EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Lyssna från hjärtat

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-08-18 12:01:45

Om fler och fler människor skulle lära sig sant att lyssna utifrån hjärtat, så skulle världen vara en lättare plats att leva för de flesta av oss.
Som det är idag så har många människor taggarna utåt och ger uttryck för att vara mycket lättkränkta. Detta då de identifierar med sina övertygelser och nästan alltid tenderar att vara på sin vakt och redo att försvara dessa övertygelser. De är på ett sätt fulla av sig själva och har ingen plats över för andras perspektiv och det verkar som om andras perspektiv ofta är ett hot mot dem, eftersom det hotar deras övertygelser, och eftersom de identifierar sig med dem, så kommer de att kämpa för att upprätthålla dem. Detta då en av de djupaste rädslorna hos människan är att förlora sin identitet.
Att ha rätt verkar likaså många gånger vara viktigare för många än att vara vänlig och öppen.
Det finns orsaker till för varför människor är rädda och osäkra med vem de egentligen är och varför de håller fast vid sin tro så starkt, och det handlar om den indoktrinering och programmering vi alla mer eller mindre har tvingats genomleva i barndom och uppväxt.

Men vi är mer än våra övertygelser, vi är skapare, inte offer och det enda sättet för oss att befria oss från programmeringarna och bli dem vi egentligen är bortom begränsning, är att ifrågasätta alla dessa övertygelser som vi använder som ett tolkningsfilter i varje interaktion eller upplevelse.

Livet innebär konstant förändring och utveckling, men om man inte är öppen, hur då kan man då förändras?

Detta är ett bra citat i sammanhanget.

Emma Klara
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post45