EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Bokstavstrogenhet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-06 12:29:51

I fiskarnas tidsålder som vi fortfarande befinner oss i (dock i sluttampen), bär människan hybris när hon kallar sig upplyst så länge hon fortfarande tror på sagor som faktiska skeenden och tillber Gudar som aldrig funnits och ärar människor som aldrig existerat. Hon är inte upplyst så länge hon utför riter som hon aldrig förstått avser något helt annat, bär symboler som inte representerar det hon tror att det representerar. Hon är inte upplyst så länge hon läser saker bokstavligt när de är ska förstås som metaforer och liknelser. Den bok vi kallar bibeln är fylld av olika böcker nedtecknade av olika människor, med texter hämtade från gamla skrifter, historier, myter, legender och från hörsägner, där man valt bort vissa texter (exempelvis Enochs bok), skrivit om andra texter och feltolkat meningar och gjort felöversättningar. I den gamla tiden skrev man texter som metaforer och liknelser, vilka ej ska förstås och läsas bokstavligt, vilket även står i omnämnt på olika sätt i bibelns böcker tex: 2nd Corinthians 3:6. Who has made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter kills, but the spirit gives life.

De skrivkunniga med tolkningsföreträde i historien bär sålunda stort ansvar inför vår tids skeenden då de i sina texter har haft makten i sina händer att programmera en hel värld att tro på sagor. Möjligen har det funnits ett syfte med att skriva så att bara ett fåtal ska se klart vad som ämnas och att det var så de, som nu, kunde och kan ”skilja agnar från vetet”. De som vet vad symbolerna betyder och förstår att tolka skrifter metaforiskt förstår vad som ämnas, medan de som läser och ser saker bokstavligt alltid kommer att vara blinda inför vad som faktiskt avses och kämpa för att behålla sina övertygelser. De flesta människor har trott på en historia som egentligen representerar något helt annat, men då de satt sådan tilltro för historien, och investerat och utvecklat så starka känslor inför karaktärerna i historien vill de inte att det bara ska vara en saga och metafor.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.
Säkerligen det finns säkert än mer funktioner och syften med dessa skrifter. Men om de tolkas bokstavligen fördummar och förblindar de människor. För i sin omedvetenhet verkar människan som ett får som följer och (vilse-)leds av fåraherdar i ulv-klädnader (de som sitter på makten i vår tid). Och så länge hon inte kan se bortom orden och förstå det underliggande budskapet är hon dömd att upprepa historiens läxor om och om igen.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.

Som en intressant notis om hur små felaktigheter och misstag i översättning och tolkningar kan förtrolla en hel värld och vilka konsekvenser det kan få är ordet virgin (dvs oskuld vilket i sig är ett negativt anslående ord för att markera en ståndpunkt) när det omnämns i bibeln är det i ursprunget översatt från det grekiska ordet almah vilket betyder ogift eller maiden (mö) och säger ingenting om sexuell aktivitet utan kan lika gärna appliceras på en prostituerad kvinna, ändå har denna tolkning lagt grunden för en hel världs övertygelser och förfulat den kvinnliga lusten genom historien och förenat en kvinnas sexuella njutning som synd- och skamfullt. Virgin symboliserar virgo, dvs. jungfruns tecken i zodiaken och vilken föder fram sonen (sun) solen.

Ord har makt och orden ”äger” oss så länge vi är omedvetna om dess kraft och påverkan på oss.

/Emma


  • Comments(1)//blogg.emmaklara.com/#post56