EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Relationer

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-23 08:51:03

Det är svårt att leva i glädje och tacksamhet över livet och uppleva inre frid när man samtidigt ser på sig själv och sin tillvaro utifrån offermentalitetens perspektiv, vilket de flesta av oss gör så länge vi inte inser att vi alla är kraftfulla skapare av den verklighet vi upplever och därför har all möjlighet att förändra vår tillvaro och verklighet.

Men i tron på vår personliga och kollektiva begränsning och separation är det därför lätt att rikta tankar av negativitet till andra människor som vi på något sätt möter på vår väg vilka vi inte känner glädje inför. Ändå är det viktigt att se hur dessa interaktioner på olika sätt hjälper oss på vår väg.
Ett sätt att se på det är att vissa människor finns i våra liv för att bekräfta oss och påminna oss om vilka vi är, vilket ger en upplyftande känsla, andra människor spelar rollen av att påminna oss om våra sår och våra övertygelser om oss själva, det vill säga, allt det vi bär inom oss som behöver läkas och frigöras. När vi läkt dessa sår kommer vi inte att attrahera människor som speglar dessa, då de inte längre existerar inom oss. Andra människor finns där för att visa oss vad det är vi inte vill uppleva och ha mer av, vilket är en värdefull insikt, då det hjälper oss att inse vad det är som vi faktiskt vill leva i och uppleva. Ytterligare andra tjänar som perspektiv för att visa oss alla möjligheter som finns att välja av allt och kan påminna oss om att, om de kan så kan vi själva också uppnå det vi längtar efter i våra liv.

Med andra ord har alla vi möter ett stort värde i våra liv, då de hjälper oss i vårt växande, därav är det lätt att känna tacksamhet inför deras bidrag, tacksamhet över att alla människor vi träffar och som finns eller funnits på ett eller annat sätt i våra liv, hjälper oss på vår väg. Att se det och känna det på djupet får oss att expandera och leder in oss till ett liv med inre frid och glädje.

Med tacksamhet
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post36