EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Naturlig lag

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-30 10:10:25

I denna Matrixverklighet finns det bara en lag vilken alltid är verksam, denna lag är dold för de flesta människor i syfte att kontrollera oss – denna lag kallas Naturlig lag (Natural law) och är den riktiga attraktionslagen.

Naturlig lag är baserad på 7 Universella principer och en bortglömd 8:e princip.

När en Människa på djupet förstår och lever sitt liv i enlighet med dessa principer kan hon verka i samklang med dem och med Universum och skapa ett liv i flöde, istället för att som nu, genom sin omedvetenhet leva liv av begränsning och utnyttjas av dem som följer dessa principer och använder dem mot henne.

De sju principerna är:

Principen om Mentalism
“THE ALL is MIND; The Universe is Mental.” -The Kybalion

Denna princip inbegriper sanningen att allt är sinne, allt är energi, allt som existerar i var och ens verklighet föds fram och lever inom våra sinnen. Vi är alla födda av det universella sinnet.

Principen om korrespondens
“As above, so below; as below, so above.” -The Kybalion

Såsom ovan, så och nedan. Allt som existerar i din yttre verklighet är skapat av det som finns i ditt sinne. Det vi tänker och känner i våra hjärtan och sinnen får vi möta och uppleva i världen omkring oss och får återspeglat till oss via andra människor.

Principen om Vibration
“Nothing rests; everything moves; everything vibrates.” -The Kybalion.

Inget är stilla, allt är energi, och all energi vibrerar. Allt vi upplever med våra sinnen finns på en vibrationell nivå. Allting i Universum vibrerar med en specifik frekvens. Lika vibration attraherar lika eller snarlik vibration, medan olika vibrationer stöter ifrån varandra.

Principen om polaritet
“Everything is Dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled.” -The Kybalion.

Allting har sin motsats och dessa motsatser är identiska i sin natur, men skiljer sig i verkan och uttryck. Dessa motsatser är båda delar av helheten och utan dem skulle det inte finnas någon helhet.

Principen om Rytm
“Everything flows, out and in; everything has its tides; all things rise and fall; the pendulum-swing manifests in everything; the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left; rhythm compensates.” -The Kybalion.

Allting har sin ebb och flod, allt sinar ut och flödar, allting växer och avtar, transformeras och transmuteras. Allting har sin säsong - sin cykel och varje cykel har sitt slut och flödar in i nästa.

Principen om orsak och verkan
“Every Cause has its Effect; every Effect has its Cause; everything happens according to Law; Chance is but a name for Law not recognized; there are many planes of causation, but nothing escapes the Law.” -The Kybalion.

Inget sker av en slump, allting sker av en anledning, oavsett om en människa är medveten eller omedveten om det. För varje handling finns en konsekvens, för varje agerande en reaktion som står i direkt proportion till handlingen oavsett om det är din egen handling eller andras handlingar.

Principen om kön
“Gender is in everything; everything has its Masculine and Feminine Principles; Gender manifests on all planes.” -The Kybalion.

Allting innehåller både en maskulin och feminin aspekt.

Den bortglömda principen är principen av care – dvs. att bry sig om, att intressera sig för.
Det vi bryr oss om och värdesätter i vår vardag fungerar som vår bakomliggande drivkraft till våra tankar och handlingar. Därav verkar det vi bryr oss om som den ultimata generatorn för vår livsupplevelses kvalitet. Denna princip kan även kallas den generativa principen (från det latinska ordet genere som betyder att skapa). Det vi bryr oss om, det vi vill och lägger vår energi på är det som skapas i vår värld.

Lyssna med fördel på Mark Passio:s genomgående presentation om detta mycket viktiga och omfattande ämne, här är del 1 av 3: https://www.youtube.com/watch?v=ASUHN3gNxWo

/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post55