EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Släpp dömandet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-04-20 19:37:22

Den dagen vi människor slutar döma oss själva och andra, när vi slutar att se på oss själv och andra som onda eller goda, slutar döma omständigheter och upplevelser som bra eller dåliga, så vi går vi på vägen till inre frid både i det inre men också i det yttre.

Vi är alla en del av samma essens, vi är aspekter av samma helhet och utan vårt varande så är helheten inte komplett. Vi är så djupt kopplade till varandra att en dömande tanke riktad till andra blir ett dömande av oss själva och ett dömande av oss själva blir ett dömande av andra.

När fler och fler människor på djupet börjar förstå detta och agerar medvetet i sina tankar om sig själv och andra, då närmar vi oss fredens rike på jorden.

Likaså, när vi slutar döma omständigheter och upplevelser i våra liv som bra eller dåliga, så kommer vår tillvaro att förändras, för ju mer vi kan vara och verka i icke-dömande, desto mer öppnar vi oss för flödet.

Nyckel till inre frid och yttre fred blir därmed att släppa tankar av dömande och vara kärlek.


/Emma Klara  • Comments(0)