EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

vikten av att se om sina sår

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-26 17:00:29

Det som triggar oss i det yttre gör det för att det finns inom oss, som ett sår som rivs upp då och då genom saker i det yttre som påminner oss om det inre såret. Med andra ord är det lätt att se att det som triggar oss i det yttre styr oss, så länge vi inte är medvetna om våra inre sår och inte tar ansvar för deras helande.

De som styr vår värd, det vill säga de som styr över dem som till synes styr vår värld, vet detta och kan med enkelhet få oss att agera på vilket ätt de än önskar, det räcker med att de trycker på några knappar såsom att skapa en false flag, där media skriver den önskvärda riktningen för människors tankar om händelsen, så kommer människor att följa det in i vilket tänkande och agerande som helst. Och så här kommer det att fortsätt och nu i allt snabbare takt, eftersom allt manifesteras snabbare och snabbare nu, så länge människor är ofrivilliga till att ta ansvar för sina inre sår och vad som projiceras ut ur dessa.

Lösningen är frigörelse från offermentalitetens varande, till mer medvetenhet och totalt ansvar för sig själv och sitt energibidrag. Att gå från tron på sig själv som ett offer till att se sig själv som en suverän varelse, som medvetet skapar sin verklighet.

Vi kan skapa den verklighet vi längtar efter, vi måste bara förstå hur kraftfulla vi är och att vi har ett ansvar i att världen ser ut som den gör idag, det positiva med den insikten är att vi kan förändra vår värld här och nu, med start i oss själva. Låt oss göra det!

Faktum är att vi alltid manifesterar saker, det ligger i vår natur, vi är skapare, men eftersom de flesta inte är medvetna om detta hamnar de i att de ser sig själva som offer, och i det passiva offertänkandet så är det våra skuggsidor och de tankar som vi lägger mest tid och fokus på som manifesteras.
Att vara ett offer för omständigheterna är bekvämt för i den rollen slipper vi ta ansvar, därför väljer många att medvetet välja att inte höja sin medvetenhet om sin sanna natur, det är bekvämt att andra talar om för oss vad vi ska tänka och hur vi ska agera, och att vi får en liten belöning från storebror, för att vi varit så duktiga och lydiga, samtidigt som vi varnas från densamme när vi försöker bryta oss fria.

Men vi lurar oss själva i detta, vi är stolta och suveräna varelser som skapar vår tillvaro. dessutom lider de flesta utan att förstå varför, det djupa svaret på varför är att vi tillåtit oss själva att tappa kontakten med vår sanna natur, tappat kontakten med vår medmänsklighet, tappat kontakten med vår uppgift här, och tappat kontakten med Moder jord, på grund av att vi gett bort vår makt och lagt vårt självbestämmande i händerna på psykopater, vi kan med enkelhet ta tillbaka den makten, genom att se på oss själva som suveräna varelser.

Med kärlek
/Emma

  • Comments(0)