EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Program

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-19 15:19:09

Det går inte att kategorisera människor och kalla dem för att vara antingen goda eller onda, vi är alla både och, eller inget av dem. Det som avgör vilka vi är och om våra dagliga val ger uttryck för att bidra till en värld i frid och fred eller om vi bidrar till att öka separation och konflikt i världen, är vad vi programmerats med och vilka av dessa program vi väljer att fortsätta tro på, leva i och framskapa.

Att inse hur djupt rotade dessa program är och våga se sig själv bortom sina övertygelser är en väg till frigörelse ur all mind-control, genom att helt enkelt bestämma sig för att välja att bli den man vill vara och skapa ett eget program.

I detta är det enkelt att se att de som ger uttryck för att följa ondska i vår tid, inte är onda utan bara väldigt djupt programmerade. En god sak är därmed att se på dessa människor med en större förståelse, vilket även gör det lättare för dem att frigöra sig från sina programmeringar.

Vi skapar vår värld med våra övertygelser, dvs allt det vi programmerats med sedan vi inkarnerade i denna verklighet. För att bidra till en bättre värld för alla är det därför av vikt att ändra eller än bättre deleta dessa program som bara går på repeat.

Se gärna detta klipp med Bruce Lipton i sammanhanget:
https://www.youtube.com/watch?v=mvKTLiAsRR8&feature=youtu.be

"Your mind is designed to take your programs and your beliefs and turn them into reality. The function of your mind is to create coherence between what you believe and the life, reality you experience."

"You are living other people’s life, 95% of the day and that is why you might have trouble with your wishes of being succesful and happy."


  • Comments(0)