EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Matrix triologin

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-26 08:19:13

Många filmer och TV-serier bär på mer eller mindre dolda budskap och ledtrådar, andra tjänar som liknelser och metaforer. En filmtriologi som återspeglar en viktig allegori är Matrix filmerna, de är fyllda med nycklar och budskap för att förstå vår verklighet. I denna text ämnar jag ta upp några exempel på detta.

Varje film både ställer och svarar på en fråga:
The Matrix – Vad är matrixen? Svar: Ett kontrollsystem
Matrix Reloaded – Varför är vi i matrixen? Svar: För att vi inte har förstått vilka vi är och i det, gett bort vår kraft, genom vår tro på en yttre auktoritet.
Matrix Revolutions – Hur kan vi ta oss ut ur matrixen? Svar: Vår önskan/drivkraft för att vara vårt sanna jag och genom det agera för att frigöra sig.

Det röda och det blå pillren som Neo får välja på symboliserar mer än bara att säga ja till sanningen och våga ta steget att förstå hur detta livsfientliga system fungerar och hålls uppe. Själva färgerna i sig har en betydelse, där den blå färgen representerar den feminina aspekten, vilken är passiv i sin natur och den röda färgen representerar den maskulina aspekten vilken är aktiv i sin natur och pushar framåt.

Namnet Neo har flera bottnar, dels så betyder det Ny – som i new man, det är också ett anagram för one (the one). Det är också synonymt med neocortex, dvs den del av vår hjärna där högre utvecklade beteenden och kognitiva förmågor sitter.

Neo, Trinity och Morpheus tillsammans symboliserar treenigheten, där Neo är synonym med sonen, det heliga maskulina, kropp, agerande, mod, frihet medvetenhet, vilja. Trinity representerar den heliga anden, det heliga feminina, känslor, ande, hjärta, kärlek omvårdnad. Morpehus representerar fadern, sinne, tanke, intelligens, kunskap och sanning.

Oraklet representerar det undermedvetna, och uppmuntrar oss till att – know thyself.

Merovingian symboliserar en av de gamla blodlinjer som skapat och styr matrixen (denna blodslinje existerar och är en av de ätter som fortfarande kontrollerar vår värld).

Så vad är Matrixen, vem skapade den och hur kan vi ta oss ur den? Morpheus säger: ”The matrix is control, it is a computer generated dreamworld built to keep us under control in order to change the human being into batteries”.
Matrixen är ett kontrollsystem skapat av maskinellt medvetande – AI (artificiell intelligens). Vilken skapar en drömvärld som vi upplever som sann – mind control. Detta kontrollprogram håller oss tillbaka, genom att få oss att tro vi är våra kroppar och att våra kroppar och våra fem sinnen definierar vår verklighet. Det är programmet som skapar illusionen om tid och rum. Likaså syftar matrixen på att kontinuerligt hålla energi från vår kollektiva medvetenhet på lägre frekvenser genom att i sitt program trigga och aktivera känslor av rädsla eftersom rädslan för oss bort från neocortex och vi hamnar i den mer primitiva reptilhjärnan, som är fokuserad på överlevnad, kamp och flykt. Detta syftar till att upprätthålla matrixen då rädsla gör oss passiva, men också för att vi när vi håller en lägre frekvens tjänar som en energiresurs för dem, då de själva endast är kompatibla med lägre frekvenser.
När vi väl förstår hur systemet fungerar kan vi se vår egen roll i det och välja att fatta medvetna val och inte gå in i rädsla mm. När vi identifierar oss med formen så begränsar vi oss till att bara vara summan av informationen från våra sinnen. Egentligen är redan uppvaknade, för vi är medvetenhet, vi är själva varandet som upplever att vara i kropp, som upplever känslor, vi är medvetande som upplever sig självt, där formen är ett medium, och när vi förstår detta på djupet kan vi inte lägre bli styrda av programmet, eftersom vi då kan avprogrammera oss från det och skapa andra upplevelser, dvs. skapa ett nytt program som tjänar oss bättre. Neo får höra att han är the one, den utvalde – det är vi som är the one - Du är the one.

Detta var en introduktion om ämnet och för dem som blir intresserad av att höra mer om just Matrix-filmerna rekommenderar jag att ta del av det material som Mark Passio presenterar här: https://www.youtube.com/watch?v=AaDqNDLpZa8

/Emma  • Comments(0)