EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Följa strömmen

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-05-16 15:41:38

Med vetskap om människans inneboende strävan efter att följa den rådande gruppens normer och värderingar, samt med vetskap om hennes fruktan att bli exkluderad från gruppen, är det ytterst lätt för dem som sitter på makten i vår tid att styra och påverka människors tankar och handlingar. Dessa videos nedan visar hur snabbt och lätt det är att programmera människor att agera på ett önskat sätt utan ifrågasättande, endast genom att mer än en person initierar ett beteende.

Viljan och drivet att få tillhöra en grupp härrör från den uråldriga överlevnadsinstinkten av att vara en del av flocken, där utfrysning från densamma var förenat med en säker död och är fortfarande en av de fyra primalrädslor som lever kvar i människans medvetande, läs mer om primalrädslor här: http://blogg.emmaklara.com/#post71

Tyvärr får detta "följa John-tänkande" ofta konsekvenser som inte är förenliga med det högre medvetandets egenskaper av betänkande, ansvarsfullhet, ifrågasättande och insiktsfullhet, då människan generellt hellre följer gruppen än hennes egen känsla för moral och förståelse för vad som är rätt och fel. Detta då det högre medvetandet är placerat i den nyare delen av hjärnan dvs. Neocortex och instinkten av att följa flocken härrör från hjärnstammens r-komplex, dvs. reptilhjärnan vilken ansvarar för överlevnad och är mer egoistiskt driven.

Att stå emot massans grupptryck och våga syna och ifrågasätta programmeringarna med all dess åsikts- och handlingsindoktrinering, är en viktig strategi i denna tid.

https://www.youtube.com/watch?v=b9O9SokTTA8

https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=ft7mwyiPyIo

https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU&t=35s

/Emma
  • Comments(0)