EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Rauni-Leena

NwoPosted by Emma 2018-01-16 17:17:25

Rauni-Leena Luukanen-Kilde (15 november 1939 - 8 februari 2015) ett viktigt namn i sanningsrörelsen, var en finsk läkare och erkänd författare och föreläsare med ämnen som framförallt berörde mind control.

I denna intervju talar hon agendan hos dem som sitter på den egentliga makten i vår värld och sammanfattar här några av de strategier och metoder som de använder i sin krigsföring mot mänskligheten och vårt medvetande. Det hon tar upp i sina videos och böcker är ämnen vilka de flesta människor inte har den blekaste aning om. I videon talar hon till exempel om microchip och hur maktkaparna använder implantat, elektromagnetisk strålning och frekvenser för att styra och kontrollera människor. Som ett exempel talar hon om svininfluensavaccinet, att de som blev vaccinerade med det, chippades utan sin vetskap.
Hon talar även om vikten av att trots insikt om det som pågår, inte gå in i rädslobaserat tänkande eftersom det mer än något annat försvagar människan och bidrar till att framskapa just det som hon fruktar, och att i det snarast inse sin kraft som medskapare och hålla ett positivt fokus, inför sitt liv, inför omvärlden och inför det vi vill skapa och se för framtiden.

https://www.youtube.com/watch?v=wYOokTR2sxI

  • Comments(0)