor, vi bor på planeten, vi vill alla vara fria.
Att se på människor vi möter med tanken -jag vill dig väl, har en större påverkan än vi anar.

Med hopp om enande och förening
/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post30