EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Vägen ut ur systemet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-17 18:37:48

Lögner försvagar människor och skapar inre och yttre dissonans medan sanningen stärker människor och skapar inre och yttre harmoni. Sanningen hur smärtsamt upplysande den en kan vara för ett nyvaket öga så är den vår väg till frigörelse från förslavningen. Att vakna och se sanningen om vår tid är steg ett.

Steg två är att återvända till sin inre blueprint, till det naturliga och till naturen, att göra medvetna val i sin konsumtion och ta aktiva steg för att gå utanför systemet så långt det är möjligt genom att leva mer off-grid och gå samman med andra människor som också gör det. Då blir det lättare att tänka klarare och agera, det blir som en mental detox.

Steg tre handlar om att agera och på djupet förstå vad medvetande egentligen är och att vi själva har kraften att frigöra oss från begränsning och omprogrammera oss själva och därmed tillvaron. När människor förstår vilka de är bortom vad systemet intalat henne att hon är, så finns ingen gräns för henne, då tar hon tillbaka sin kraft och när fler och fler människor gör detta så tappar de som styr, kontrollen över oss. Vi behöver också enas som människor, att se att det inte finns något vi och dem, att vi alla hör ihop som olika celler i en och samma kropp, med de insikterna blir alla former av separationstänkande att avfärda som systemfel.

Att gemensamt säga nej till maktkaparnas försök att kontrollera oss och manipulera oss är också nödvändigt. Det går att nå och omprogrammera dem som ännu inte är helt robotiserade även om de som styr gör allt i sin makt (och de går även fortare och fortare fram nu) för att göra människor mer och mer programmerade genom olika metoder till exempel, få dem beroende av teknologi och syntetiska ämnen i syfte att robotisera dem helt och därigenom skapa avatarer eller cyborgs (dvs en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar).

Det är av vikt att samtala, samskapa och arbeta med människor som bär medvetande och har öppna ögon inför omvärlden och att det som kännetecknar dessa (och den naturliga människan) är empati och insikten om att vi inte ämnar knäböja inför eller lyda en yttre auktoritet oavsett om det handlar om AI (artificiell intelligens) eller Saturnusdyrkare.

Att bokstavligen bli anarkister, anarki i sin sanna bemärkelse betyder utan härskare, det betyder inte utan regler som många av dem som kallar sig för anarkister av idag verkar tro. Men för att leva i ett samhälle utan yttre härskare behöver människan vara sin egen monark och följa och respektera naturlig lag och besitta en hög moral.

Tappa aldrig hoppet om vad medvetna människor tillsammans kan göra och skapa, det finns en väg ut.

/Emma

















  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post48