EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Antidepressiva preparat

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-03-12 11:34:58

Antidepressiva preparat (SSRI - selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI - serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) är bland det mest skadliga substanser en människa kan intaga och utsätta sin kropp och sitt medvetande för, enligt Mark Passio, som kallar dem för Demon Drugs. De syftar till att avtrubba och stänga av en människas känslor vilka tjänar som en moralisk kompass i livet, för att tydligt kunna känna in vad som är moraliskt rätt och fel, samt för att tänka klart och fatta rätt beslut. SNRI syftar även på att avtrubba en människas fly eller fäkta respons, vilken fyller en viktig funktion, när vi befinner oss i livshotande situationer.
Avtrubbade och utan kontakt med sina känslor går människor vilse in i ett zombieliknande tillstånd och blir väldigt lättstyrda, med andra ord, precis in till det tillstånd de illvilliga krafter som styr vår värld vill att människor ska vara. Värst är det dock för unga människor vars hjärnor inte är fullt utvecklade och därmed mer känsliga, att inta dessa preparat.

MP rekommenderar alla som tar Antidepressiva medel att så snart som möjligt avsluta sitt beroende, avgifta sig och ta hand om de bakomliggande orsakerna till depressionen mm.

https://www.youtube.com/watch?v=1EGF_EG19xY

Genom människans önskan och drivkraft att bli av med smärta söker hon ofta finna snabba lösningar, men genom beroende och ssri hamnar hon snarare i ett än större problem. Det finns ingen quick fix och människor behöver lära sig att hantera sina känslor. Utan förståelse och insikt om sina känslor genom erfarenheter av mildare lidanden i livet så står en människa sämre rustad inför svårare livskriser och trauman om hon aldrig lärt sig att hantera dem på ett naturligt sätt.

Emma  • Comments(0)