EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Saturnus kontrollmatrix

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-26 14:22:52

Människan av den gamla tiden följde stjärnorna och såg på planeterna som gudar och gav dem namn, de tillbad solen eller månen, och på vissa håll även Venus som den främste Guden. Än idag tillbes de, och då framförallt Saturnus och det är det denna text kommer att handla om.

Saturnus var den gamla solen och låg troligen mycket närmare oss än den gör idag (vi hade två solar tidigare), den tillbads av alla soldyrkande religioner som en gud i the Golden age, och gör det än idag inom Kristendom, Islam och Judendom mfl, bara det att de flesta inte känner till det. Saturnus kallas även för the black sun, då den lyste även på natten, mest synlig då på norra halvklotet (möjligen kan det vara detta som ligger till grund för legenden om att ljuset kommer från norr).
För länge sedan skedde en enorm kataklysm i vårt Universum som skakade om hela vårt solsystem. Mars som tidigare varit en bebolig planet förstördes, troligen är det därför vi kallar Mars för krigarplaneten, och att kataklysmen kan liknas vid ett krig i Universum (vissa hävdar att människan har sitt ursprung på Mars). Venus, the morning star (Isis mfl.), representerade den gudomliga feminina, gick från att vara en god gud, till att förvandlas till en serpent/drake då hon i sin omskakning på himlen liknades vid att spruta eld, (vissa kulturer i den gamla tiden ansåg henne vara en komet). På grund av kataklysmen slocknade Saturnus och troligen ändrades himlakropparnas ordning; Venus, Saturnus, Mars och Jupiter (och säkert fler himlakroppar) påverkades starkt och deras ordning förändrades och vi fick bara en sol kvar. I samband med detta drabbades mänskligheten av amnesi, möjligen var det även denna kataklysm som låg till grund för syndafloden.

Saturnus är en sträng härskare som representerar mörker, kaos och förstörelse, kontroll och auktoritet, det gamla - traditionen. Han är the Lord of the ring - ringarnas härskare.

Saturnus härskar över tid och rum. I det antika Grekland var Saturnus namn Kronos, och styrde över tiden (sekventiell tid), (från Kronos har vi fått ordet kronologi). Kronos var en skördegud med lie som attribut (härifrån kan vi också tydligt se att liemannen, en symbol för döden, representerar Saturnus), han bar långt skägg, vilket ofta är vår inprogrammerade bild av Gud – en farbror med långt skägg, och vi kan i detta sammanhang också se på Santa Claus, som en representant för Saturnus. I romersk mytologi hette Kronos just Saturnus.

Saturnus verkar som en gigantisk klocka, den sätter tiden - it Sets time (Seth var en ond egyptisk gud i det gamla Egypten som representerar Saturnus andra namn för honom är Setesh, Sutekh, Setekh och Suty). Saturnus är guden som skapar efter varandra följande sekventiell tid – den linjära tiden, den fångar oss med andra ord i tiden. I själva verket är tiden inte fixerad, den är evigt flödande och relativ.

Han styr oss än idag och kanske i högre grad än tidigare, då människor följer honom som slavar utan att veta om det. Den amnesi som mänskligheten drabbades av nyttjas av dem som styr vår värld idag och historien upprepar sig när vi inte lärt oss det förgångnas läxor. De som styr vår värld har flera gemensamma nämnare, men en av de viktigaste av dem är att de alla är Satunusdyrkare, de tillber och lyder under Saturnus. De är mycket införstådda med Saturnus påverkan över oss och är troligen även dem som skapat kontrollmatrixen.

Saturnus härskar över kontrollsystemet framförallt på dessa områden:

· Religioner, hemliga sällskap och Satanister är Saturnusdyrkare

· Banksystemet

· Politik och statliga institutioner

· Korporationer

· Lagar och rättsväsende

· Vetenskap

Det är från Saturnus vi fått namn ord och begrepp såsom Satan, Satanism, Sankt, Saint, Satyr, Sabbath (lördagen, en vilodag i ära för Saturnus) Saturnia (en ort i Italien nämnd efter Saturnus), Saturnalia (en högtid i det antika Rom, som firades den 17–23 december för att ära guden Saturnus, denna högtid är troligen även en del av anledningen till att vi firar jul). Saturnus dag är lördag - Saturday, Saturnus färg är svart och används därför som till valet av färg i prästrockar, i domstolar mm. Siffrorna 666 är tillägnade Saturnus och siffran 8 är Saturnus siffra.

