EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Vägskäl

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2017-08-17 11:06:37

En vacker insikt på vägen i växandet och i finslipandet av den inre kristallen/Merkaban här på diamantskolan, är att ju mer jag accepterat mig själv och min livsresa utan dömande, desto mer tycker jag om och accepterar andra människor och respekterar deras livsresor utan dömande.
Vi är alla på vår individuella resa i växandet och finslipandet oavsett om vi är medvetna om det eller ej. En dag kommer vi alla dit vi ska, även om det kan ta olika lång tid, men eftersom tiden ändå inte existerar annat än i denna 3d-matrix, så spelar tiden ingen roll.

Men vi befinner oss i ett vägskäl nu, där två vägar ligger utstakade för oss, vi kan alla här och nu välja vilken väg vi vill gå genom att välja vad vi vill fokusera på och vilken energi vi vill befinna oss i i nuet, och det är detta vi kommer att manifestera framgent.
Vi står inför en stor reningsprocess där dessa olika vägar kommer att skiljas åt bokstavligen, genom två olika parallella verkligheter.

Den ena vägen är baserad på rädsla och offermentalitet, den kännetecknas av oförmåga eller ovilja att se sin egen kraft, skuldbeläggning och att lägga ansvaret utanför sig själv. Den vägen framskapar mer saker att känna rädsla inför.

Den andra vägen är förenad med eget ansvar för sitt växande, med närvaro i hjärtat, i full tillit, och genom en total frigörelse från allt det vi programmerats med och fått lära oss att vi är och vad vårt syfte här är, till att inse vilka vi egentligen är bortom begränsning och i det, nå självmästerskap. Denna väg är hjärtats väg.


Emma Klara
  • Comments(0)