EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Orsak och verkan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-03-09 14:48:40

En återkommande fråga som många människor ställer sig är hur de som styr vår värld (bakom dem vi tror styr) kan skörda så stor framgång och verka ostraffat trots illvilliga agendor och onda uppsåt, nästan som om de vore immuna inför naturlig lag, medan vi sällan kommer undan ostraffat och ofta drabbas av den ena svårigheten efter den andra. Svaret är enkelt, de som sitter på den makten i vår tid har inget att frukta när det gäller lagen om orsak och verkan (det vi även kallar karma men som bottnar i denna naturliga lag). Detta eftersom det inte är de själva som utför dåden, de är endast ordergivare och har därmed inte det yttersta ansvaret. De som styr är fullt medvetna om naturlig lag och hur det fungerar, de vet att lagen om orsak och verkan endast drabbar dem som utför själva handlingen, då det är de som bär det yttersta ansvaret.
Som medvetna, tänkande, kännande och förståndiga människor så kan vi se att alla inblandade självklart har ett ansvar, men när det kommer till Naturlig lag, vilken är verksam oavsett vår vetskap och tankar om den, så drabbas enbart den som utför själva handlingen av lagen om orsak och verkan. Argumentet ”jag lydde bara order”, kan aldrig åberopas och är aldrig en legitim ursäkt när en människa står inför rätta i livets domstol där naturlig lag råder, hon kommer alltid att få möta konsekvenserna inför sina handlingar. Det är sålunda de som utför orderna, de som tjänar sina överordnade, de som uträttar ärendena, de som lyder och följer order som har det yttersta ansvaret och är dem som får ta konsekvenserna av lagen.

Ytterligare en aspekt värd att nämna i sammanhanget är den ofta bortglömda men ändå viktigaste nyckeln i attraktionslagen - handling, att agera men med viss skillnad från stycket ovan. Människan gör fel när hon handlar och följer order som inte är moraliskt och samvetsmässigt försvarbara, när hon genom stöld (alla brott bottnar egentligen i stöld) och på ett eller annat sätt stjäl och inskränker någon annan levande varelses naturliga rättigheter, må det vara människa, djur eller natur. Men likaså gör människan orätt när hon inte agerar, när hon inte försvarar och säger NEJ till förstörelse, utnyttjande och inskränkning av hennes eller andras naturliga rättigheter mm. Hon gör sålunda fel när hon inte försvarar sina egna, andras människors eller djurs naturliga rättigheter till liv i frid och fred och när människan står passiv i en mörk tid och tillåter ondskan att sprida sig likt ett virus är det hon själv genom sin ignorans och brist på civilkurage som lagen av orsak och verkan slår tillbaka på.
Det räcker sålunda inte med att vilja väl och tänka positivt, vi behöver agera, sluta lyda och säga nej till detta livsfientliga system.
Ett bra citat som belyser mitt inlägg är detta: “You have to respect existence or expect resistance from the Universe”
Ju fler människor som förstår Naturlig lag och hur det faktiskt fungerar desto bättre rustade står vi, då kan vi ta tillbaka vår kraft och makt och leva i samklang med dessa lagar, istället för att som nu, bli drabbade av dem utan att förstå varför.

Lyssna med fördel på Mark Passio här, ca två minuter in.

Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post62