EL är det judiska benämningen på Gud vilka också såg Saturnus som den faktiska guden och gör det än idag, även om de flesta inte vet om det. Från EL hittar vi namnen Elohim (demiurge, demoner, fallna ängalar, jinns och archons = skapargudar och härskare under Saturnus), elit, election, och avslutande bokstäver i namnen på alla ärkeänglar (Archangels - arch från ordet archon = härskare). I de gamla Nag hammadi skrifterna står det att the Archons (archon = ruler) kom från Saturnus.
Här kan vi anta att Annunaki kommer in i bilden, att de styrt oss från Saturnus eller möjligen tidigare styrt matrixen från Saturnus men att andra såsom AI (artificiell intelligens) mfl. tagit över, alternativt att det råder en kamp dem emellan om vem ska göra anspråk på oss.

Anti-Krist betyder inte anti som i ordet mot, utan som i ordet före, anti-Krist ska sålunda läsas som före Kristus. Där Kristus är att förstås som den nuvarande solen (läs med fördel om Astroteologi), och Anti-Krist är en benämning för den tidigare solen, dvs Saturnus.

J.R.R. Tolkien hade tillgång till mycket information som han delade med sig av i allegorisk form i sina böcker. Sagan om ringen är att ses som en allegori (dvs. en berättelse eller bildframställning vars olika detaljer har en dold innebörd). Sauron är skapat från namnet Sargon av Akkad som härskade över Mesopotamien och sägs vara den förste att skapa ett imperium, dvs. ett rike som innehöll flera olika nationaliteter. Sargon eller i detta fall Sauron representerar Saturnus, och bär även en av de viktigaste symbolerna för Saturnus – ögat (vilken återfinns som symbol på sydpolen på Saturnus, mer om detta nedan).

De som styr vår värld är som skrivet Saturnusdyrkare, på ett kontinuerligt plan använder de symboler som representerar den gamla solen, då de vet att människors undermedvetna sinne är ytterst mottagligt för bilder, tecken och symboler och enkelt kan låta sig styras av dem (det undermedvetna kommunicerar i bildform). De gör även handtecknen för att visa sin tillhörighet till Saturnus (alla de tecken som vi identifierar med illuminati).
Frågan är dock, hur de kan styra oss och hålla denna kontrollmatrix uppe? Här nedan tar jag upp de vanligaste symbolerna samt hur matrixen upprätthålls.

De två viktigaste symbolerna för Saturnus är hexagonen som också är Davidsstjärnan (vilken i sitt rätta namn är Saturnusstjärnan - hexagrammet), likaså är kuben en avbild av Saturnus hexagon (se bilder), anledningen till att Hexagonen representerar Saturnus är att formen av en hexagon går att ses på Saturnus nordpol. Den andra symbolen är ögat då det på sydpolen på Saturnus finns en figuration som ser ut som ett öga. Både hexagonen med dess efterliknar i den sexuddiga stjärnan och kuben samt ögat återfinns i många symboler fullt synliga runt omkring oss.

Både ögat och hexagonen på Saturnus båda poler stormar och avger ljud (läs om och se videos om Kymatik - cymatic), och sänder en frekvens som ringarna runt Saturnus förstärker och sänder till jorden för att med månens hjälp, vår måne är inte naturlig, men placerades där den är och används i syftet, i att bistå Saturnus och hålla uppe kontrollmatrixen vi lever i och upplever som vår verklighet.

