EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Musik som ett vapen

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-18 13:39:32

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” -Nikola Tesla

Majoriteten av den musik som skapas och spelas över världen är idag inställd på 440 hertz och har varit det sedan International Standards Organization (ISO) godkände den som standard 1953. Denna frekvensskala har en ohälsosam effekt på och genererar anti- socialt beteende i människors medvetande, då den skapar inre dissonans.
Den ursprungliga frekvensskalan där A = 432 Hz är en inställning som matematiskt överensstämmer med universum. Musik baserat på 432 Hz överför fördelaktig helande energi, eftersom den utgör en ren ton av matematik som är grundläggande för naturen.
440 Hz är en onaturlig standardinställningsfrekvens, borttagen från symmetrin av heliga vibrationer och övertoner och används som ett vapen i krigsföringen mot människors medvetande. Dessutom stimulerar dessa toner kroppens kontrollorgan - hjärnan - till disharmonisk resonans, vilket genererar dissonans, ohälsa och aggression. I en tidning med titeln "Musical Cult Control" skriver doktor Leonard Horowitz: “The music industry features this imposed frequency that is ‘herding’ populations into greater aggression, psycho social agitation, and emotional distress predisposing people to physical illness.”

För att känna in skillnaden mellan 432 Hz och 440 Hz, lyssna på detta klipp:

https://www.youtube.com/watch?v=P5ILuyaZIO4

“This unnatural standard tuning frequency (440 Hz), removed from the symmetry of sacred vibrations and overtones, has declared war on the subconscious mind of Western Man.” -L. C. Vincent

Frekvenser och vibrationer har en ytterst stark men dold kraft att påverka vårt mående, våra känslor, våra liv, och även vårt samhälle och vår värld. Vetenskapen om cymatics (som betyder studier av synligt ljud och vibrationer) visar att frekvens och vibrationer är huvudnycklarna och organisationsgrunden för skapandet av all materia och allt liv på denna planet. När ljudvågor rör sig genom ett fysiskt medium (sand, luft, vatten etc.) har vågornas frekvens en direkt effekt på de strukturer som skapas av ljudvågorna när de passerar genom det speciella mediet. För att bättre förstå kraften i ljudfrekvensen, se denna video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wvJAgrUBF4w

Musiken vi lyssnar på påverkar sålunda våra sinnen, våra kroppar, våra tankar och vårt samhälle. När den är baserad på en stämningsstandard som är avsiktligt borttagen från naturliga övertoner som finns i naturen, kan den skapa en psykisk förgiftning av mänskligheten.

Ljud är mer än bara vibrerande signaler, och som detta citat säger: "Not only does sound interact with life but it sustains and develops it. It acts as a conduit of conscious intent between people, societies and entire civilizations.”

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post50