EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

program igen

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-05-11 18:33:48

Det fungerar verkligen så här, vi skapar vår verklighet med vårt riktade fokus och om många av oss går i offer- och rädslobaserade tankar tenderar verkligheten att svara på dessa vibrationer genom att visa en tillvaro där rädslans varande bekräftas och förstärks, en mindre trevlig verklighet med andra ord.

Dessa ord är lätta att läsa och många kan till och med hålla med om dem. Men det är svårare att på djupet förstå denna sanning och än svårare att följa dess vägledning, då det undermedvetna oftast ligger bakom våra val och handlingar i nuet utan att vi egentligen förstår att vi styrs av dess program, för det handlar om program. Men tills dess att vi verkligen gör oss av med dessa programmeringar alternativt omprogrammerar oss, så kommer de att till 95% styra våra tankar och handlingar och därmed skapa den verklighet vi upplever och bidrar till att framskapa framgent. Att bli medveten om det undermedvetnas program är därför en nyckel till ett liv i glädje.

Jag håller just nu på att fokusera mina kunskaper kring detta med omprogrammeringar och om du önskar du veta mer om hur programmeringar styr dig och ditt liv och är du intresserad av att prova på detta med att omprogrammera dig så att du kan skapa ett liv i glädje och medvetet skapande, så är du välkommen att kontakta mig på info@emmaklara.com

  • Comments(0)