Ringarna runt Saturnus är inte solida, utan består av ett enormt elektromagnetiskt fält med troligen någon form av kristaller mm som rör sig - dansar och sänder ut frekvenser, och fungerar som ett mottagaröverföringssystem – en enorm antenn. Genom rymdforskningen via Voyager och Cassini (rymdfarkoster) har man uppmätt att det runt Saturnus sänds ut jättestarka radiovågor, vilka påverkar oss starkt och får oss att fastna i och bara uppleva denna illusion av verklighet, en falsk verklighet, såsom virtual reality. Saturnus frekvenser och möjligen andra vågor som sänds (broadcasts) från den gamla solen fungerar som en brandvägg, så att vi inte kan se bortom illusionen. Här är en video med Saturnus ljud: https://www.youtube.com/watch?v=Sh2-P8hG5-E

Den svarta kuben (som kan skönjas i Hexagonen) är en mycket viktig symbol för Saturnus och återfinns såväl som symbol i religioner tex. Kaba (Kaaba) stenen i Mecka, samt som i monument, statyer och symboler vilka också representerar ägande, makt, kontroll mm. över människor.
Saturnus styr över Stenbockens tecken, därav är en av symbolerna för Saturnus just getabocken med alla dess attribut och efterlikanden – Baphomet och Pan, satyr, faun, bockhorn, bockfötter, gethuvud, getögon mm.
Månskäran, är inte en symbol för månen i den gamla tiden, utan en direkt symbol för Saturnus som har formationen av en roterande månskära på sin himlakropp, se bilder.
Andra viktiga symboler för Saturnus är tjuren (Moloch mfl) och ugglan, vilka är vanligt förekommande symboler inom olika hemliga sällskap mm.
Ringen är en symbol för Saturnus på grund av dess ringar, och en intressant notis är att det är på grund dem som vi i ceremoni använder ringar i giftermål.

Detta ämne är mycket omfattande och min text här är bara att anses som en introduktion, jag uppmuntrar alla som känner resonans med texten att själva söka vidare för att se den större bilden om hur kontrollmatrixen fungerar och hur allt hänger ihop. Jag rekommenderar dem som önskar mer information att lyssna på och läsa texter och böcker av: David Talbott, Jordan Maxwell, David Icke, Jay Weidner, Troy McLachlan, Norman Bergrun, Mark Passio mfl.

Avslutar denna långa text med dessa ord.
Bortom kontrollmatrixen finns den ursprungliga skaparen som vill väcka oss ur vår amnesi, så att vi kan minnas vilka vi är och vakna upp från drömmen och se att vi är ren medvetenhet bortom begränsning, bortom tid och rum, för matrixen är bara en dröm inom drömmen som vi tror är verklig, så länge vi tror att vår verklighet definieras av våra sinnens perception. Men det – vi – är så mycket större än så, vi är rent medvetande som upplever sig självt och ju fler av oss som vaknar upp från denna masshypnos, desto snabbare kan vi frigöra oss från denna livsfientliga begränsade kontrollmatrix och nå vårt fulla varande.

/Emma

  • Comments(3)

Posted by Emma 2018-01-27 10:42:32

Delar även denna låt i sammanhanget:
https://www.youtube.com/watch?v=EV-tb61pJS0
Med denna text:
"We all E.T.s trapped in an existance, perception blocked by Saturns radio emissions. We all think its the end but really maybe its just consciousness shift in to a new recognition. And come again like a new wave bringin in new fishes from older days, and the time comes so ya betta start readyin cuz mothafucka its almost armageddeon. And they usin the moon, to bounce sine waves back and forth from saturn its true. Look at the planet, or mabye a dwarf star looks like its got an antenna & Goes far. Distant alien organisms communicating with earth & creating a schism"

Posted by Emma 2018-01-27 10:42:06

Om kuben så citeterar jag Jordan Maxwell: "The Cube is copying the life-force that will replace the human heart, making him an iron man. They (AI) are rewiring the template of God (the man) and changing the frequencies of your DNA. They are building a new cornerstone".
Jesus är synonymt med symbolen för the chief cornerstone dvs toppen av en pyramid.

Posted by Emma 2018-01-27 10:41:23

Solomons tempel var tillägnat Saturnus den gamla solen, det har aldrig funnits någon historisk person som hette Solomon, utan namnet var en ordkombination för solen Saturnus
Sol-Om-On
Sol är det latinska ordet för sol - vokalen O ger numerologiskt
15 = 1+5= 6
Om är det hinduiska ordet för sol - vokalen O ger numerologiskt 15 = 1+5= 6
On är det egyptiska ordet för sol - vokalen O ger numerologiskt 15 = 1+5= 6
666 är tillägnat Saturnus