EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Relationsformulan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 08:56:35

För att ha och upprätthålla en välmående relation med en annan människa så finns det en mycket enkel och framgångsrik strategi. Naturligtvis är det av vikt att det råder en balans mellan givande och tagande i relationen, men den viktigaste nyckeln för en välmående och lyckosam relation är att på ett kontinuerligt plan, på olika sätt visa uppskattning i relationen genom att berömma (och i många fall även belöna) det du uppskattar hos personen och de beteenden du värdesätter, samt genom att öka toleransen med de beteenden som inte är uppskattade.

Den främsta anledningen till att klagande bör undvikas till varje pris är att kritik är den främsta anledningen till att relationer blir disharmoniska och tenderar att avslutas. Detta då det skapar en laddning av irritationen mellan parterna, vilket får båda att må dåligt. Minns även att det undermedvetna inte kan skilja på andra och sig själv utan tar allt som tänkts, sägs och känns personligt, därav blir ett yttre klagande och kritiserande personangrepp på sig själv.
Ytterligare en viktig faktor att inse är att all form av klagande verkar kontraproduktivt, då allt som klagas på intensifieras - alla beteenden som kritiseras och klagas på tenderar att öka.

Med andra ord receptet för en givande relation är:
1 Att visa och öka uppskattningen inför det du uppskattar
2 Öka toleransen inför det du inte uppskattar
3 Upphöra med all form av klagande och kritiserande
4 Håll en god balans mellan givande och tagande

Denna formula kan med fördel även användas i sitt eget inre self-talk, eftersom vår relation till oss själva är den viktigaste vi har och alla andra relationer speglas av våra egna känslor till oss själva. För att leva ett positivt och givande liv med hälsa och glädje är dessa faktorer sålunda lika viktiga att applicera till oss själva; att berömma sig själv över det vi uppskattar hos oss själva och ha överseende med det vi inte är lika förtjusta i. Att helt sluta klaga och kritisera oss själva för allt vi inte är som vi tycker att vi borde vara, sluta älta och kritisera oss för allt vi anser att vi borde gjort eller inte gjort, eller för att vi eller ser ut som vi anser att vi skulle vilja göra osv. Samt att ge oss själva balans i tillvaron genom att lyssna på oss själva och vår kropps behov.

Egentligen är det ganska enkelt, det är en Naturlig lag, att det vi ger energi till och fokuserar på får vi uppleva mer av i det yttre och känna mer av inom oss.


/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post58