EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Tankeliknelse om Sverige

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2016-02-13 09:40:13

Detta är en alternativ tankeliknelse om varför vi svenskar tänker och agerar som vi gör (observera att detta är en generaliserade bild av den kollektiva energin av det svenska folket. Alla svenskar bär inte på dessa egenskaper) : Om man leker med tanken att se på folkslag som en kollektiv gupp som bildar en enhet, och där normen från flertalet blir den rådande energin i gruppen. Om sedan liknar denna enhet som en person, är det möjligt att läsa av denna ”persons” sätt att tänka och agera, läsa av drivkrafter och rädslor, egenskaper och begränsningar, mönster och strategier mm på ett tydligt sätt.

Om vi då känner av energin från de olika ”personligheterna” som finns i välden så blir det tydligt att se att alla personer är olika. Och om vi enbart läser av energin från det kollektiva fältet av den svenska mentaliteten så kan vi se att det är en feminin energi av en ung kvinna. Denna kvinna bär på en väldigt dålig självkänsla, hon är en osäker, hunsad, timid, lydig och plikttrogen person som vill hjälpa alla andra på bekostnad av sin egen hälsa. Hon ser inte detta för hon lever i förnekande och bär även skuld, en djupt rotad skuldkänsla av feghet otillräcklighet och även en känsla av överlägsenhet, hon har nämligen blivit intalad att hennes skönhet övergår andras och hon har väldigt dåligt samvete över detta. På grund av att hon investerat lite i den tron, gör hon därför allt hon kan för att blunda för detta genom att hjälpa alla andra utom sig själv.
Hon är inte van att ta hand om sig själv för hon har lagt sitt ansvar på andra som hon tror vet bättre och vill hennes eget bästa. Hon bär på många oförlösta skuggor inom sig och hon vet inte hur hon ska bemöta det som sker nu. En del av henne är rädd, en del av henne är arg, en del av henne vill inte se, en del av henne tror att bara hon hjälper alla andra så kommer de att vara snälla mot henne. I sina ögon tror hon att andra tänker som henne och bär samma medvetenhet om alla människors rätt till liv och även alla människors lika värde. Så hon kan inte förstå att det kan finnas människor som vill utnyttja henne. Hon kan inte inse att det finns människor som vill förstöra för henne och begränsa hennes liv, för hon tror att alla människor vill henne väl.

Hon är en mycket konflikträdd person, som lärt sig att komma undan konflikter genom att försöka vara vän med alla, men hon är inte snäll mot sig själv, när något drabbar henne så har hon inte någon aning om hur hon ska försvara sig, hon är inte van vid det, och hon är så rädd för att bli slagen och sårad och hon har så dåligt samvete över att hon fått höra att hon är vackrare än andra, att hon tycker att hon faktiskt förtjänar att bli slagen och hunsad. Som att hon borde bli straffad för att hon är så syndig.. Likaså har hon fått höra att en andra personer som också bär på liknande utseende har dödat människor med annat utseende, och detta göra för ont för henne att bära, hon ser ju inte ens på sig själv som vacker egentligen… men detta gör att hon på ett omedvetet plan sonar för ett brott som hon upplever sig otroligt medskyldig till, för hon tror att hon tillät det att ske. Hon som egentligen är en fin person som vill alla andra så väl, kan därför inte se sitt eget värde och anser sig inte ha rätt att försvara sig själv. Hon bär på ett omedvetet självhat och välkomnar därför alla som gör henne illa, lika bra att hon försvinner..
I detta kan vi se att hon lever i ett otroligt offertänkande och inte kan se sitt eget värde, hon är otroligt rädd för konflikter med andra personer (sig själv slår hon dock mer än gärna på), rädd för eget ansvar, rädd för att någon ska tro att hon ser sig förmer än andra, och hon har ingen aning om hur hon ska kunna försvara sig själv på grund av detta eftersom det för henne, skulle kunna bevisa att hon faktiskt anser sig vackrare än andra..

För att förstå sitt värde skull hon behöva gå i terapi, hon skulle behöva se och erkänna att hon duger, att hennes omvårdande kvaliteter är fina men att hon inte kan ge bort all sin egen energi. Hon skulle behöva få utlopp för sin inre ilska, vilken är stor efter alla år av samlad konflikträdsla.
Hon behöver också lära sig att se på sig själv och hennes omvärld med öppna ögon, se att hon har rätt att ta hand om sig själv, rätt att försvara sig och rätt att tycka om sig själv.
Först när hon börjar se sitt värde så kommer hon att agera på ett bra sätt, då kommer hon att sätta sunda gränser, då kommer hon att börja ta hand om sig själv i första hand eftersom hon inser att hon faktiskt inte kan hjälpa någon annan om hon inte tar hand om sig själv först. Då kommer hon att ta eget ansvar och då kommer hon att växa och bli en mogen och klok person som vill alla väl, även sig själv. Hon har potentialen att hjälpa många andra, genom som godhet och välvilja och även sin helande kraft, men först måste hon se sitt eget värde och ta hand om sig själv och bli en mogen kvinna.  • Comments(6)//blogg.emmaklara.com/#post9