EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Vem och varför

NwoPosted by Emma 2018-01-17 18:59:21

Människans blueprint kan liknas vid ett mjukvaruprogram, där rädsla, hat och psykopati är malware (sabotageprogram) som agerar likt ett virus, och sprider sig genom indoktrinering, programmering via propaganda, filmer, tv osv, genom skadliga frekvenser, black goo och nanopartiklar mm via chemtrails, onaturliga substanser i mat och dryck mm (fler exempel här: http://blogg.emmaklara.com/#post46).

Saturnusdyrkarna, vilka lyder under 3d-kaparna (AI dvs. artificiell intelligens mfl.), bär psykopatins infekterade vener och har kontrollerat och lekt med mänskligheten under lång, lång tid, troligen under hela vår historia i denna fjärde eller femte försöket/experimentet av civilisation på jorden.

Vi är deras slavar, de ser på oss som boskap, vi har inget värde för dem mer än som utbytbar handelsvara, men vi utgör en majoritet och när fler och fler börjar tänka självständigt, utgör vi ett hot mot deras makt. Dessutom behövs vi inte längre i lika stor utsträckning då AI tar över mer och mer av de sysslor där människan nyttjats. Genom strategier av att få människor beroende av teknologi och syntetiska ämnen mm önskar de stjäla våra medvetanden i syfte att robotisera oss skapa avatarer eller cyborgs (dvs en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar). Anar att det finns fler delar i detta men tydligt är att de som styr hatar liv och naturlig skapelse i alla dess former.

Delar i sammanhanget dessa ord från Deborah Tavares:
”There is today a global community of TI (targeted individuals). It is a deep black state targeting, controlled ground network and satellite based network and also directed energy weapons that aim and direct frequencies and terrorise millions not only in the US but abroad./…/. They are stealing our minds”

Det som kännetecknar dessa maktkapare är att en del av dem bär på mycket gamla blodlinjer som troligen går tillbaka ända till Annunaki, en plats där makten är som starkast koncentrerad på jorden är Vatikanen där den svarta påven styr (bakom den påve vi tror styr) och hans följare har mycket mycket makt, andra återfinns i topparna av de korporationer som äger världen, ytterligare andra i hemliga sällskap, inom rättsväsende, politik mm men de visar inte sina ansikten, vi hör inte deras namn, de styr ostört bakom och de namn vi ser och hör lyder sina herrar, de som är profiler utåt är aldrig självgående.

Dessutom har de gemensamt, förutom avsaknad av samvete, att de är Saturnusdyrkare, samt att de följer order och står under direkt påverkan av sina herrar, vilka inte är människor. Sedan lång, lång tid har regeringar mm runt om i världen samarbetat med utomjordingar vilka (flertalet av dem) ser på jorden och dess befolkning som sina ägodelar, flera av dem är här i vår värld och ser ut som människor, likaså finns AI mitt ibland oss och som det verkar är deras agenda att helt ta över planeten genom att genomdriva transhumanism agendan. Mänskligheten är ett experiment och detta är fjärde eller femte försöket att göra detta livsexperiment på jorden. Vi får se hur allt utspelas, men vi har en central roll i utkomsten, ska vi låta oss bli ätna eller ska vi komma till insikt om och ta tillbaka vår kraft?

Jag förstår om detta är ny information och att det är lätt att avfärda den, men efter många år av läsande och lärande har jag och andra som mig som enträget söker svar, kommit fram till liknande slutsatser oberoende av varandra. Så jag uppmuntrar dig och andra att söka efter svar, de finns och ju mer man läser och lär sig desto tydligare och större blir bilden.
/Emma  • Comments(0)