EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Om sinnet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-23 09:23:22

Det undermedvetna sinnet styr över minnen (både våra automatiska fysiologiska minnesfunktioner och våra tankeminnen), det är också ansvarigt för våra emotioner, övertygelser och uppfattningar. Det tjänar som ett referensbibliotek och ger förslag till det medvetna sinnet om hur det bör agera.
Det medvetna sinnet är verksam i nuet och dess uppgift är att fatta beslut och välja var vi ska lägga vårt fokus.
Det högre jaget, har tillgång till det kosmiska biblioteket, dvs. det universella internet (med uppkoppling från hjärtat) som finns tillgängligt för alla. Därifrån hämtar vi inspiration, fantasi, får innovationer och har tillgång till all kunskap om vi är mottagliga för den.

Det undermedvetna tjänar det medvetna sinnet genom verka som en referens och ge förslag från alla de minnen och erfarenheter som finns i dess databank, det som är intressant att förstå är att det undermedvetna inte kan skilja på en dröm eller vår upplevda verklighet, det kan inte skilja på en film, ett tv-spel, egna och andras erfarenheter osv, den tar allt som en sanning och lagrar de nya minnena i sin databank. Så länge en människa inte är medveten om sitt fokus i nuet går det undermedvetna på automatik med repeatfunktion, det spelar upp samma inre bilder om och om igen.

Det undermedvetnas drivkraft är motivation till det som upplevs tryggt och tillfredställande. Men då det samlat på sig minnen och referenser från det förflutna är dessa tankar ofta i konflikt med det medvetna sinnet önskningar. I detta är viktigt att förstå att det undermedvetna alltid vill oss väl och bara tar fram och ger förslag på de alternativ och verktyg som finns i sitt eget bibliotek. För att förändra sitt liv och fatta nya beslut så behöver man omprogrammera det undermedvetna och det är fullt möjligt för alla att göra. En del i det är att först inse att förstå hur det fungerar och inse att det är det undermedvetna som påverkat det medvetna sinnet och är förklaringen till att man lever ett liv som upprepar sig. Nästa del handlar om att känna in hur konflikten mellan det undermedvetna och medvetna sinnet utspelar sig, få kontakt med det undermedvetna för att förstå vilka övertygelser som är motstridiga. Nästa del handlar om att omprogrammera det undermedvetna genom att fylla det med ny information för att skapa nya minnen och referenser och repetera dessa så att de får en stark grund. Ett bra exempel för motstridiga övertygelser är när det medvetna sinnet önskar en bättre ekonomi och ökat flöde i livet, men att det oavsett handling inte upplevs i tillvaron. Det undermedvetnas röst kan då exempelvis handla om en negativ övertygelse om rikedom, såsom att rika människor är snåla och otrevliga och att det undermedvetna anser att det är bättre att ha sämre ekonomi än att vara snål och otrevlig. Att få tillgång till dessa underliggande övertygelser är en skatt i sig då det bär på svaren för vårt mående och för hur våra liv utspelar sig. Att sedan låta det medvetna sinnet ta kommandot och ta emot inspiration från det kosmiska biblioteket, visualisera det vi önskar uppleva (kom ihåg att det vi visualiserar, drömmer och fantiserar om tas som en sanning som en upplevd verklighet för det undermedvetna), samt göra medvetna val i nuet kommer att ge det undermedvetna nya minnen och referenser vilket succesivt förändrar det.
För att påverka och omprogrammera det undermedvetna behöver vi sålunda vara i nuet, fatta medvetna beslut om var vi ska lägga vårt fokus och vara i hjärtat. Att göra nya saker, att drömma och visualisera om det vi vill göra och uppnå, att samla in ny information och sedan repetera den.

Med detta skrivet är det lätt att se att det undermedvetna är ytterst känslig för påverkan och programmering utifrån, i synnerhet i yngre år, i barndom och tonår skapas de flesta minnen, referenser och övertygelser, succesivt tar det medvetna sinnet vid och hämtar informationen från det undermedvetnas databank. Dock är det inte lika lätt att omprogrammera det undermedvetna när väl övertygelserna och minnena finns i databanken, men det går och ju mer vi förstå hur det fungerar, desto mer kan vi påverka och förändra våra program.
De som styr vår värld kan allt om det mänskliga psyket och använder skola, filmer och annan multimedia mm för att programmera det undermedvetna för att skapa minnen och övertygelser.

/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post51