EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Skuldbeläggning

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-08-17 11:03:10

Skuldbeläggande och dömande utåt är att lägga ansvaret utanför sig själv och ger uttryck för offermentalitet vilket bidrar till ökad separation och därmed ökat hat i världen. Skuldbeläggning och dömande inåt är också ett uttryck för offermentalitet som i lika hög grad bidrar till separation vilket genererar mer hat i världen, då vi alla är kopplade till varandra eftersom vi alla, oavsett världsligt ursprung eller val av epitet alla tillhör den mänskliga rasen och är komna från samma källa vad vi än väljer att kalla den/det.

Vi har alla naturliga rättigheter och skyldigheter, våra rättigheter är att få leva i frid, fred och frihet och att ha fri tillgång till moder jords helande element av rent vatten, ren luft och ren mat, och tak över huvudet, att ha rätten till våra tankar och kunna ge uttryck för dem, att vara fria att röra oss vart vi vill och ha rätt att försvara oss själva om våra naturliga rättigheter inskränks. Våra skyldigheter är att respektera andra människors och alla andra levande varelsers naturliga rättigheter och vara djurens och naturens förvaltare, och i det respektera planeten, vår allas moder jord.

När vi ger uttryck för att skuldbelägga utåt visar det på inre sår av att känna sig skyldig till det vi anklar andra för, när vi ger uttryck för en känsla av inre skuld stagnerar vi i vår utveckling och fastnar, både dessa former av skuld är komna av inre sår som behöver adresseras, tills de gör det och så länge vi flyr från vårt eget ansvar är vi kvar i offertänkandets varande och det kommer alltid att finnas dem som utnyttjar det. Att se sitt ansvar och inse hur stark vår påverkan är på alltet, är en nyckel till frihet, frid och fred inom oss och i det yttre.

Vårt fokus i varje nu är vår bidrag till alltet.


Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post43