EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Uppfattningar

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-12 18:14:24

Iakttagelse om uppfattningar. Varför verkar människor i allmänhet ogilla att andra människor är av skilda uppfattningar än dem själva? Varför investeras både tid och energi på att övertyga och omvandla andra människors tankar så att de är i linje med sina egna åsikter, och när detta inte går så används ofta olika härskartekniker såsom förlöjligande och dumförklarande mfl som ett sista steg i ledet att försöka omvända människors tankar.
Utgör olika uppfattningar och övertygelser ett hot för människor i allmänhet? Känner sig människor i allmänhet svaga när de inte får sina åsikter bekräftade genom andra? För varför måste människor ha samma eller åtminstone likvärdiga åsikter för att respektera varandra? Vad spelar det för roll om någon annan har en annan uppfattning? Kan vi inte se olika på saker och ändå respektera varandra bortom dömande? Är en människa endast sedd som resultatet av hennes övertygelser och döms och bedöms därefter?
Varför skapa konflikter av olika övertygelser i de fall de inte utgör något skada för någon? För så länge det inte handlar om att inskränka någon annan människas, djurs eller naturs naturliga rättigheter så finns det inget fel med att ha olika åsikter, tvärt om berikar det tillvaron med olika perspektiv.

Har människan inte kommit längre än till sandlådenivå? Har vi inte lärt oss något från historien?

Som ett aktuellt exempel på åsikthetsning, tag detta med huruvida jorden är rund eller platt, ett ämne i ropet för argumentation just nu, det enda syfte det hitintills tjänat är som en strategi i ledet att separera människor och skapa grupperingar och få dem att hetsa människor mot varandra vilket endast är till gagn för dem som sitter på makten i vår tid. Varför kan människor inte få ha sina uppfattningar om vilken form de anser överensstämmer med sina uppfattningar? Vad spelar det för roll vem som har rätt när dessa diskussioner får människor att fokusera på ett kritiserande och dömande av andra? Just nu känns Jordens formliga varande helt ointressant att lägga fokus på, i synnerhet när debatten är infekterad av ilska. Mer intressant är snarast att notera vad ilskan speglar, att den avslöjar en sårbarhet i form av en trigger som aktiveras när en människa känner sig hotad, vilket sker när hon själv är medveten om att hennes övertygelser inte är helt grundade.

Varför döma någon annan bara för att vi ser olika på saker? Det är ju en tillgång att vi gör det! Dessutom når all form av dömande utåt oss själva lika starkt och varför döma sig själv?

I fallet jordens form, har jag en egen teori som faktiskt inbegriper existensen av båda varianter, kan skriva om det framgent och jag har full förståelse och respekt för om andra inte finner värde i den, alla andra har rätt till sina egna uppfattningar.

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post60