EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Let the game begin

NwoPosted by Emma 2016-03-08 17:12:29

Föreställ dig att vi befinner oss mitt i ett tv-spel, scenariot ser allt annat än ljust ut, vi blir motarbetade på alla sätt och mycket mörker och ondska riktas åt vårt håll, många av dem vi trott på och litat på har blivit uppköpta och gått över till fiendesidan. Mörkrets kraft är enorm som synes och har all makt och resurser. De har hjälp av demoner, negativa utomjordingar och ett stort antal legosoldater mm.

De har många vapen till sitt förfogande som de använder mot oss. De förgiftar oss på olika sätt i syfte att göra oss sjuka, fördumma oss, sterilisera oss, skapa mental och emotionell obalans och få oss psykiskt instabila mm. Gifter finns i luft, mat, vatten och jord, vacciner, GMO, mediciner osv. Elektromagnetisk strålning sänder ut sövande frekvenser. Tv:n söver och fördummar. Internetcensuren har ökat, angiverisamhället smyger sig fram mer och mer. Våra rättigheter minskar för varje dag som går osv. Allt som är kopplat till det genuint svenska, såsom vår kultur, historia och våra rötter mm, smutskastas, förfulas och förbjuds. Vårt land håller på att invaderas av indoktrinerade extremister som vill ta över, förstöra och skada. De styrande i vårt land främjar extremismen och öppnar gränserna för våldet. Samtidigt finns det arga svenskar som inte vill annat än att försvara denna invasion och ger dem därmed rätt att skada, förstöra och inta vårt land. Dessa ”goda” svenskar riktar sin ilska mot oss. Vi har inte rätt att försvara oss, vi har inga vapen och inte heller någon större vana av stridsföring, inte heller vill vi slåss, vi är ett fredligt folks som vill andra väl, vi har inte det i oss att strida. Det svenska folket är som ett tilltänkt offerlamm i en ondskefull ritual i enlighet med Kalergiplanens framskapande med ett Pan Europa utan vita människor.

Detta är spelplanen, let the game begin!

Så vad gör vi? Hur kan vi på bästa sätt navigera oss ut ur detta mörker och stoppa ondskan som kapat vår planet och parasiterar världen och våra liv?

Vi står inför en kris nu som är större än oss själva, det handlar i första hand om att rädda Sverige, det svenska folket, vår framtid, våra barns framtid, vår kultur, vår historia och vårt existensberättigande.. vår rätt till fred, frid och frihet.

Vi har allt att kämpa för och vi har varandra, och vi kan inte låta de människor som sover och är arga, stoppa oss genom att kalla oss för olika ist-ord, det här är så mycket större än det. Det handlar om vår frihet om vår rätt att få finnas. En dag kommer de att titta på oss med tårar i ögonen och säga: tack, tack för ert mod och er styrka.

Det är dags att ta tillbaka rätten till vår frihet!
Det kräver mod, inre styrka och det kräver att vi går samman, för vi kan göra det, vi kan stoppa denna ondska men vi behöver varandra och vi behöver vara enade.

Det är vi som är vakna, vi som ser klart, det är vi som måste göra det. Vi är dem vi har väntat på och vi kan inte vänta länge, det är dags att gå samman och börja jobba för detta nu!

Och kom ihåg att i en tid av mörker så räcker det med att ett ljus ska lysa klart för att mörkret ska försvinna, påminn dig själv om det när det känns som svårast, för ljuset är så mycket starkare än mörkret.

Vi är starkare än vi tror och vi har sanningen på vår sida! Sanningen ska göra oss fria som det heter och vi håller dess fana högt framför oss, det är vårt ledord i denna tid. För sanningens ljus är vår väg ut ur ondskan. Så låt oss tillsammans förverkliga profetian om ljuset från Norr.

Varde ljus och var det ljuset!!
  • Comments(2)

Posted by Emma 2016-03-09 21:42:06

Tack!
Det är en fin text du delar där :)

Posted by Josef Boberg 2016-03-08 19:46:59

Du har rätt för Dig. http://josefboberg.wordpress.com/2014/07/01/var-din-egen-van/