EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Barn av idag

NwoPosted by Emma 2018-03-13 11:24:34

De som styr vår värld har en illvillig plan för mänskligheten, som ett led i planen på att decimera världens befolkning önskar de zombifiera, dvs. avtrubba och stänga av människor emotionellt. De önskar psykopatisera oss genom att få oss att vara och verka i reptilhjärnan (hjärnstammen) vilken är ansvarig för automatiska kroppsliga funktioner och människans primitiva behov, väl där opererar människan själviskt och är i avsaknad av moral och samvete eftersom däggdjurshjärnan som är ansvarig för känslor och minnen, samt neocortex som styr över människans förmåga att tänka, förstå och analysera sina och andras handlingar inte är aktiva. När reptilhjärnan ensam är ansvarig kör den på autopilot och får människor att bli mer och mer barbariska och till och med psykopatiska.

Mest energi lägger de på strategier som syftar till att zombifiera barn och unga, dels för att barn är lättast att påverka, men också för att föräldrar som borde vara dem som fostrar, sätter riktlinjer och gränser till sina barn, har gett bort den uppfostrande rollen till samhället, detta eftersom de flesta föräldrar själva är indoktrinerade, men också för att de inte har tid eller ork att själva göra det på grund av att samhället suger musten ur varje förälder genom arbete, ekonomiska eller andra bekymmer samt diverse plikter och åtaganden mm. Idag anses även barn vara mer värda än sina föräldrar, så fler och fler söndercurlar och fjäskar för sina barn och nu börjar vi att se konsekvenserna av det förhållningssättet; passiva, bortskämda, arbetsinkabala unga människor som inte bryr sig om sin omvärld, naturen eller andra människor, som är beroende av teknologi och tror att det viktigaste i livet är att ha mycket pengar, att bli kändis och att se bra ut till varje pris.
De krafters som styr skördar sina framgångar genom ”mat”, mediciner, vacciner, fluorid, vatten, chemtrails, strålning, mind control (skola, socialamedia, tv, youtube, filmer, serier, artister och musikvideos osv) mfl. När barn på ett kontinuerligt plan matas med en omoralisk, syntetisk och sexualiserad våldskultur där de fylls med visuell och ljudlig information från faktiskt våld och övergrepp, när de äter mat från djur som dött i ångest och skräck, samt när de intar kemikalier och syntetiska ämnen som syftar till att förändra deras hjärnor, när de djupindoktrineras i skolor, så blir det tydligt att se att systemet varit framgångsrikt. En hel generation av avtrubbade, bortskämda, världsfrånvarande, utseendefixerade, narcissistiska, ignoranta youtubare med könsidentitetskonflikter osv - de har skapat psykopater.
Jag är glad jag inte har några barn, det måste vara ytterst svårt för alla vakna och medvetna föräldrar där ute att fostra sina barn till att bli förståndiga, ansvarsfulla och friska individer i allt det sjuka som de utsätts för, samt svårt för föräldrar att hantera alla situationer där de blir motarbetade av orderföljare och zombifierade vuxna som hjärntvättats av systemet; såsom, andra föräldrar, lärare, läkare osv. när det handlar om vacciner, skräpmat, alla lögner om vår historia och omvärld, all strålning, indoktrineringen i skolan och stressen i allt som ska presteras där mm.
Tror att mitt hjärta skulle brista av att ha barn och bli tvingad att låta dem utsättas för allt det som syftade till att avtrubba dem, bryta ned dem mentalt, psykiskt, emotionellt, fysiskt och inte finna något stöd utifrån, utan snarast tvärtom mötas av motstånd, kamp och aggressivitet. Så till alla medvetna föräldrar där ute - en stor eloge till er, stå upp för er, ni är viktiga!!!!

/Emma  • Comments(0)